Waarom moeten bedrijven een reden aangeven voor het rapporteren van reviews?

Wij geloven in transparantie, dus wanneer bedrijven een review rapporteren die onze Gebruikersrichtlijnen schendt, vragen wij ze de reden van de rapportering op te geven.

Wanneer een bedrijf een review rapporteert, zal er een venster verschijnen met de vraag of ze de reden(en) kunnen opgeven voor het rapporteren. Deze toelichtingen zijn openbaar en zichtbaar voor iedereen binnen onze community.

We voegen deze stap toe om te verduidelijken waarom iedere review gerapporteerd is en om bedrijven te helpen op de juiste manier te rapporteren. We zijn van mening dat iedereen in staat moet zijn om te zien en te begrijpen wie de review heeft gerapporteerd, en waarom.

Toelichtingen voorzien inzicht in

Zonder deze toelichtingen zullen gebruikers van onze community alleen in staat zijn om te lezen dat een review gerapporteerd is wegens het overtreden van Trustpilots Gebruikersrichtlijnen. Wanneer we meer informatie van het bedrijf opvragen, waarom ze de review hebben gerapporteerd, kunnen mensen zien wat het probleem is geweest.

Verschillende scenario's:

  • De review is op de verkeerde plek geplaatst (het is voor een ander bedrijf bedoeld).
  • De review bevat persoonlijk informatie waardoor iemands privacy wordt geschonden.
  • De review suggereert dat de reviewer geen authentieke service- of aankoopervaring heeft gehad met het bedrijf, of...
  • De review schendt een ander deel van onze richtlijnen.

Wanneer bedrijven of reviewers niet bekend zijn met Trustpilots richtlijnen, dan kunnen deze extra gedetailleerde gegevens hun alertheid versterken voor de regels van ons platform.

Geloofwaardigheid en eerlijkheid

Het creëren van ruimte voor een verklaring, helpt bedrijven onze tools te gebruiken op een open, eerlijke en geloofwaardige manier. Door bedrijven te vragen waarom iedere individuele review is gerapporteerd wordt de mogelijkheid gecreëerd om te laten zien dat ze de moeite hebben genomen om te zien of, en indien dit het geval is, hoe de review een schending is van onze richtlijnen.

Deze extra openheid maakt het ook minder waarschijnlijk dat leden van onze community misleid zullen worden. Bovendien biedt het ze meer inzicht in waarom een bedrijf reviews rapporteert en of hun rapporteergedrag consequent en gerechtvaardigd lijkt.

Bedrijven die reviews correct rapporteren zullen de rapporteerfunctie een waardevolle tool vinden die de dialoog en de transparantie tussen bedrijf en klant verbetert.