Hallo! Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem een kijkje in de Support Sectie om meer informatie te vinden over Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxen, Productbeoordelingen plus handleidingen voor het aanpassen van uw beoordelingen en account instellingen.

Magento Veelgestelde Vragen

Ik loop tegen foutmeldingen aan wanneer ik verbinding probeer te maken met de Magento App in Trustpilot. Wat gaat er fout?

De Magento Applicatie is ingesteld om verbinding te maken met uw Magento API zodra u uw referenties invoert en klikt op Opslaan in het Verbind scherm. Wanneer er op dit moment een fout optreedt, is dit omdat we geen succesvolle verbinding kunnen maken met uw Magento API. Afhankelijk van de specifieke foutmelding die u ontvangt, kunnen er verschillende redenen zijn waarom dit voorkomt. Hieronder zijn de meest voorkomende foutmeldingen en oorzaken genoemd.

Let op: Deze integratie benodigt WS-I. Magento voorziet u van de mogelijkheid om SOAP API V2 met twee opties te gebruiken. Deze kan met de WS-I compliance mode geactiveerd of gedeactiveerd worden. Deze optie is geïntroduceerd om het systeem flexibel te maken, voornamelijk om de compatibliteit te verbeteren met .NET en Java programmeertaal.

Hoe verhelp ik de Access denied foutmelding bij het verbinden met de Magento App?

 • Foutmelding: Connection problem: Error setting up connection to Magento server: Access denied
 • Reden voor de foutmelding: U heeft misschien een incorrecte Magento gebruikersnaam en/of Magento API Key gebruikt.
 • Hoe op te lossen: Bevestig dat de gebruikersnaam die u heeft instelt in Verbind stap C.3 in Magento dezelfde gebruikersnaam is als die u invoert in het Magento Gebruikersnaam veld in Trustpilot. U wilt misschien ook uw Magento API Key resetten, die ook is aangemaakt in Verbind Stap C.3.

Hoe verhelp ik de No endpoint listening error foutmelding wanneer ik verbinding probeer te maken met de Magento App?

 • Foutmelding: Connection problem: Error setting up connection to Magento server: There was no endpoint listening at https://www.domain.com/api/v2_soap that could accept the message. Dit is vaak veroorzaakt door een incorrect adres of SOAP (Simpel Object Action Protocol) actie.
 • Reden voor foutmelding: Er schijnt geen API endpoint te zijn waarmee we kunnen verbinden. Dit kan gebeuren wanneer u bijvoorbeeld een verkeerde webshop domein URL heeft ingevoerd.
 • Hoe op te lossen: Zorg ervoor dat u de exacte URL heeft ingevoerd van uw webshops homepagina/domein URL. We gebruiken dit om toegang te krijgen tot uw Magento API.

Hoe kan ik de Wrong XML Content Type foutmelding oplossen tijdens het verbinden met de Magento App?

 • Foutmelding: Connection problem: Error setting up connection to Magento server: The content type text/xml; charset=utf-8,text/xml; charset=UTF-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8).
 • Reden voor foutmelding: Trustpilot kan niet het inhoudtype verwerken wat Magento met het antwoord verstuurd. Dit is vaak veroorzaakt door een server probleem in uw API.
 • Hoe op te lossen: Controleer in uw Magento configuratie dat het inhoudtype van de koppeling overeenkomt met het inhoudtype van de respons in de API.

Hoe verhelp ik de SOAP-ERROR: Parsing WSDL foutmelding wanneer ik verbinding probeer te maken met de Magento App?

 • Foutmelding: Connection problem:<br /> Error setting up connection to Magento server: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn’t load from 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' : failed to load external entity 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' <br /> Connection problem: <br />Error setting up connection to Magento server: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn’t load from 'https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1' : Premature end of data in tag html line 2
 • Reden voor de foutmelding:Dit is een API server fout. De Magento SOAP API heeft problemen met zichzelf te verbinden.
 • Hoe op te lossen: Laat uw webmaster onderzoek doen naar het probleem, probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken met de Magento App.
 • Mogelijke oorzaak en stappen om het op te lossen:
  • Oorzaak #1: Web hosting provider ondersteunt geen loopback verbinding die essentieel is om met Magento te werken.
  • Oplossing #1: Neem contact op met de provider en vraag hen om te bevestigen of er een loopback verbinding wordt ondersteund.
  • Oorzaak #2: Magento store kan niet met zichzelf verbinden om externe eenheden te laden. https://www.domain.com/index.php/api/v2_soap/index/?wsdl=1
  • Oplossing #2: Activeer WSDL caching in de Magento backend: System > Magento Core API > activeer WSDL Cache door "Yes" te kiezen.
  • Oorzaak #3: Magento is zwaar beladen en heeft prestatie problemen, dus het verzoek kan niet uitgevoerd worden en er zal een timeout optreden.
  • Oplossing #3: Probeer het later nog een keer.

