​TrustBox Optimizer: Så här tolkar du resultaten av ditt konverteringsoptimeringstest

Tillgängligt för:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Har du inte tillgång till denna funktion? Uppgradera nu!

Du har redan påbörjat ditt första konverteringsoptimeringstest med hjälp av TrustBox Optimizer - nu är det dags att övervaka och tolka dina testresultat.

I denna artikel går vi igenom hur TrustBox Optimizer beräknar resultaten. Vi hjälper dig att analysera dem och att fatta beslut om hur du ska gå vidare.

Om du inte har börjat använda TrustBox Optimizer än kan du läsa vår guide om hur du ställer in ett konverteringsoptimeringstest.

Hur fungerar Statistics Engine, statistikmotorn bakom TrustBox Optimizer?

Statistik ligger till grund för varje A/B-testverktyg, och är helt avgörande för att kunna tolka resultaten och fatta affärsbeslut baserat på ett test.

När du påbörjar ett konverteringsoptimeringstest med TrustBox Optimizer registrerar vi det totala antalet besökare per TrustBox-variant (eller variant utan TrustBox), såväl som hur många av dessa som konverterar. Med hjälp av en metod som kallas Bayesiansk statistik beräknar vi den statistiska sannolikheten för varje variant att med tiden besegra övriga varianter i testet, vilket presenteras i form av en procentsats mellan 0% och 100%. Detta genererar ett enkelt och precist svar på den viktiga frågan "Är denna förändring fördelaktig för mitt företag?"

Under testets första veckor, eller om trafiken är väldigt låg (under 200 besökare), låter vi bli att synliggöra den detaljerade rapporten eftersom det ändå är för tidigt att dra några slutsatser baserat på en så liten mängd data. När du tagit dig förbi dessa stadier kommer du dock att kunna se en detaljerad rapport baserad på datan som dittills samlats in. Rapporten genereras dagligen och bygger på all data som samlats in sedan testets början. Ju längre du kör testet, desto mer data kan vi samla in och desto mer exakta blir dina resultat. Vi rekommenderar dock att du inte kör testet i mer än åtta veckor.

TIPS: Så fort koden är korrekt implementerad på din webbsida börjar vi samla in datan som kommer att ligga till grund för din rapport. Om du har testat TrustBox-koden lite i din dev-miljö, eller om du har glömt att implementera koden för spårning av konverteringar innan du påbörjade testet, rekommenderar vi att du startar om testet när koden är på plats på din webbsida och fungerar som förväntat - annars riskerar du att kontaminera ditt test med irrelevanta data. Du kan starta om testet på testinställningssidan för TrustBox Optimizer genom att klicka på knappen Spara och starta om.

Hur tolkar jag den detaljerade rapporten, och hur använder jag mig av den för att fatta affärsbeslut?

Den detaljerade rapporten genereras dagligen och beräknar varje enskild variants sannolikhet att med tiden vinna över övriga varianter, vilket presenteras i form av en procentsats mellan 0% och 100%. Rapporten är en ögonblicksbild av datan vi dittills samlat in - ju längre du kör testet och ju mer data vi hinner samla in, desto mer exakta blir dina resultat.

Det finns fyra viktiga dataparametrar i rapporten:

 • Vinstsannolikhet
 • Potentiell förlust
 • Konverteringsintervall
 • Beräknad omsättning

Beroende på vad datan i dessa parametrar visar kan du välja att antingen implementera den vinnande varianten eller köra fler test för att hitta det optimala stället att visa upp dina omdömen.

Vinstsannolikhet

Parametern vinstsannolikhet kan ge tre olika utfall:

 • Runt 50-60% innebär att testvarianterna presterar ganska likvärdigt, och att de således skulle ha ungefär samma effekt på ditt företag.
 • Över >70%innebär att det finns en skillnad mellan varianterna, och att en av dem har en större chans att med tiden vinna testet.
 • Över >90% innebär att en av varianterna har en betydligt större chans att vinna testet, och kan koras till segrare.
Vinstsannolikhet Vad betyder det? Riskbedömning
ca 50-60%

Testvarianterna är väldigt lika.

Exempel och rekommendationer

Varken vinst eller förlust
> 70%

Det finns en stor chans att denna variant kommer att besegra övriga testvarianter med tiden.

Exempel och rekommendationer
Säker
> 90%

Det finns en mycket stor chans att denna variant kommer att besegra övriga testvarianter med tiden. Varianten kan koras till vinnare.

Exempel och rekommendationer
Väldigt säker

Potentiell förlust

Mät riskerna med ditt beslut genom att se hur mycket din konverteringsgrad beräknas minska om du väljer att använda en variant trots att en annan variant skulle ha varit ett bättre val. Ju lägre procentsats, desto mindre risk.

