Därför tar vi inte bort omdömen om företag på Trustpilot

På Trustpilot är det konsumenterna som bestämmer vem de vill skriva omdömen om. Eftersom vi värdesätter transparens, raderar vi inte befintliga företagsprofiler eller omdömen.

Trustpilot förstärker kundens röst. Varje omdöme berättar en historia om en köp- eller serviceupplevelse som innehåller värdefull information för både konsumenter och företag.

Konsumenterna väljer vem de vill skriva omdömen om

Vilka företag som får omdömen skrivna om sig på Trustpilot är inte upp till oss - det är konsumenterna som bestämmer. Vi tillhandahåller bara plattformen.

När en omdömeslämnare för första gången publicerar ett omdöme om ett företag eller en webbsida, skapas det automatiskt en profilsida för företaget eller webbsidan på vår plattform. Det innebär att personen som skrev det allra första omdömet om ditt företag också genererade din profilsida på Trustpilot.*

När ett företags profilsida väl skapats, samlas alla efterföljande omdömen om företaget där. Omdömena ägs av sina respektive författare, och på Trustpilot kategoriseras de som användargenererat innehåll.

Vi tar varken bort företagsprofiler eller omdömen

Vi sätter stort värde på transparens och öppenhet. När ett företag väl fått omdömen på Trustpilot, tar vi inte bort vare sig företagsprofilen eller de tillhörande omdömena.

Detta gäller oavsett om företaget aktivt använder sitt konto eller ej, och oavsett om de använder Trustpilots kostnadsfria eller avgiftsbelagda tjänster. Vi tar heller inte bort omdömen när företag byter ägare.

Såvida vi inte uppmärksammas på specifika omdömen som strider mot våra regler (eller mot lagen) strävar vi efter att upprätthålla konsumentens yttrandefrihet.

Onlineomdömen skapar förtroende och trovärdighet

Vi har förståelse för att vissa företag är oroliga över att få onlineomdömen. Men vi anser också att det finns stora fördelar med att föra dialog med och lära sig av sina kunder - t.ex. att det skapar förtroende och trovärdighet.

Internet har gjort det lättare än någonsin för folk att dela med sig av sina köpupplevelser och sin feedback. Företag kan nu välja i vilken utsträckning de vill delta i dessa onlinekonversationer. Trustpilot är ett av alla verktyg som kan användas till att samla in och dra nytta av den konstruktiva dialogen mellan kund och företag.

Se dina omdömen som en dialogmöjlighet

Vi erbjuder verktyg för företag som vill komma i direktkontakt med omdömeslämnarna, t.ex. genom att kunna besvara omdömena offentligt. Detta sker inom ett ramverk av regler som skyddar omdömenas integritet på vår plattform.

Det är dessutom gratis för alla att använda vår plattform. Företag får gärna använda ett gratiskonto för att föra dialog med sina kunder på Trustpilot. Om de gjort anspråk på sin profil på Trustpilot, kan företaget logga in på sitt företagskonto för att göra detta. I detta videoklipp förklarar vi hur man gör anspråk på sin profil.

*När folk söker på Trustpilot efter specifika domäner (t.ex. www.företag.se) genereras tillfälliga profilsidor. Om det inte publiceras några omdömen på dessa domäner, raderas de automatiskt med jämna mellanrum.