Informatie over zakelijke transparantie

We hebben een nieuwe box en pagina voor zakelijke transparantie geïmplementeerd.

Met ingang van juli 2020 hebben we de box en pagina Activiteiten op de bedrijfsprofielpagina van Trustpilot Business-gebruikers gewijzigd. Omdat vertrouwen voor ons van essentieel belang is, hebben we deze een nieuwe naam en een nieuw ontwerp gegeven.

Wat is er veranderd?

Box Zakelijke transparantie

De activiteitenbox heet voortaan Zakelijke transparantie en is te vinden op elke profielpagina. De box bevat net als voorheen zakelijke activiteiten, maar is nu verplaatst naar bovenaan de rechterkolom. Ook hebben we een functie toegevoegd om aan te geven hoe vaak en snel een bedrijf reageert op negatieve reviews.

business-transparency-NL.PNG

Pagina Zakelijke transparantie

De activiteitenpagina heet voortaan Zakelijke transparantie. Druk op de optie voor een gedetailleerd overzicht in de box Zakelijke transparantie om deze te openen. Deze pagina bevat nog steeds informatie over zakelijke activiteiten, maar zal nu ook informatie bevatten over hoe vaak en hoe snel een bedrijf reageert op negatieve reviews, hoe vaak ze terecht of onterecht rapporteren, en een maandelijkse distributiediagram van de sterrenscore.

Wie kan ik om hulp vragen?

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij je Customer Succes Manager.