Använd potentiell förlust i kombination med vinstsannolikhet för att avgöra när det är dags att avsluta testet. Vi rekommenderar till exempel att du korar en variant till vinnare när dess vinstsannolikhet är hög och dess potentiella förlust är tillräckligt liten för att du ska känna dig bekväm med den.

Konverteringsintervall

Konverteringsgraden anges i form av ett intervall inom vilket din faktiska konverteringsgrad sannolikt ligger. Ett väldigt stort intervall i konverteringsgrad, eller en stor överlappning i intervallen, kan tyda på att vi behöver samla in mer data för att kunna upptäcka en skillnad mellan testvarianterna. Rapportens diagramsektion kan ändras så att den visar intervallen i konverteringsgrad samt överlappningen mellan varianterna.

Beräknad omsättning

Om du även spårar omsättning i konverteringsskriptet kommer sektionen Beräknad omsättning att finnas med i din detaljerade rapport. Denna siffra visar vad din månatliga omsättning per variant beräknas till, om du skulle köra var och en på 100% synlighet. Siffrorna för din beräknade omsättning genereras utifrån den omsättningsdata vi har samlat in under testperiodens gång, kombinerat med den relativa ökningen i konvertering. Den kan användas som en ytterligare indikator när du fattar affärsbeslut om vilken TrustBox-variant du vill behålla på din webbplats.

Så här drar du maximal nytta av TrustBox Optimizer

TrustBox Optimizers huvudsakliga syfte är att du ska lära dig att förbättra din användning av TrustBoxar och omdömen på din webbsida. Med varje test du kör får du möjlighet att lära dig vad som fungerar och vad som inte fungerar för ditt företag och dina besökare - således finns det inga dåliga testresultat. Det handlar om att optimera kontinuerligt tills du hittar den bästa lösningen med störst effekt.

Nedan har vi sammanställt en lista med tips som hjälper dig att undvika fallgropar och ger de mest användbara resultaten på kortast tid. Spana även in sektionen exempel, där du kan se TrustBox Optimizers resultat i verkliga scenarier samt rekommendationer för hur du går vidare.

Testets löptid och precision

 1. Sikta på att ha uppnått 1000 besökare per variant innan du vidtar några åtgärder. Ju längre du kör testet och ju mer data vi hinner samla in, desto mer exakta blir dina resultat.
 2. Avbryt inte testet för tidigt. Det är en bra idé att låta testet köra i åtminstone 2-3 veckor.
 3. Kör inte testet för länge. Om du kör det i mer än åtta veckor får du med en massa säsongsmässiga variationer - fatta ett beslut baserat på den dittills insamlade datan och planera in ett uppföljande test.
 4. Undvik att genomföra förändringar på din webbplats samt i hur du genererar trafik till den under tiden du kör ditt A/B-test, eftersom detta kan påverka resultaten.

Har du andra TrustBoxar på din webbplats?

Kom ihåg att du testar effekten av en specifik TrustBox på din sida - om du har andra TrustBoxar på samma sida eller någon annanstans på din webbplats kommer dessa också att påverka dina besökare under deras kundresa.

Såg dina kunder verkligen TrustBoxen?

Ibland placeras TrustBoxar på ställen där de inte drar till sig någon uppmärksamhet. Det kan till exempel ge mycket större effekt om du visar dina omdömen direkt på sidan istället för i en liten TrustBox i din footer.

Om dina TrustBoxar konkurrerar med en viktig CTA (call-to-action) eller konverteringsdriver, kan det också hända att de minskar konverteringen i stället för att öka den - t.ex. om du ersätter en central modul på sidan, såsom "senast visade", med omdömen.

PRO TIP: Sikta på att placera din TrustBox så att den syns och kompletterar (snarare än distraherar från) en CTA eller konverteringsdriver.

Testar du verkligen vid en huvudsaklig beslutspunkt?

Vi har sett fall där besökare inte går till sidan där TrustBoxen är placerad, eller där folk vid denna specifika punkt i kundresan redan har bestämt sig för att köpa eller nyttja dina tjänster. Att visa upp dina omdömen vid huvudsakliga beslutspunkter har mycket större effekt på konverteringar än om du gömmer dem på en kundomdömessida.

TIPS: Kombinera data från dina konverteringsinsikter med användarundersökningar för att fördjupa din förståelse för dina kunders beteende och på så sätt optimera dina online-affärer.

Nya vs. återkommande besökare

Återkommande besökare känner redan till ditt företag, och behöver inte övertygas om att köpa eller nyttja dina tjänster på samma sätt som nya kunder. Att visa upp dina omdömen på centrala målsidor dit du dirigerar majoriteten av din nya trafik kan t.ex. ge nya besökare en god anledning att fortsätta sin kundresa i stället för att lämna sidan.

Du kan göra dina återkommande kunder till varumärkesambassadörer - försök få dem att lämna omdömen om ditt företag och övertyga andra konsumenter om att de kan lita på dig med hjälp av en av våra TrustBoxar för omdömesinsamling.