Hoe verhelp ik de This may not be an API URL of 0 SOAP extension is not loaded foutmelding wanneer ik verbinding probeer te maken met de Magento App?

 • Foutmelding: Connection problem: Remote server responded with a text response. This may not be an API url? In addition, the API URL "http://www.domain.com/api/v2_soap" opens with error: 0 SOAP extension is not loaded.
 • Reden voor foutmelding:Deze foutmelding treedt op door een incomplete installatie van uw Magento server. Het laat ons weten dat PHP's SOAP extensie niet is geladen of geïnstalleerd. SOAP is het communicatie protocol gebruikt door de Magento API - wanneer deze niet is geactiveerd op de Magento server, kunnen we hier niet mee communiceren.
 • Hoe op te lossen: De beste manier is om contact op te nemen met uw webmaster of de Magento hosting provider en ze te vragen om de SOAP extensie voor PHP te activeren.

Hoe verhelp ik de Magento connection error: Timeout of Magento connection error: undefined foutmelding wanneer ik verbinding probeer te maken met de Magento App?

 • Foutmelding: Connection problem: Magento connection error: Timeout of Connection problem: Magento connection error: undefined
 • Oorzaak van foutmelding: Er schijnt een timeout plaats te vinden tijdens het verbinden met uw Magento API. De hoofdoorzaak kan een aantal dingen zijn, bijvoorbeeld een firewall probleem, een trage server of netwerkproblemen.
 • Hoe op te lossen: Presenteer het probleem aan uw webmaster. Wanneer uw webmaster niet in staat is om de hoofdoorzaak te achterhalen, dan kunt u contact opnemen met ons Support Team om ons hierover te informeren. Vervolgens zullen we onderzoeken of we u verder kunnen helpen om het probleem op te lossen.

Geen van de bovenstaande? Het probleem blijft optreden?

Neem contact op met ons Support Team voor verdere assistentie.

Ik heb succesvol verbinding gemaakt met de Magento Applicatie, maar er is nog geen enkele uitnodiging verstuurd vanuit Trustpilot. Wat gaat er mis?

Het is mogelijk dat u uw Magento API heeft aangepast en het niet langer de methoden bevat die Trustpilot nodig heeft om uitnodigingen te triggeren. Bevestig alstublieft iedere aanpassing met uw IT team/webmaster. Controleer ook de Role Resources die zijn geconfigureerd voor uw SOAP API rol in Magento, deze dienen toegang te bieden tot de minimale vereiste resources die Trustpilot nodig heeft om succesvol uitnodigingen te versturen. De lijst met minimum vereiste resources is hieronder te vinden en is ook hier beschikbaar.

Wanneer de role resources correct zijn ingesteld en u nog steeds problemen ervaart, dan kunnen er een paar redenen zijn. De meest voorkomende redenen worden hieronder genoemd.

Hoe verhelp ik de Procedure salesOrderList not present foutmelding wanneer er geen uitnodigingen of alleen een paar uitnodigingen verzonden worden vanuit Trustpilot?

 • Foutmelding: Connectie tussen de Trustpilot Magento Applicatie en uw Magento store is met succes opgezet, maar er zijn geen uitnodigingen verzonden. In de logs is de foutmelding: System.ServiceModel.FaultExceptionL Procedure ‘salesOrderList’ not present
 • Reden voor foutmelding: De SOAP API kan SalesOrderList niet vinden, wat Trustpilot nodig heeft om uitnodigingen te creëren en te verzenden.
 • Hoe op te lossen: Neem contact op met uw webmaster over de aanpassing van uw SOAP API, probeer vervolgens opnieuw te verbinden nadat u zeker weet dat de SalesOrderList is toegevoegd.

