Het gesprek aangaan met reviewers

Door reviews actief te beantwoorden, laat je zien dat je de feedback van klanten op prijst stelt. Reageer op hun zorgen, vraag om meer informatie of bedank ze eenvoudigweg voor hun review. Hieronder vind je enkele suggesties.

Reageer op reviews

We raden bedrijven sterk aan om te communiceren met zowel tevreden als ontevreden klanten: dit is een belangrijk onderdeel van feedbackbeheer. Je reactie op een review is zichtbaar voor iedereen die je Trustpilot-profiel bezoekt.

Contact opnemen met reviewers

Het kan voorkomen dat je meer informatie nodig hebt van een reviewer. Als je ze bijvoorbeeld niet herkent als een klant, dan kun je om meer informatie vragen over hun ervaring met jouw bedrijf. Alle berichten die je via dit aanvraagformulier verzendt, zijn privé en worden rechtstreeks naar de reviewer gestuurd.

Deze functie is alleen beschikbaar voor bedrijfs- en locatiereviews.

Reviews rapporteren

Soms plaatst een gebruiker een review die onze richtlijnen voor reviewers schendt. Als je zo'n review hebt ontdekt kun je het rapporteren aan ons Content Integrity-team, dat het probleem nader zal onderzoeken. Het is erg belangrijk dat je alleen reviews rapporteert die inbreuk maken op onze gebruikersrichtlijnen, omdat misbruik van de rapporteerfunctie er toe kan leiden dat je deze functie niet meer kunt gebruiken.

Vorige Trustpilots reviewlabels

Volgende Instructies Vind reviewer-tool

Related articles