Så här fungerar vår bedrägeriupptäckande programvara

Vår unika programvara hjälper oss att upptäcka falska omdömen, så att vi kan upprätthålla trovärdigheten på vår nätbaserade omdömescommunity. Programvaran backas upp av vårt specialutbildade Compliance-team.

Inget system är perfekt, men datorer tenderar att vara mer precisa än den genomsnittliga omdömesläsaren.* Därför kombinerar vi en specialutvecklad programvara med ett internationellt team med hängivna utredare och Compliance-agenter som arbetar med omdömen dagligen.

Trustpilots specialutvecklade programvara

För att vi ska kunna upptäcka och ta bort falska omdömen har vi ett tekniskt team som arbetar med att bygga och förfina vår unika bedrägeriupptäckande programvara. Den är ständigt under förbättring.

Av samma skäl som Google inte öppet delar med sig av sina algoritmer, kan vi inte heller avslöja exakt hur vår programvara arbetar - det vore att motarbeta dess syfte. Om vi delade med oss av alla detaljer, skulle de få personer som vill lura systemet få tillgång till precis all information de behöver. Dock kan vi berätta varför vi har så stor tilltro till den:

Vår programvara läser data

Vår unika programvara opererar självständigt dygnet runt över hela vår plattform, där den analyserar ett flertal olika beteendemönster och parametrar - t.ex. IP-adresser. Systemet använder en algoritm för att beräkna sannolikheten för att ett omdöme är falskt. Detta genererar en falskhetspoäng som kallas 'fake score'.

När tas omdömen bort?

Om ett enskilt omdömes fake score är väldigt hög, placerar programvaran automatiskt omdömet offline och skickar ett e-mail för att meddela omdömeslämnaren. Ingen av våra medarbetare är direkt inblandad i detta stadium - allt sköts självständigt av programvaran.

I utgångsläget behandlar vår programvara alla omdömen likvärdigt. Den har inte tillgång till (och väger således heller inte in) information om huruvida ett företag abonnerar på Trustpilots tjänster eller ej. I enlighet med vårt engagemang för trovärdighet anser vi att det är så det ska gå till.

Varför bedöma omdömen med hjälp av en programvara?

Om man har ett otränat öga för omdömesläsning fokuserar man ofta på lingvistiska indikatorer såsom språkbruk, rytm och ton för att bedöma trovärdigheten - vilket faktiskt tenderar att säga ganska lite om omdömets äkthet.**

Vår programvara fokuserar däremot på beteendeaspekter i rå data. Att låta en programvara identifiera falska omdömen tenderar att ge ett bättre resultat än att låta människor läsa omdömen och förlita sig på språkliga indikatorer**, eftersom bra skribenter kan kopiera uttryck från äkta omdömen för att vilseleda läsare.

Oavsett vilket är det alltid viktigt att titta på så många indikatorer som möjligt. Vi tar aldrig bort ett omdöme baserat på en enda parameter - om vi lägger ett omdöme offline grundar sig beslutet alltid på mer än en faktor.

Vad kan omdömeslämnare göra om de tror att det skett ett missförstånd?

Vårt system är väldigt precist, men omdömeslämnare får gärna kontakta osscompliance@trustpilot.com om de anser att det skett ett missförstånd. Det händer väldigt sällan, men då vi inte raderar de omdömen som vårt system bedömt är falska utan i stället lägger dem offline, kan vi alltid återinsätta dem vid senare tillfälle.

Omdömeslämnare bör även kontrollera att deras omdömen lever upp till våra riktlinjer för användare. Överträdelser av våra regler kan resultera i att omdömen tas bort (se avsnittet "När tar vi bort ditt omdöme?" i våra användarriktlinjer).

Manuella processer stödjer vår programvara

För att verkligen säkerställa att våra processer är solida ser vi till att våra medarbetare är väl utrustade teknologiskt. Utöver vår helt automatiska programvara har Trustpilot även ett specialutbildat team med Compliance-agenter och -utredare, som har tillgång till kraftfulla verktyg med hjälp av vilka de manuellt kan hitta mönsteravvikelser bland omdömena. Med hjälp av en rad olika data upptäcker dessa system oregelbundna mönster.

Vi kan utföra manuella kontroller

Vårt team kan sedan använda dessa faktorer till att undersöka och bedöma om det ovanliga mönstret indikerar ett problem, eller om det har en logisk förklaring. På så sätt får vi det bästa av två världar - teknologin varnar för mönster som det mänskliga ögat kanske inte ser, och vårt Compliance-team använder sig av dessa faktorer för vidare utredning.

Vårt ansvar

Vårt ansvar att upprätthålla omdömenas trovärdighet tar vi på största allvar, och vi utreder alla misstänkta fall som vi uppmärksammas på.

Communitymedlemmar som vill rapportera omdömen på Trustpilot är välkomna att kontakta vårt Compliance-team på compliance@trustpilot.com. Läs mer om vår whistleblower-funktion här.

*Se: http://www.news.cornell.edu/stories/2011/07/cornell-computers-spot-opinion-spam-online-reviews. **Mukherjee, A.; Venkataraman, V.; Liu, B.; Glance, N. What Yelp Fake Review Filter Might Be Doing? International AAAI Conference on Web and Social Media, North America, jun. 2013. Tillgänglig via: http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/view/6006. Åtkomstdatum: 18 juli 2016.