​Categorieën en filters

Trustpilots bedrijfscategorieën helpen je bij het ontdekken en vergelijken van de beste en meest betrouwbare bedrijven.

Categorieën

Met Trustpilots bedrijfscategorieën kun je eenvoudig soortgelijke bedrijven met elkaar vergelijken.

Er zijn meer dan vierduizend categorieën op Trustpilot te vinden. Ze helpen je bij het vinden en vergelijken van bedrijven in elke denkbare sector, zodat je in staat bent om goed geïnformeerde koopbeslissingen te kunnen nemen.

Bedrijven kunnen in maximaal zes verschillende categorieën worden opgenomen. De eerste categorie is de primaire categorie van het bedrijf. Bedrijven die in meerdere categorieën opgenomen willen worden, kunnen hiervoor een aanvraag doen. Aanvragen worden behandeld door ons compliance-team, dat controleert of een bedrijf tot de door hun gekozen categorie behoort.

Bedrijven filteren

Je kunt bedrijven filteren op de volgende manieren:

  1. Aantal reviews - Een minimum aantal reviews.
  2. Periode - De periode waarbinnen het aantal reviews is verzameld.
  3. Bedrijfsstatus - De status van een bedrijf kan ofwel 'geclaimd', 'niet geclaimd' of 'vraagt klanten om reviews' zijn.

Als je bijvoorbeeld enkel bedrijven met elkaar wil vergelijken die over een hoog aantal reviews beschikken, kun je dit met behulp van het filter Aantal reviews toepassen. Je kunt vervolgens het filter Periode toepassen, zodat enkel de reviews worden weergegeven die binnen het opgegeven tijdsbestek zijn geplaatst. Als je geen resultaten te zien krijgt, probeer dan andere filtercriteria te gebruiken.

Standaard filters

Trustpilot geeft standaard het volgende weer:

  • Bedrijven die actief om reviews vragen op Trustpilot.
  • Bedrijven die in de afgelopen 12 maanden minimaal 25 reviews hebben verzameld.

We hebben voor deze standaardweergave gekozen, zodat men altijd een lijst te zien krijgt met bedrijven die een bepaalde mate van activiteit hebben gehad in het afgelopen jaar.

Categorie rank

We willen consumenten de mogelijkheid geven om de beste bedrijven te ontdekken en met elkaar te vergelijken. Om opgenomen te worden in de ranglijst dient een bedrijf:

  1. Bedrijven moeten in de afgelopen 12 maanden minimaal 25 reviews hebben verzameld.
  2. over de 'Vraagt klanten om reviews'-status te beschikken. Dit geeft aan dat een bedrijf proactief om reviews vraagt.

Alle bedrijven komen in aanmerking voor een categorie-rank, ongeacht of ze gebruikmaken van de betaalde of gratis diensten van Trustpilot. Ze dienen enkel aan de hierboven genoemde criteria te voldoen.