Därför tar vi inte bort företagsprofiler från Trustpilot

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Det är konsumenterna som avgör vilka företag som får omdömen på Trustpilot, och vi är övertygade om att omdömen innehåller användbar information för både konsumenter och företag.

Konsumenterna väljer själva vilka företag de vill skriva omdömen om

Vi låter konsumenterna bestämma vilka företag som får omdömen på Trustpilot – vi tillhandahåller bara plattformen.

En företagsprofil skapas automatiskt när någon söker efter ett specifikt företag eller tillhörande domän på vår plattform, eller så kan den läggas till från sökresultaten. Därefter kan konsumenter börja lämna omdömen om sina upplevelser med företaget i fråga.

Om inga omdömen publiceras på en företagssida inom 7 dagar efter att denna skapats, raderas den automatiskt. Men när ett företag har fått ett omdöme på Trustpilot, tar vi inte bort deras profilsida.

Alla kan berätta om sina upplevelser på Trustpilot

Vårt mål är att säkerställa att alla omdömen på vår plattform är trovärdiga och användbara. Ett omdöme på Trustpilot är användargenererat innehåll som ägs av omdömeslämnaren i fråga, och för företag som fått ett omdöme innebär detta att vi varken tar bort deras profilsida eller tillhörande omdömen såvida vi inte uppmärksammas på brott mot våra riktlinjer.

Detta gäller oavsett om företaget aktivt använder sitt konto eller ej (inklusive när företaget har valt att återställa företagsprofilens status till ej registrerad profil), och oavsett om de använder sig av Trustpilots kostnadsfria eller avgiftsbelagda tjänster. Vi tar heller inte bort omdömen när företag byter ägare.

Företag kan gå i dialog med omdömeslämnare genom att svara på sina omdömen via sitt företagskonto på Trustpilot.

Omdömen är en källa till förtroende

Vi har förståelse för att vissa företag är oroliga över att få omdömen på nätet. Men vi är också övertygade om att företag kan tjäna på att interagera med sina omdömeslämnare och använda sig av sin kundfeedback, då detta bland annat skapar förtroende och trovärdighet.

Internet har gjort det enklare än någonsin för folk att dela med sig av sina köpupplevelser och sin feedback. Företag kan nu välja i vilken utsträckning de vill delta i dessa onlinekonversationer. Trustpilot är ett av många verktyg som kan användas för att samla in och dra nytta av den konstruktiva dialogen mellan kund och företag. Vår plattform är dessutom gratis och öppen för alla.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles