Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Trustpilots Business Generated Links

Business Generated Links är inbjudningslänkar utformade främst för integritetsmedvetna företag som vill bjuda in sina kunder till att lämna företags- och eventuellt produktomdömen.

Denna inbjudningsmetod används ofta av finans- och hälsoinstitutioner, eller av företag som (enligt lag eller kontrakt) inte får dela sina kunders personuppgifter med tredjeparter.

När du samlar in omdömen via Business Generated Links garanterar Trustpilot att dina omdömeslämnares personuppgifter varken behandlas* eller lagras på våra servrar förrän omdömeslämnarna själva godkänner Trustpilots villkor.

*Databehandling: Insamling och hantering av data för produktion av meningsfull information, t.ex. godkännande, sortering, sammanfattning, aggregation, analys, rapportering eller klassificering. Trustpilot utför inte någon av dessa databehandlingsprocesser innan kunden accepterat våra Villkor samt vår Sekretesspolicy.

Hur fungerar Business Generated Links?

När du väljer att samla in omdömen via Business Generated Links generas det för varje beställning en unik länk på din egen server. Därefter skickar du länken till din kund, exempelvis per e-mail, utan inblandning av Trustpilots server.

När en kund klickar på länken dirigeras denne till omdömesformuläret på se.trustpilot.com. Precis innan omdömet skrivs läggs personuppgifterna till i formuläret i kundens egen webbläsare. Kundens e-mailadress är krypterad/oläsbar, och personuppgifterna varken behandlas eller lagras i detta skede.

Först när kunden godkänner Trustpilots Villkor och skickar in omdömet behandlas och lagras dennes personuppgifter på vår server (se diagrammet nedan).

Hur ser en Business Generated Link ut?

Exempel: https://www.trustpilot.com/evaluate-bgl/<domain>?p=<payload>

Lokalisera länken genom att ersätta "www." med landskoden i fråga, t.ex. https://se.trustpilot.com/evaluate-bgl/<domain>?p=<payload> eller https://dk.trustpilot.com/evaluate-bgl/<domain>?p=<payload>.

I exemplet ovan ersätts <domain> med ditt företags webbadress, och<payload> innehåller en krypterad version av kundens namn, e-mailadress, referensnummer och (eventuellt) servicetags och produkt-SKU:er.

Här följer en kort beskrivning av hur du ska formatera din data när du samlar in omdömen på Trustpilot via Business Generated Links:

  1. Om du endast samlar in företagsomdömen, inkludera följande obligatoriska fält: kundens namn, e-mailadress och referensnummer. Om du vill pre-tagga dina omdömen och på så sätt få affärsinsikter, inkluderar du även de tags du vill använda för individuella omdömen (valfritt).
  2. Om du samlar in både företags- och produktomdömen via samma inbjudan, inkluderar du (förutom fälten under punkt 1) dessutom produkt-SKU:erna för samtliga produkter som kunden köpt.

Hur säker är kunddatan i en Business Generated Link?

Hela <payload>-avsnittet i en Business Generated Link är krypterat med hjälp av 256-bit AES-kryptering för att garantera säker överföring av personuppgifter på internet. 256-bit-krypteringen är godkänd av NSA och används bl.a. av USA:s regering.

Är du redo att börja använda Business Generated Links? Vi har skrivit en guide för utvecklare.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.