Sidhastighetspåverkan

Du bör alltid sikta på att ha en hög laddningshastighet på sidan. Förutom att vara fördelaktigt ur SEO- och användarupplevelsesynpunkt, förhindrar det även potentiella komplikationer beträffande ditt konverteringsoptimeringstest. Eftersom våra TrustBoxar normalt väntar på att din webbsida ska ladda klart innan de visas, kan en långsamt laddande sida resultera i att dina besökare inte hinner se din TrustBox innan de har hunnit fatta ett beslut. Ett sådant scenario skulle innebära att TrustBoxen inte har någon inverkan på konverteringen.

Detta är extra viktigt om sidan du testar TrustBoxen på kräver att användaren begår en handling (t.ex. loggar in) för att kunna lämna sidan. I sådana fall rekommenderar vi dig att säkerställa att sidan laddar tillräckligt snabbt för att användaren ska hinna se TrustBoxen innan denne lämnar sidan.

Exempel

Nedan har vi listat ett antal exempel på scenarier du skulle kunna råka ut för när du kör ett konverteringsoptimeringstest med en eller flera TrustBoxar.

När vinstsannolikheten är ca 50-60%

Exempeltest: TrustBox Mini vs. ingen TrustBox (OFF), i footern på varje sida.

Resultat: Vinstsannolikheten är ca 50-60% för den ena testvarianten. Det innebär vanligtvis att båda varianterna skulle fungera ungefär lika väl för ditt företag.

Vidare rekommendationer: Implementera varianten du föredrar och börja planera för ett nytt konverteringsoptimeringstest.

Tips inför ditt nästa test: Omdömen är mycket viktiga för beslutsprocessen vid onlineshopping, så det handlar egentligen bara om att hitta den placering och/eller TrustBox med vilken de kan ha störst inverkan på ditt företag.

 • Testa en annan TrustBox eller placering på samma sida. Du kan t.ex. placera TrustBoxen närmare en CTA, eller så kan du testa en TrustBox som visar upp omdömen.
 • Prova att göra ett liknande test på en annan sida. Välj ut en viktig beslutspunkt dit du dirigerar en stor del av din trafik och där du ser ett stort kundbortfall.

När vinstsannolikheten överstiger 70% för variant OFF

Exempeltest: TrustBox Carousel vs. ingen TrustBox (OFF), på produkt- eller kategorisidor.

Resultat: Vinstsannolikheten överstiger 70% för variant OFF - det betyder att du har fått värdefull information om din sajts besökare! Nu vet du att den här specifika placeringen av din TrustBox inte fungerar så väl som du trodde att den skulle - det kan hända att dina besökare inte behöver ytterligare sociala bevis vid just den här etappen i sin kundresa.

Vidare rekommendationer: Beroende på när du känner dig bekväm med att fatta ett beslut, låt testet köra lite längre för att se om du uppnår en högre vinstsannolikhet, eller avbryt testet och börja planera för ett nytt.

Tips inför ditt nästa test: Hitta en punkt i kundresan där TrustBoxen kan ha en större inverkan och där dina besökare behöver se dina omdömen som mest - t.ex. en avgörande beslutspunkt. Du kan testa en annan TrustBox eller en annan placering på samma sida, eller så kan du testa en annan punkt i kundresan:

 • Om du har problem med att få dina besökare att lägga artiklar i varukorgen - fortsätt optimera på dina produkt- eller kategorisidor.
 • Om dina kunder lägger artiklar i varukorgen, men du har problem med att få dem att faktiskt checka ut, testa på betalningssidan.
 • Kom ihåg att på produktsidor letar konsumenterna huvudsakligen efter produktomdömen, så kör ett test med en av våra produktomdömes-TrustBoxar.

När vinstsannolikheten överstiger 90% för variant A (eller B)

Exempeltest: TrustBox Drop-Down vs. Horizontal och/eller vs. ingen TrustBox (OFF), i närheten av en CTA eller beslutspunkt.

Resultat: När vinstsannolikheten överstiger 90% innebär det att behållandet av den bättre presterande TrustBoxen sannolikt har en positiv effekt på din konvertering. Det verkar som att just denna placering av din TrustBox fungerar väl, och dina omdömen har redan en positiv inverkan på din konverteringsgrad.

Vidare rekommendationer: Behåll den bättre presterande TrustBoxen, och experimentera dessutom gärna vidare med optimeringen för att se om du kan pressa upp konverteringsgraden ännu mer.

Tips inför ditt nästa test: Testa om det fungerar bättre att visa upp omdömen än att bara visa upp din sammanlagda TrustScore och dina stjärnor. Du kan t.o.m. testa att visa upp omdömen på ett särskilt tema (t.ex. leverans).

Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.