Categorieën zoeken en verkennen

Trustpilot heeft een uitgebreide lijst met categorieën waarin bedrijven worden ondergebracht. Bedrijven kunnen een specifieke categorie kiezen die het beste hun bedrijfstak, producten of diensten beschrijft. Gebruik categorieën om soortgelijke bedrijven op Trustpilot te vinden en met elkaar te vergelijken. Zo kun je weloverwogen keuzes maken over welke bedrijven je wilt benaderen.

Een categorie zoeken en verkennen

Wil je een specifiek bedrijf in een categorie vinden, bedrijven vergelijken of ze allemaal doorzoeken? In Trustpilot vind je een lijst die je kunt verkennen.

  1. Ga naar nl.trustpilot.com en klik rechtsboven op Categorieën.

  1. Op de volgende pagina zie je een lijst met alle categorieën die Trustpilot voor bedrijven heeft. Klik op de categorie die je wilt bekijken.

  1. Je kunt filteren via de opties onder Populaire subcategorieën. Vervolgens zie je de resultaten zo gegroepeerd: De best beoordeelde bedrijven, Alle bedrijven in deze categorie, Nieuwste bedrijven en Recente reviews.

  1. Je kunt de resultaten verder verfijnen op stad of postcode, aantal reviews, tijdsperiode of bedrijfsstatus.

Categorie-ranking

Alle bedrijven kunnen worden gerangschikt als een best beoordeeld bedrijf binnen een categorie. Ze moeten wel het volgende bezitten:

  1. Minimaal 25 reviews, verzameld in de afgelopen 12 maanden
  2. Het statuslabel Vraagt klanten om reviews

Bedrijven die aan beide vereisten voldoen, worden gerangschikt volgens hun TrustScore en het aantal reviews.

Deze vereisten zorgen ervoor dat de gerangschikte bedrijven in een categorie actief het vertrouwen en de transparantie bevorderen door hun klanten doorlopend om feedback te vragen.

Opmerking: Als een bedrijf zelf geen categorieën heeft geselecteerd, voegen we het automatisch toe aan een categorie die het beste aansluit op zijn diensten of producten.