Hallo! Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem een kijkje in de Support Sectie om meer informatie te vinden over Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxen, Productbeoordelingen plus handleidingen voor het aanpassen van uw beoordelingen en account instellingen.

Hoe gaan we om met het misbruik van onze rapporteerfunctie door bedrijven? Volgen

Wat is de rapporteerfunctie van Trustpilot?

Bedrijven die hun domeinen hebben geclaimd op Trustpilot kunnen inloggen op hun Business Account om beoordelingen te rapporteren wanneer ze denken dat deze in strijd zijn met onze richtlijnen voor gebruikers. Alle bedrijven kunnen gebruik maken van deze functie, ongeacht of ze van een betaalde of gratis dienst van Trustpilot gebruik maken.

Beoordelingen die zijn gerapporteerd zijn tijdelijk verborgen, in afwachting van het onderzoek door ons Compliance Team. Ze kunnen later verwijderd of weer online geplaatst worden op Trustpilots platform, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.

Wie onderzoekt de rapporteerfunctie?

Trustpilot heeft een 35 personen tellend Compliance Team die de online beoordelingscommunity beschermt en de kwaliteit van de aangeboden diensten waarborgt. Een essentieel onderdeel van hun werk is ervoor te zorgen dat bedrijven geen misbruik maken van onze rapporteerfunctie.

We nemen alle rapportages van misbruik van onze diensten heel serieus. We waarderen de hulp van alle leden van onze online beoordelingscommunity in het toezicht houden op het gebruik van ons platform. Ons Compliance Team onderzoekt dan ook elk rapport dat wordt gemaakt door onze community. Bedrijven moeten wel weten dat wij gedurende het onderzoek geen verdere details kunnen geven hierover.

Wat is misbruik van de rapporteerfunctie?

Activiteiten die we als misbruik beschouwen, maar niet beperkt zijn tot:

Het rapporteren van oprechte beoordelingen die voldoen aan onze richtlijnen om deze beoordelingen verwijderd te krijgen.

Bijvoorbeeld: De directeur van bedrijf A logt in op het Business Account op Trustpilot en markeert de slechtste beoordelingen over het bedrijf zodat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn op het platform van Trustpilot, in afwachting van het onderzoek. Geen van deze beoordelingen is eigenlijk in strijd met Trustpilots richtlijnen voor gebruikers. De directeur geeft een valse reden voor het rapporteren van de negatieve beoordelingen.

Het massaal rapporteren van alleen de negatieve beoordelingen van het bedrijf.

Bijvoorbeeld: De PR manager van bedrijf B logt in op het Business Account en markeert alle 1-ster beoordelingen van bedrijf B die namen van mensen of e-mailadressen bevatten, omdat dit strijdig is met Trustpilots richtlijnen voor gebruikers. De PR Manager rapporteert alleen NIET de 4 of 5-sterren beoordelingen die ook in strijd zijn met de richtlijnen voor gebruikers op exact dezelfde manier.

Het opnieuw rapporteren van een beoordeling, wanneer deze al eerder is onderzocht door ons Compliance Team en voldoet aan de richtlijnen voor gebruikers.

Bijvoorbeeld: De directeur van bedrijf A rapporteert wederom een paar negatieve 1-ster beoordelingen die al eerder gerapporteerd en onderzocht zijn, zodat deze weer tijdelijk offline zijn. Er is geen geldige reden voor het opnieuw rapporteren van deze beoordelingen - de directeur wil gewoon niet dat zijn (potentiële) klanten deze beoordelingen zien.

Het markeren van positieve beoordelingen van de concurrent.

Bijvoorbeeld: Een werknemer van bedrijf C vindt de website van zijn grootste concurrent op Trustpilot en markeert positieve beoordelingen van dit bedrijf zodat deze worden onderzocht. De werknemer van bedrijf C wil simpelweg schade aanbrengen aan de bedrijfsreputatie van zijn concurrent en de behaalde TrustScore verlagen.

Hoe detecteren we misbruik van de rapporteerfunctie?

We hebben geavanceerde detectiesoftware die systematisch ons platform scant om misbruik van onze rapporteerfunctie te traceren. We onderzoeken ook ieder rapport van misbruik dat direct per e-mail is verzonden naar ons Compliance Team: compliance@trustpilot.com.

Wat doen we wanneer we misbruik van de raporteerfunctie detecteren?

We beschouwen het gedrag zoals hierboven omschreven als schadelijk voor onze online beoordelingscommunity. We beschouwen dit ook als een wezenlijke schending van de Algemene Voorwaarden die bedrijven moeten accepteren om toegang te krijgen tot onze diensten (zie Trustpilots richtlijnen voor bedrijven).

Wanneer we dergelijk gedrag detecteren en we hebben genoeg documentatie verzameld om systematisch misbruik van onze diensten te bewijzen, dan sturen we een waarschuwing naar het bedrijf in kwestie. We informeren hen over de problemen en zullen hen verzoeken direct te hiermee te stoppen.

Wanneer het bedrijf dit gedrag blijft vertonen, zullen we een procedure starten en er zal een waarschuwing op het profiel van het bedrijf op Trustpilot worden geplaatst. Een waarschuwing informeert Trustpilot gebruikers over de doelbewuste pogingen van het bedrijf om consumenten te misleiden. Normaal gesproken is deze waarschuwing op het bedrijfsprofiel zichtbaar voor zes maanden, daarna zullen we het gedrag van het bedrijf en de consumentenwaarschuwing evalueren. We kunnen het bedrijf blokkeren van hun Business Account op Trustpilot en waar nodig disciplinaire maatregelen treffen, waaronder het beëindigen van ieder contract dat met ons is afgesloten.

Neem contact op met Support