Waarom kunnen bedrijven reviews rapporteren?

Als een review in strijd is met de gebruikersrichtlijnen van Trustpilot, kan het beoordeelde bedrijf dit via het bedrijfsaccount rapporteren.

We vragen bedrijven om reviews via Trustpilot-Business te rapporteren, zodat we alle informatie krijgen die nodig is om verzoeken zo efficiënt mogelijk te behandelen. Bedrijven wordt gevraagd aan te geven welk deel van de review in strijd is met onze richtlijnen (US) en waarom. Ook kunnen ze een publieke versie van hun rapportage maken die zichtbaar zal zijn op Trustpilot.

Reden van rapportage

Er is een probleem met een deel van de review

 • De review bevat grof taalgebruik dat beschuldigend, lasterlijk, beledigend of discriminerend is.
 • De review bevat persoonlijke informatie waar gebruik van gemaakt kan worden om iemand te identificeren, te traceren of iemand te imiteren.
 • De review bevat promotionele informatie die los staat van de koopervaring.
 • De review schendt iemands intellectuele eigendom, privacy of persoonlijke rechten

Er is een probleem met de gehele review

 • De review is marketing of spam.
 • De review is op het verkeerde bedrijfsprofiel geplaatst.
 • De review is niet binnen 12 maanden na de aankoop- of service-ervaring geschreven.
 • De inhoud is uitsluitend geplaatst vanuit een ethisch of politiek standpunt, en refereert niet naar de daadwerkelijk koopervaring.

De reviewer is niet bevoegd om de review te plaatsen

 • De reviewer is een concurrent.
 • De reviewer heeft meerdere profielen gecreëerd om hetzelfde bedrijf meerdere keren te kunnen beoordelen.
 • De reviewer heeft geen koop of service ervaring gehad bij het desbetreffende bedrijf.

Handige tips

De reden van rapportage dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van Trustpilot. Het is dus handig om deze eerst te raadplegen voor je de rapportage indient. Je kunt ook onze beknopte infographic bekijken.

 • Elke review kan slechts één keer gerapporteerd worden, tenzij er nieuwe inhoud wordt toegevoegd door de reviewer. Dit heeft als gevolg dat bedrijven zeer precies dienen uit te leggen hoe de review in strijd is met onze richtlijnen. Ons Content integrity-team zal de rapportage vervolgens onderzoeken en bepalen of de review moet worden aangepast, weer online gezet kan worden of offline zal blijven.
 • Sommige rapporteer-functies zijn in bepaalde gevallen niet beschikbaar. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijf een klant uitnodigt om een review achter te laten, is het niet logisch dat er gekozen kan worden voor de rapportage-reden 'Deze persoon heeft geen koopervaring gehad bij ons bedrijf'.
 • Een openbare versie van de rapportage. Elk bedrijf wordt gevraagd om een openbare versie van het rapportage-verzoek op te stellen. Deze versie is voor iedereen op Trustpilot zichtbaar. (Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat deze versie in overeenstemming is met Trustpilots richtlijnen).
 • Het proces vergt tijd. Wanneer we contact op moeten nemen met reviewers, geven wij hen doorgaans zeven dagen de tijd om te reageren. Wanneer er meerdere wijzigingen vereist zijn, kan de communicatie tussen de reviewer en ons Content integrity-team meer tijd in beslag nemen. Gedurende dit proces kunnen bedrijven waarnemen wanneer een review is bijgewerkt. Zolang het onderzoek nog gaande is, zal de review offline blijven.

Nadere toelichting over onze regels

 • Reviews over een service-ervaring zijn ook toegestaan. Een aankoop doen rechtvaardigt het schrijven van een Trustpilot-review, maar het plaatsen van een bestelling of gebruikmaken van een bepaalde service van een bedrijf volstaat ook. Meer informatie.
 • De bezorging wordt ook beschouwd als onderdeel van de koop- of service-ervaring, omdat het een essentieel onderdeel van de customer journey vormt. Reviews over de bezorging kunnen voor bedrijven ook tot inzichten leiden over welke bezorgdiensten wel en niet geschikt zijn om mee samen te werken.
 • Grof taalgebruik. Niet iedereen deelt dezelfde mening over wat grof taalgebruik precies inhoudt, maar binnen Trustpilot interpreteren we onze richtlijnen consistent en hanteren we community-breed dezelfde standaarden.
 • Promotionele informatie kan worden gerapporteerd. Door marketinggerelateerde content en spam te verwijderen, zijn we in staat om de kwaliteit van Trustpilot-reviews te waarborgen.

Misbruik van de rapporteerfunctie

De rapporteerfunctie is een belangrijke tool binnen onze reviewcommunity. Om vertrouwen en transparantie op ons platform te kunnen waarborgen, is het voor bedrijven niet toegestaan om op ongepaste wijze gebruik te maken van deze functie. Lees hier meer.

Meer informatie