Hoe gaan wij om met bedrijven die misbruik maken van onze rapporteerfunctie?

Bedrijven die misbruik maken van onze rapporteerfunctie kunnen het vertrouwen van onze online reviewcommunity in gevaar brengen. We nemen dit heel serieus. Indien nodig waarschuwen we bedrijven. Wanneer ze dit gedrag blijven aanhouden, kunnen we toegang tot hun account blokkeren en/of een waarschuwing op hun profiel plaatsen om consumenten op voorhand te waarschuwen.

Wat is de rapporteerfunctie van Trustpilot?

Bedrijven die hun domeinen hebben geclaimd op Trustpilot kunnen inloggen op hun Business-account om reviews te rapporteren of "markeren", wanneer ze denken dat deze in strijd zijn met onze Gebruikersrichtlijnen. Alle bedrijven kunnen deze functie gebruiken, ongeacht of ze gebruikmaken van een betaalde of gratis dienst van Trustpilot.

Reviews die zijn gerapporteerd worden tijdelijk verborgen, in afwachting van het onderzoek door ons Content integrity-team. Ze kunnen later verwijderd of weer online geplaatst worden op Trustpilots platform, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Wie onderzoekt de rapporteerfunctie?

Trustpilot heeft een 35 personen tellend Content integrity-team die de online reviewcommunity beschermt en de kwaliteit van de aangeboden diensten waarborgt. Een essentieel onderdeel van hun taak is om ervoor te zorgen dat bedrijven geen misbruik maken van onze rapporteerfunctie.

We nemen alle rapportages van misbruik van onze diensten heel serieus. We waarderen de hulp van alle leden van onze online reviewcommunity in het rapporteren van misbruik op ons platform. Ons Content integrity-team doet onderzoek naar iedere vermelding van het niet naleven van onze Richtlijnen. Bedrijven moeten wel weten dat wij gedurende het onderzoek geen verdere details kunnen geven over specifieke zaken.

Wat is misbruik van de rapporteerfunctie?

Activiteiten die we als misbruik beschouwen, maar niet beperkt zijn tot:

Het rapporteren van oprechte reviews die voldoen aan onze richtlijnen, met als doel deze reviews verwijderd te krijgen

Voorbeeld: De directeur van Bedrijf A logt in op het Business-account op Trustpilot en markeert de slechtste reviews over het bedrijf zodat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn op het platform van Trustpilot, in afwachting van het onderzoek. Geen van deze reviews is eigenlijk in strijd met Trustpilots Gebruikersrichtlijnen. De directeur geeft een valse reden voor het rapporteren van de negatieve reviews.

Het massaal rapporteren van alleen maar negatieve reviews van het domein van het bedrijf

Voorbeeld: De PR manager van Bedrijf B logt in op het Business-account en markeert alle 1-sterrenreviews van het bedrijf die namen van mensen of e-mailadressen bevatten, omdat dit strijdig is met Trustpilots Gebruikersrichtlijnen. De PR Manager rapporteert echter NIET de 4- of 5-sterrenreviews die op exact dezelfde manier in strijd zijn met de richtlijnen.

Het markeren van positieve reviews van de concurrent

Voorbeeld: Een werknemer van Bedrijf C vindt het domein van zijn grootste concurrent op Trustpilot en markeert positieve reviews van het bedrijf in kwestie zodat deze worden onderzocht. De werknemer van Bedrijf C wil simpelweg schade aanbrengen aan de bedrijfsreputatie van zijn concurrent en de behaalde TrustScore verlagen.

Hoe detecteren we misbruik van de rapporteerfunctie?

We hebben geavanceerde detectiesoftware die systematisch ons platform scant om misbruik van onze rapporteerfunctie te traceren. We onderzoeken ook ieder vorm van rapportage over misbruik wat direct per e-mail is verzonden naar ons Content integrity-team naar compliance@trustpilot.com.

Wat doen we wanneer we misbruik van de rapporteerfunctie detecteren?

We beschouwen het gedrag zoals hierboven omschreven als schadelijk voor onze online reviewcommunity. We beschouwen dit ook als een wezenlijke schending van de Algemene Voorwaarden die bedrijven moeten accepteren om toegang te krijgen tot onze diensten (zie Trustpilots Bedrijfsrichtlijnen).

Wanneer we zulk gedrag aantreffen en we hebben genoeg documentatie om aan te tonen dat het bedrijf systematisch misbruik maakt van onze diensten, dan sturen we een waarschuwing naar het bedrijf in kwestie. We informeren hen over de problemen en zullen hen vriendelijk verzoeken hier direct mee te stoppen.

Wanneer het bedrijf dit gedrag blijft vertonen, zullen we een procedure starten en er zal een waarschuwing op het profiel van het bedrijf op Trustpilot geplaatst worden. Een waarschuwing informeert Trustpilot-gebruikers over de doelbewuste pogingen van het bedrijf om consumenten te misleiden. Normaal gesproken is deze waarschuwing op het bedrijfsprofiel zichtbaar voor zes maanden, daarna zullen we het gedrag van het bedrijf en de consumentenwaarschuwing evalueren. We kunnen het bedrijf blokkeren van het Business-account op Trustpilot en waar nodig disciplinaire maatregelen treffen en actie ondernemen, waaronder het beëindigen van ieder contract dat met ons is afgesloten.