Skicka inbjudningar med Business Generated Links

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Private.

Skaffa modulen

Business Generated Links är en bra inbjudningsmetod för företag som av sekretesskäl föredrar att inte dela personuppgifter med Trustpilot. I denna artikel kan du läsa om hur du använder dig av metoden.

Vad är en Business Generated Link?

En Business Generated Link är en länk som bjuder in kunder till att lämna företags- och produktomdömen utan att logga in på Trustpilot. När du använder Business Generated Links blir våra andra inbjudningsmetoder inaktiverade, förutom grundläggande inbjudningar.

Varje Business Generated Link är unik för en specifik kundorder, och skapas samt lagras på ditt företags egen server. Länken kan skickas till dina kunder via e-mail, så att de kan klicka på länken och direkt komma igång med att skriva ett omdöme.

Hur fungerar det?

När din kund klickar på en Business Generated Link, skickas kunden vidare till Trustpilot för att lämna ett omdöme. Precis innan omdömet skrivs läggs personuppgifterna till i formuläret i kundens webbläsare. Personuppgifterna krypteras, och lagras inte på Trustpilots server i detta skede.

Datan förblir krypterad fram till dess att kunden accepterar Trustpilots villkor, och klickar för att publicera omdömet i fråga. Först i detta skede behandlas och lagras personuppgifterna på Trustpilots server.

Obs: En bekräftelsekod på 4 siffror skickas till kundens e-mail. Kunden använder denna för att bekräfta publicering och att själv ha skrivit omdömet i fråga.

Flödesschemat här nedan ger dig en detaljerad överblick över hur datan hanteras.

Image_1.png

Hur ser en Business Generated Link ut?

Här är ett exempel på en global länk: https://www.trustpilot.com/evaluate-bgl/<domain>?p=<payload>?p=

I exemplet ersätts <domain> med ditt företags webbadress, och <payload> innehåller en krypterad version av kundens namn, e-mailadress, referensnummer och (eventuellt) servicetaggar och produkt-SKU:er.

Hur säker är kunddatan i en Business Generated Link?

Hela <payload>-avsnittet i en Business Generated Link är krypterat med hjälp av 256-bit AES-kryptering för att garantera säker överföring av personuppgifter på internet. 256-bit-krypteringen är godkänd av NSA och används bl.a. av den amerikanska regeringen för säker dataöverföring.

 

Är du redo att börja använda Business Generated Links? Kolla in vår  guide för utvecklare om du vill ha hjälp med konfiguration.