Hallo! Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem een kijkje in de Support Sectie om meer informatie te vinden over Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxen, Productbeoordelingen plus handleidingen voor het aanpassen van uw beoordelingen en account instellingen.

Hoe gaan wij om met bedrijven die misbruik maken van onze rapporteerfunctie?

Bedrijven die misbruik maken van onze rapporteerfunctie kunnen het vertrouwen van onze online beoordeling community in gevaar brengen. We nemen dit heel serieus. Indien nodig waarschuwen we bedrijven. Wanneer ze dit gedrag blijven aanhouden, kunnen we toegang tot hun account blokkeren en/of een waarschuwing op hun profiel plaatsen om consumenten op voorhand te waarschuwen.

Wat is de rapporteerfunctie van Trustpilot?

Bedrijven die hun domeinen hebben geclaimd op Trustpilot kunnen inloggen op hun Business Account om beoordelingen te rapporteren of "markeren", wanneer ze denken dat deze in strijd zijn met onze Gebruikersrichtlijnen. Alle bedrijven kunnen deze functie gebruiken, ongeacht of ze gebruikmaken van een betaalde of gratis dienst van Trustpilot.

Beoordelingen die zijn gerapporteerd worden tijdelijk verborgen, in afwachting van het onderzoek door ons Compliance Team. Ze kunnen later verwijderd of weer online geplaatst worden op Trustpilot's platform, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Wie onderzoekt de rapporteerfunctie?

Trustpilot heeft een 35 personen tellend Compliance Team die de online beoordelingscommunity beschermt en de kwaliteit van de aangeboden diensten waarborgt. Een essentieel onderdeel van hun taak is om ervoor te zorgen dat bedrijven geen misbruik maken van onze rapporteerfunctie.

We nemen alle rapportages van misbruik van onze diensten heel serieus. We waarderen de hulp van alle leden van onze online beoordeling community in het rapporteren van misbruik op ons platform. Ons Compliance Team doet onderzoek naar iedere vermelding van het niet naleven van onze Richtlijnen. Bedrijven moeten wel weten dat wij gedurende het onderzoek geen verdere details kunnen geven over specifieke zaken.

Wat is misbruik van de rapporteerfunctie?

Activiteiten die we als misbruik beschouwen, maar niet beperkt zijn tot:

Het rapporteren van oprechte beoordelingen die voldoen aan onze richtlijnen, met als doel deze beoordelingen verwijderd te krijgen

Voorbeeld: De directeur van Bedrijf A logt in op het Business Account op Trustpilot en markeert de slechtste beoordelingen over het bedrijf zodat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn op het platform van Trustpilot, in afwachting van het onderzoek. Geen van deze beoordelingen is eigenlijk in strijd met Trustpilot's Gebruikersrichtlijnen. De directeur geeft een valse reden voor het rapporteren van de negatieve beoordelingen.

Het massaal rapporteren van alleen maar negatieve beoordelingen van het domein van het bedrijf

Voorbeeld: De PR manager van Bedrijf B logt in op het Business Account en markeert alle 1-ster beoordelingen van het bedrijf die namen van mensen of e-mailadressen bevatten, omdat dit strijdig is met Trustpilot's Gebruikersrichtlijnen. De PR Manager rapporteert echter NIET de 4 of 5-sterren beoordelingen die op exact dezelfde manier in strijd zijn met de richtlijnen.

Het opnieuw rapporteren van een beoordeling, wanneer deze al eerder is onderzocht door ons Compliance Team en voldoet aan onze Gebruikersrichtlijnen.

Bijvoorbeeld: De directeur van Bedrijf A rapporteert opnieuw een paar negatieve 1-ster beoordelingen die eerder die maand gemarkeerd zijn, waardoor ze nu weer opnieuw offline zijn. Er is geen geldige reden voor het opnieuw rapporteren van deze beoordelingen - de directeur wil gewoon niet dat huidige of potentiële klanten deze resultaten zien.

Het markeren van positieve beoordelingen van de concurrent

Voorbeeld: Een werknemer van Bedrijf C vindt het domein van zijn grootste concurrent op Trustpilot en markeert positieve beoordelingen van het bedrijf in kwestie zodat deze worden onderzocht. De werknemer van Bedrijf C wil simpelweg schade aanbrengen aan de bedrijfsreputatie van zijn concurrent en de behaalde TrustScore verlagen.

Hoe detecteren we misbruik van de rapporteerfunctie?

We hebben geavanceerde detectiesoftware die systematisch ons platform scant om misbruik van onze rapporteerfunctie te traceren. We onderzoeken ook ieder vorm van rapportage over misbruik wat direct per e-mail is verzonden naar ons Compliance Team naar compliance@trustpilot.com.

Wat doen we wanneer we misbruik van de raporteerfunctie detecteren?

We beschouwen het gedrag zoals hierboven omschreven als schadelijk voor onze online beoordeling community. We beschouwen dit ook als een wezenlijke schending van de Algemene Voorwaarden die bedrijven moeten accepteren om toegang te krijgen tot onze diensten (zie Trustpilot's Bedrijfsrichtlijnen).

Wanneer we zulk gedrag aantreffen en we hebben genoeg documentatie om aan te tonen dat het bedrijf systematisch misbruik maakt van onze diensten, dan sturen we een waarschuwing naar het bedrijf in kwestie. We informeren hen over de problemen en zullen hen vriendelijk verzoeken hier direct mee te stoppen.

Wanneer het bedrijf dit gedrag blijft vertonen, zullen we een procedure starten en er zal een waarschuwing op het profiel van het bedrijf op Trustpilot geplaatst worden. Een waarschuwing informeert Trustpilot gebruikers over de doelbewuste pogingen van het bedrijf om consumenten te misleiden. Normaal gesproken is deze waarschuwing op het bedrijfsprofiel zichtbaar voor zes maanden, daarna zullen we het gedrag van het bedrijf en de consumentenwaarschuwing evalueren. We kunnen het bedrijf blokkeren van het Business Account op Trustpilot en waar nodig disciplinaire maatregelen treffen en actie ondernemen, waaronder het beëindigen van ieder contract dat met ons is afgesloten.

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.