Introduktion till Business Generated Links

Business Generated Links är en bra inbjudningsmetod för företag som av sekretesskäl föredrar att inte dela personuppgifter med Trustpilot. I denna artikel kan du läsa om hur du använder dig av metoden.

VIKTIGT

Business Generated Links är endast tillgängligt för nya Trustpilot-kunder inom specifika branscher.

Vad är en Business Generated Link?

En Business Generated Link är en länk som bjuder in kunder till att lämna företags- och produktomdömen utan att logga in på Trustpilot. När du använder Business Generated Links blir våra andra inbjudningsmetoder inaktiverade, förutom grundläggande inbjudningar.

Varje Business Generated Link är unik för en specifik kundorder, och skapas samt lagras på ditt företags egen server. Länken kan skickas till dina kunder via e-mail, så att de kan klicka på länken och direkt komma igång med att skriva ett omdöme.

Hur fungerar det?

När din kund klickar på en Business Generated Link, skickas kunden vidare till Trustpilot för att lämna ett omdöme. Precis innan omdömet skrivs läggs personuppgifterna till i formuläret i kundens webbläsare. Personuppgifterna krypteras, och lagras inte på Trustpilots server i detta skede.

Datan förblir krypterad fram till dess att kunden accepterar Trustpilots villkor, och klickar för att publicera omdömet i fråga. Först i detta skede behandlas och lagras personuppgifterna på Trustpilots server.

Flödesschemat här nedan ger dig en detaljerad överblick över hur datan hanteras.

Diagram över data i Business Generated Links

Hur ser en Business Generated Link ut?

Här är ett exempel på en global länk: https://www.trustpilot.com/evaluate-bgl/<domain>?p=<payload>

I exemplet ersätts <domain> med ditt företags webbadress, och <payload> innehåller en krypterad version av kundens namn, e-mailadress, referensnummer och (eventuellt) servicetaggar och produkt-SKU:er.

Avsedd implementering

Vi rekommenderar dig att använda Business Generated Links med vårt integrerade omdömesformulär, för att säkerställa att dina kunder inte loggar in på Trustpilot via Facebook eller med en e-mailadress för att skriva sitt omdöme. 

Obs: Det integrerade omdömesformuläret har ett begränsat användningsområde och implementeringen tillåter inte kommunikation mellan din och Trustpilots webbsida.

Hur säker är kunddatan i en Business Generated Link?

Hela <payload>-avsnittet i en Business Generated Link är krypterat med hjälp av 256-bit AES-kryptering för att garantera säker överföring av personuppgifter på internet. 256-bit-krypteringen är godkänd av NSA och används bl.a. av den amerikanska regeringen för säker dataöverföring.

Vad är skillnaden mellan Business Generated Links och unika länkar?

Den största skillnaden mellan Business Generated Links och unika länkar är graden av dataskydd. Då Business Generated Links skyddar kunddata med en mer avancerad kryptering, är detta ett säkrare alternativ. 

Är du redo att börja använda Business Generated Links? I vår guide för utvecklare går vi igenom hur du kan skapa dessa länkar.

Nästa Skicka inbjudningar med Business Generated Links (för utvecklare)