Het dashboard Uitnodigingsconversie

Deze functie maakt deel uit van de add-on Enhance.

Krijg toegang

Het Uitnodigingsconversie-dashboard voorziet je van gedetailleerde inzichten over de prestaties van je review-uitnodigingen, waarmee je je uitnodigingen kunt optimaliseren om zo meer reviews te ontvangen.

Je vindt het dashboard Uitnodigingsconversie in je Business-account onder Analytics > Uitnodigingsconversie.

Je uitnodigingsconversie overzichtelijk gemaakt

Gebruik het filter bovenaan de pagina om je uitnodigingen uit een bepaalde periode te zien. Ook kun je de uitnodigingen filteren op verzamelmethode, e-mailtemplate en taal. Zo ben je in staat om verschillende uitnodigings-strategieën met elkaar te vergelijken.

The_invitation_conversion_overview_1.png

Met het periodefilter ingeschakeld, zie je niet alleen hoeveel uitnodigingen door je klanten zijn ontvangen in die periode, maar ook hoeveel reviews daaruit zijn voortgekomen. En als je gebruikmaakt van uitnodigingsherinneringen, zie je tevens tot hoeveel reviews deze herinneringen hebben geleid.

De prestaties van je review-uitnodigingen

De prestaties van je review-uitnodigingen worden weergegeven in een grafiek, waarin de volgende vier stappen te zien zijn:

  • Ontvangen uitnodigingen
  • Geopende uitnodigingen
  • Klikratio uitnodigingslink
  • Ontvangen reviews

Voor elke stap na Ontvangen uitnodigingen kun je het percentage klanten zien dat de stap heeft voltooid, evenals het percentage klanten dat na de vorige stap is afgehaakt. Wanneer je met je cursor één van de kolommen aanwijst, zie je tevens het aantal klanten dat de stap (die bij de kolom hoort) heeft voltooid of op dat punt is afgehaakt.

The_invitation_conversion_overview_2.png

Opmerking: Onthoud dat Ontvangen reviews enkel het aantal reviews weergeeft dat binnen de gefilterde periode is verzameld. Dit aantal komt mogelijk niet overeen met het aantal dat wordt weergegeven in het dashboard Analytics > Analyse > Review-prestaties, omdat het tijdstip van de uitnodiging en het tijdstip waarop de review is achtergelaten, soms niet onder dezelfde periode vallen.

Onder de grafiek De prestaties van je review-uitnodigingen vind je tips waarmee je meer reviews kunt verzamelen. Deze tips worden dynamisch gegenereerd op basis van je gegevens. Klik op Lees meer bij de tip voor advies over een betere opzet van je uitnodigingen.

Conversie-tijdlijn

Deze grafiek laat meer details over het conversiepercentage van je uitnodigingen zien over de gekozen periode. Voor het gemakkelijk herkennen van trends en patronen kun je de gegevens per dag, per week of per maand bekijken.

Ontvangen uitnodigingen

Deze grafiek geeft weer hoeveel uitnodigingen zijn ontvangen door je klanten (samengevat per dag, per week of per maand). Als je ook graag het aantal geplaatste reviews wilt zien, maak dit dan zichtbaar door op Reviews tot dusver te klikken onder de grafiek. Er zal een extra kolom verschijnen.

The_invitation_conversion_overview_3.png

Opmerking: De Reviews tot dusver-kolom weerspiegelt alle geplaatste reviews die voortgekomen zijn uit uitnodigingen die zijn ontvangen in het gekozen tijdsinterval. Dit aantal komt mogelijk niet overeen met het aantal dat wordt weergegeven in het dashboard Analytics > Analyse > Review-prestaties, omdat het tijdstip van de uitnodiging en het tijdstip waarop de review is achtergelaten, soms niet onder dezelfde periode vallen.