Hoe verhelp ik de Zero length response foutmelding wanneer er geen of alleen een paar uitnodigingen zijn verzonden vanuit Trustpilot?

 • Foutmelding: Verbinding tussen de Trustpilot Magento applicatie en de Magento store is succesvol voltooid, maar er zijn geen uitnodigingen verstuurd. De foutmelding is een zero length response (een lege HTML).
 • Reden voor de foutmelding: We ontvangen een lege HTML reactie, een zero length response. Dit is een ongeldig antwoord in een onverwacht formaat, we verwachten een geldig SOAP XML antwoord.
 • Hoe op te lossen:Onderzoek waarom uw SOAP API antwoordt met zero length responses op onze verzoeken. In deze gevallen ligt het probleem aan de kant van Magento.

Hoe verhelp ik de Zero length response foutmelding wanneer er geen of alleen een paar uitnodigingen zijn verzonden vanuit Trustpilot?

 • Foutmelding: Product not exists
 • Reden voor foutmelding: Product bestaat niet of is onjuist ingesteld.
 • Hoe op te lossen: Presenteer het probleem aan uw webmaster. In dit geval krijgt Trustpilot een melding dat het product niet bestaat in uw Magento store. Neem contact op met uw webmaster en controleer of het product correct is ingesteld en alle informatie bevat die Trustpilot nodig heeft om uitnodigingen te creëren.

Andere en Algemene Vragen

Ik verzamel productbeoordelingen via de Magento applicatie, maar de product URL's van iedere productbeoordeling sturen mij naar een 404 pagina. Wat is het probleem?

U kunt zowel simpele als configureerbare producten in uw Magento store gebruiken, waar de simpele producten niet zichtbaar zijn voor uw klanten. In dit type van configuratie, kunnen we niet de juiste simple product URL via de Magento API vinden. Een ideale oplossing is om de simple product URL's om te leiden naar de configureerbare product URL's.

Ik gebruik alleen één Admin account voor meerdere Magento stores. Elke store gebruikt dezelfde SOAP API verbinding. Kan ik iedere individuele store verbinden met de Magento App?

Ja we ondersteunen meerdere store verbindingen voor de Magento App. U kunt meer lezen over het instellen van iedere afzonderlijke store in het Magento MultiStore artikel.

Hoe gaat Trustpilot om met situaties waarbij enkele bestellingen in Magento belangrijke stukjes informatie missen, zoals het e-mailadres van de klant? Verbreekt dit de hele integratie?

Wanneer bestellingen via uw Magento store bepaalde gegevens missen zoals de naam van de klant, het e-mailadres of het referentienummer, dan zal onze Magento App een uitnodiging proberen te triggeren, maar wanneer dit niet lukt wegens de ontbrekende gegevens, zal het de bestelling overslaan en naar de volgende gaan. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde bestellingen in uw Magento Store niet getoond worden in de Uitnodiging Geschiedenis in het Trustpilot Business Account. Dergelijke gevallen zullen niet de gehele integratie verbreken; alleen individuele bestellingen die belangrijke gegevens missen worden overgeslagen.

Welke soorten producten ondersteunt Trustpilot en wat doen ze?

 • Bundled and Group products: Dit zijn complexe producten waar verschillende simple producten aan zijn gekoppeld. Wanneer deze producten in een bestelling worden gevonden, worden alle simple producten genegeerd en productbeoordeling uitnodigingen worden alleen verzonden voor de complexe producten.
 • Configurable products: Een configureerbaar product ziet er uit als een enkel product met variabele opties, bijvoorbeeld een shirt in 3 verschillende kleuren. Productbeoordelingen worden verzonden naar het parent complex product wanneer het dezelfde "url_key" bevat als het geselecteerde simple product, anders wordt het simple product op zichzelf beoordeeld.
 • Simple producten (bevatten virtuele en downloadbare producten): Deze producten zijn, zoals dezelfde suggesties, simple en ze bevatten enkel een statisch product. Ze krijgen een individuele productbeoordeling, tenzij ze in één van de bovenstaande categorieën vallen. In dat geval zullen de regels van die bepaalde categorie worden toegepast.

Kan ik Trustpilot’s IP adresesen whitelisten met mijn eCommerce system?

We hebben geen IP adres, maar u kunt onze user agent gebruiken: TrustpilotWooCommerceIntegrationService/1.0 (+https://www.trustpilot.com)

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.