This feature is part of the Private add-on module.

Get the module

Trustpilots Business Generated Links

This feature is part of the Private add-on module.

Get the module

Business Generated Links är inbjudningslänkar utformade främst för företag som – av sekretesskäl – föredrar att skicka ut sina omdömesinbjudningar själv.

Hur fungerar Business Generated Links?

När du väljer att samla in omdömen via Business Generated Links generas det för varje beställning en unik länk på din egen server. Därefter skickar du länkarna till dina kunder, exempelvis per e-mail, utan inblandning av Trustpilots server.

När kunderna klickar på länkarna dirigeras de till omdömesformuläret på se.trustpilot.com. Precis innan omdömet skrivs läggs personuppgifterna till i formuläret i kundens egen webbläsare. Kundens e-mailadress är krypterad/oläsbar, och personuppgifterna lagras inte i detta skede.

När kunden godkänner Trustpilots villkor och publicerar sitt omdöme behandlas och lagras dennes personuppgifter på Trustpilots server (se diagrammet nedan).

Hur ser en Business Generated Link ut?

Exempel på global länk: https://www.trustpilot.com/evaluate-bgl/<domain>?p=<payload>.

Lokalisera länken genom att ersätta "www." med landskoden i fråga, t.ex. https://se.trustpilot.com/evaluate-bgl/<domain>?p=<payload>.

I exemplet ovan ersätts <domain> med ditt företags webbadress, och<payload> innehåller en krypterad version av kundens namn, e-mailadress, referensnummer och (eventuellt) servicetaggar och produkt-SKU:er.

Om du samlar in omdömen på Trustpilot via Business Generated Links formaterar du datan så här:

  1. Om du endast samlar in företagsomdömen inkluderar du följande obligatoriska fält: kundens namn, e-mailadress och referensnummer. Om du vill förhandstagga dina omdömen och på så sätt få affärsinsikter, inkluderar du även de taggar du vill använda för individuella omdömen (valfritt).
  2. Om du samlar in både företags- och produktomdömen via samma inbjudan, inkluderar du (förutom fälten under punkt 1) dessutom produkt-SKU:erna för samtliga produkter som kunden köpt.

Hur säker är kunddatan i en Business Generated Link?

Hela <payload>-avsnittet i en Business Generated Link är krypterat med hjälp av 256-bit AES-kryptering för att garantera säker överföring av personuppgifter på internet. 256-bit-krypteringen är godkänd av NSA och används bl.a. av USA:s regering.

Är du redo att börja använda Business Generated Links? Här hittar du en guide för utvecklare.