Därför tar vi inte bort företagsprofiler från Trustpilot

Det är konsumenterna som avgör vilka företag som får omdömen på Trustpilot, och vi är övertygade om att omdömen innehåller användbar information för både konsumenter och företag.

Konsumenterna väljer själva vilka företag de vill skriva omdömen om

Vi låter konsumenterna bestämma vilka företag som får omdömen på Trustpilot – vi tillhandahåller bara plattformen.

En företagsprofil skapas automatiskt när någon söker efter ett specifikt företag eller tillhörande domän på vår plattform, eller så kan den läggas till från sökresultaten. När företagsprofilen är skapad kan konsumenter börja lämna omdömen om sina upplevelser med företaget i fråga.

Obs: Om inga omdömen publiceras inom 14 dagar, raderas dessa profilsidor automatiskt.

Alla kan berätta om sina upplevelser på Trustpilot

Vårt mål är att säkerställa att alla omdömen på vår plattform är trovärdiga och användbara. Varje omdöme är användargenererat innehåll som ägs av omdömeslämnaren, ochdärför tar vi inte bort en företagsprofil eller tillhörande omdömen.

Detta gäller oavsett om företaget aktivt använder sitt konto eller ej (inklusive när företaget har valt att återställa företagsprofilens status till ej registrerad profil), och oavsett om de använder sig av Trustpilots kostnadsfria eller avgiftsbelagda tjänster. Vi tar heller inte bort omdömen när företag byter ägare.

Företag kan komma i kontakt med omdömeslämnarna genom att besvara varje omdöme via sitt företagskonto, oavsett om de använder sig av våra gratispaket eller betalpaket.

Detta sker inom ett ramverk av regler som skyddar omdömenas integritet på vår plattform. Såvida vi inte uppmärksammas på specifika omdömen som strider mot våra riktlinjer strävar vi efter att upprätthålla yttrandefriheten.

Onlineomdömen skapar förtroende och trovärdighet

Vi har förståelse för att vissa företag är oroliga över att få onlineomdömen. Men omdömen möjliggör för företag att ​interagera med sina omdömeslämnare, för att på så sätt skapa förtroende och trovärdighet.

Internet har gjort det lättare än någonsin för folk att dela med sig av sina köpupplevelser och sin feedback. Företag kan nu välja i vilken utsträckning de vill delta i dessa onlinekonversationer. Trustpilot är ett av många verktyg som kan användas för att samla in och dra nytta av den konstruktiva dialogen mellan kund och företag. Vår plattform är dessutom gratis och öppen för alla.