Hoe je reviews kunt rapporteren die onze richtlijnen schenden

Om de betrouwbaarheid en integriteit op het Trustpilot-platform in stand te kunnen houden, is een nauw betrokken community onmisbaar. Daarom stellen we reviewers in staat om reviews die de regels overschrijden aan ons te rapporteren.

Om welke redenen kan ik een review rapporteren aan Trustpilot?

Als reviewer zijnde kun je reviews aan ons rapporteren die in strijd zijn met onze gebruikersrichtlijnen, om de volgende redenen:

 • De review bevat persoonlijke informatie.
 • De review bevat beledigend taalgebruik.
 • De review is spam.
 • De review is niet geschreven naar aanleiding van een koopervaring.

Hoe rapporteer ik een review aan Trustpilot?

 1. Vind de review die je aan ons wilt melden. Klik op de rapporteerknop (de knop met het vlag-pictogram) onderaan de review. <
 2. Bevestig dat je een reviewer bent. Als je het beoordeelde bedrijf vertegenwoordigt, wordt je gevraagd om de review te rapporteren vanaf je Business-account.
 3. Selecteer de reden(en) waarom je de review wilt rapporteren. Licht de situatie toe in het tekstveld.
 4. Klik op Bevestig.
 5. Je ziet nu een bericht met 'Bedankt' op je scherm. Dit betekent dat ons Content integrity-team heeft ontvangen.

Wij gaan aan de slag

 1. Bij elke melding wordt er een ticket gegenereerd dat verstuurd wordt naar ons Content integrity-team.
 2. Zij zullen nagaan of de review in strijd is met onze gebruikersrichtlijnen. Gedurende dit proces blijft de review zichtbaar op Trustpilot en blijft deze meetellen voor de sterrenscore en TrustScore.
 3. Als een review in strijd is met onze richtlijnen, maar a.d.h.v. enkele aanpassingen gecorrigeerd kan worden, wordt de review tijdelijk offline gehaald. Zodra de aanpassingen zijn verricht door de auteur, wordt de review weer online gezet. Als de auteur geen actie onderneemt, blijft de review offline.
 4. Als een review onze gebruikersrichtlijnen schendt en een aanpassing van de auteur niet vereist is - bijvoorbeeld omdat het een valse review is - zal deze worden verwijderd.

Kan ik meerdere reviews op hetzelfde bedrijfsprofiel rapporteren?

Het rapporteren van reviews dient beperkt te blijven tot gevallen waar je legitieme zorgen over hebt, en waar je een bepaalde reden moet hebben waarom de review verdacht is of één of meerdere regels schendt. Wees ervan bewust dat het rapporteren van veel reviews, of het herhaaldelijk rapporteren van reviews zonder goede reden, kan worden gezien als misbruik van onze rapporteer-tool.

Opmerking: Wanneer je iets verdachts tegenkomt of op fraude of misbruik stuit, kun je via onze klokkenluidersfunctie rechtstreeks contact opnemen met ons Content integrity-team, door simpelweg te mailen naar compliance@trustpilot.com. We zullen de melding en het bewijs onderzoeken, waarna we de benodigde stappen zullen ondernemen om het probleem op te lossen.

Wat gebeurt er als iemand mijn review aan jullie rapporteert?

Als iemand een review rapporteert aan Trustpilot die jij hebt geplaatst, krijg je hier geen melding van. Maar wanneer ons Content integrity-team je review als een inbreuk op onze gebruikersrichtlijnen beschouwt, zullen ze je een e-mail sturen waarin wordt uitgelegd wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden.

Hoe kun je als bedrijf zijnde reviews rapporteren?

Bedrijven kunnen via hun Business-account reviews rapporteren (lees hier om welke redenen bedrijven dat kunnen doen). Bedrijven zonder account kunnen zich gratis registreren.

Indien je als bedrijf zijnde een review op een ander bedrijfsprofiel wilt rapporteren, kun je dat doen zoals een niet-zakelijke Trustpilot-gebruiker dat doet (door de stappen in dit artikel te volgen onder ‘Hoe rapporteer ik een review aan Trustpilot?’).

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op!