Je score en reviews delen op Twitter

Met onze functie Verbind en deel kun je je sterrenscore en reviews meteen op Twitter delen. Je kunt een bericht eenmalig publiceren of automatisch updates posten op vaste tijden.

Trustpilot koppelen aan je Twitter-account

Volg deze stappen om Trustpilot te koppelen aan je Twitter-account.

 1. Ga in Trustpilot Business naar Promoot reviews > Social media > Verbind en deel.
 2. Klik op Ga verder met Twitter en meld je aan bij je account.

Als je al verbinding hebt gemaakt met Twitter, vind je de optie om Facebook te koppelen onder Waar wil je posten?

 1. Klik op Autoriseer app om dit te voltooien.

Je wordt weer doorgeleid naar Trustpilot Business. Je Twitter-account is nu gekoppeld en je kunt je score of review delen op je pagina.

Score delen

 1. Ga in Trustpilot Business naar Promoot reviews > Social media > Verbind en deel.
 2. Onder Een bericht maken selecteer je Deel score. Pas je bericht aan door te kiezen in welke taal je het wilt posten en door aan te geven of je een link naar je Trustpilot-profiel wilt toevoegen aan het bijschrift bij het bericht.
 3. Onder Waar wil je posten? selecteer je de pagina waarop je het bericht wilt delen.
 4. Klik op Publiceren op Twitter en deel je score.

Reviews delen

Deze functie is alleen beschikbaar bij de add-on Convert.

 1. Ga in Trustpilot Business naar Promoot reviews > Social media > Verbind en deel.
 2. Onder Een bericht maken selecteer je Deel reviews. Pas je bericht aan door een achtergrond te kiezen, door te selecteren in welke taal je het wilt posten en door aan te geven of je een link naar je Trustpilot-profiel wilt toevoegen aan het bijschrift bij het bericht.
 3. Onder Waar wil je posten? selecteer je de pagina waarop je het bericht wilt delen.
 4. Selecteer een of meer opties onder Welke reviews wil je publiceren?

Heb je geen reviews die aansluiten op de opties uit de vorige stap, dan kun je een post op je pagina delen waarin je klanten vraagt om je bedrijf op Trustpilot te beoordelen.

 1. Klik op Publiceren op Twitter en deel je review.

Automatisch publiceren

 1. Ga in Trustpilot Business naar Promoot reviews > Social media > Verbind en deel.
 2. Onder Deel score of Deel reviews schakel je Automatisch publiceren in.
 3. Als je de frequentie wilt kiezen voor het automatisch publiceren van de berichten, selecteer je een optie onder Hoe vaak wil je dat we posten?

Heb je minder dan 50 reviews, dan kun je kiezen wanneer Trustpilot automatisch op je pagina gaat posten.

Prestaties van berichten bekijken

Je kunt zien hoe je berichten in de afgelopen 30 dagen hebben gepresteerd.

Ga in Trustpilot Business naar Promoot reviews > Social media > Verbind en deel.

 • Klik op Impressies om te zien hoe vaak alle berichten op de verschillende platforms zijn bekeken.
 • Klik op Reacties om het aantal reacties te zien bij alle berichten op de verschillende platforms.
 • Klik op Opmerkingen om het aantal opmerkingen te zien bij alle berichten op de verschillende platforms.

Trustpilot ontkoppelen van je Twitter-account

 1. Ga op de homepagina van Twitter naar (•••) Meer > Instellingen en privacy > Beveiliging en accounttoegang.
 2. Onder Apps en sessies selecteer je Gekoppelde apps en vervolgens Trustpilot.
 3. Klik op App-machtigingen intrekken.

Related articles