Felsökning av Rich Snippets för TrustBoxar för företagsomdömen

Försäkra dig om att Googlebot genomsöker och indexerar innehållet i dina företagsomdömen på rätt sätt genom att följa stegen i denna artikel för att felsöka Rich Snippets för företagsomdömen.

Innan du börjar felsökningen, kontrollera att din TrustBox laddar korrekt på din webbsida.

Kontrollera din TrustBox-kod

Kontrollera att du har implementerat kodavsnitten för ditt TrustBox-skript och din TrustBox-widget på ett korrekt sätt.

 • TrustBoxens kodavsnitt måste innehålla attributet data-schema-type="Organization":

Om du är osäker kan du läsa vidare om hur du implementerar SEO-attributet korrekt.

Testa din strukturerade data

Använd Googles testverktyg för strukturerade data för att kontrollera om din TrustBox genererar strukturerade data korrekt. Detta verktyg kan även hjälpa dig att identifiera områden där det finns problem med TrustBox-integrationen på din webbsida.

 1. Öppna Googles Structured Data Testing Tool i din browser.
 2. I rutan Test your structured data klistrar du in webbadressen till sidan som innehåller Product Review SEO-TrustBoxen.
 3. Klicka på Run Test.

I denna video kan du se hela processen

Din sida måste vara felfri. Om Googlebot hittar ett fel kan den stoppa genomsökningen av din sida.

Om din sida redan har Rich Snippets genom din egen anpassade uppmärkning, se då till att de inte överbelastar Organization-koden med motstridiga attribut.

Använd Googles granskningsverktyg för webbadresser

Det kan också vara en bra idé att använda dig av Googles granskningsverktyg för webbadresser för att se om Google kan genomsöka dina omdömen.

 1. Öppna Google Search Console i din browser.
 2. Klicka på Granskning av webbadress i panelen till vänster.
 3. Ange webbadressen för den sida som du vill inspektera i sökfältet.
  • Om du får meddelandet "Webbadressen finns på Google", klickar du på Visa genomsökt sida. Kolla att alla resurser på din sida har laddats upp korrekt under Genomsökt sida > Mer information > Sidans resurser.

Utför ett livetest för ytterligare felsökning

Om du får ett meddelande som säger "Webbadressen finns inte på Google":

 1. Klicka på Testa den aktiva webbadressen på sidan Granskning av webbadress.
 2. När testet är klart klickar du på Visa testad sida. Bekräfta att din TrustBox är synlig under Testad sida > Skärmdump.

Om TrustBoxen inte visas:

 • Sidan kan ha en långsam inläsningstid
 • Googlebot har blockerats från att genomsöka innehållet

Vad förhindrar Googlebot att genomsöka och indexera din webbsida?

Följande saker kan förhindra Googlebot från genomsöka och indexera din webbsida ordentligt:

 • Långsam inläsningshastighet
 • Sidans kod är för lång och omständlig
 • Sitemapen är för komplex
 • TrustBoxen har placerats för långt ner på sidan
 • TrustBoxen har implementerats på för många sidor (missbruk av Rich Snippets)
 • Det finns duplicerat innehåll eller motstridiga Rich Snippets
 • URL-parametrarna har begränsats från indexeringen för att undvika duplicerat innehåll
 • Robots.txt blockerar Googlebot
 • .htaccess-filen är felkonfigurerad
 • Det finns brutna länkar, 404-fel eller felaktiga omdirigeringar

Obs: Rich Snippet-stjärnor visas strax efter indexeringsbegäran, för att sedan försvinna tills Googles standardindexeringsmetoder hittar sidan.