Därför tar vi inte bort företagsprofiler från Trustpilot

Det är konsumenterna som avgör vilka företag som får omdömen på Trustpilot, och vi är övertygade om att omdömen innehåller användbar information för både konsumenter och företag.

Konsumenterna väljer själva vilka företag de vill skriva omdömen om

Vi låter konsumenterna bestämma vilka företag som får omdömen på Trustpilot – vi tillhandahåller bara plattformen.

En företagsprofil skapas automatiskt när någon söker efter ett specifikt företag eller tillhörande domän på vår plattform, eller så kan den läggas till från sökresultaten. När företagsprofilen är skapad kan konsumenter börja lämna omdömen om sina upplevelser med företaget i fråga.

Obs: Om inga omdömen publiceras inom 14 dagar, raderas dessa profilsidor automatiskt.

Alla kan berätta om sina upplevelser på Trustpilot

Vårt mål är att säkerställa att alla omdömen på vår plattform är trovärdiga och användbara. Ett omdöme på Trustpilot är användargenererat innehåll som ägs av omdömeslämnaren i fråga, och för företag som fått ett omdöme innebär detta att vi varken tar bort deras profilsida eller tillhörande omdömen såvida vi inte uppmärksammas på brott mot våra riktlinjer.

Detta gäller oavsett om företaget aktivt använder sitt konto eller ej (inklusive när företaget har valt att återställa företagsprofilens status till ej registrerad profil), och oavsett om de använder sig av Trustpilots kostnadsfria eller avgiftsbelagda tjänster. Vi tar heller inte bort omdömen när företag byter ägare.

Företag kan interagera med omdömeslämnare genom att lämna ett svar under ett omdöme via sitt företagskonto på Trustpilot, oavsett ifall de använder ett gratis- eller betalpaket.

Omdömen är en källa till förtroende

Vi har förståelse för att vissa företag är oroliga över att få omdömen på nätet. Men vi är också övertygade om att företag som interagerar med sina omdömeslämnare och använder sig av sin kundfeedback vinner förtroende och trovärdighet.

Internet har gjort det lättare än någonsin för folk att dela med sig av sina köpupplevelser och sin feedback. Företag kan nu välja i vilken utsträckning de vill delta i dessa onlinekonversationer. Trustpilot är ett av många verktyg som kan användas för att samla in och dra nytta av den konstruktiva dialogen mellan kund och företag. Vår plattform är dessutom gratis och öppen för alla.