Hoe je als consument reviews kunt rapporteren die onze richtlijnen schenden

Onze community werkt nauw samen om de betrouwbaarheid en integriteit van ons platform in stand te houden. Daarom stellen we gebruikers in staat om reviews die onze richtlijnen schenden aan ons te rapporteren.

Redenen om een review te rapporteren:

1. Bevat schadelijke en/of illegale inhoud

Als je deze reden kiest, wordt je gevraagd om een aanvullende reden:

 • Haatdragende taal of discriminatie. We kunnen inhoud verwijderen als deze op een denigrerende of discriminerende manier betrekking heeft op een persoon of een groep mensen of als deze hen aanvalt op basis van hun identiteit, ofwel vanwege hun religie, etniciteit, nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst, geslacht, of andere identificerende factoren.
 • Terroristische inhoud. We kunnen inhoud verwijderen die bedoeld is om mensen te radicaliseren, schadelijke propaganda te verspreiden, steun te mobiliseren voor terroristische activiteiten of die verband houdt met gewelddadig extremisme.
 • Bedreigingen of geweld. We kunnen inhoud verwijderen die ernstige bedreigingen of bedreigingen met geweld bevat, zoals het aanzetten tot online uitbuiting of intimidatie van mensen of bedrijven, evenals gedrag dat offline acties aanmoedigt, zoals fysieke intimidatie of vandalisme.
 • Obsceen taalgebruik. We kunnen inhoud verwijderen die grafische voorstellingen van gewelddadige, seksuele of wrede, smerige handelingen bevat.

We verwijderen geen reviews enkel omdat de inhoud kritisch is of je niet bevalt.

2. Bevat persoonlijke informatie

We kunnen informatie zoals namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen verwijderen.

We verwijderen echter geen informatie die al openbaar is, of de persoonlijke informatie van de reviewer zelf.

3. Bevat promotionele inhoud

We kunnen inhoud verwijderen die een promotiecode of oproep tot actie bevat, of reclame maakt voor een ander bedrijf of een irrelevant product.

We verwijderen geen inhoud omdat er een ander bedrijf wordt vermeld of omdat je het niet eens bent met de mening van de reviewer.

4. Het is niet gebaseerd op een echte ervaring

We kunnen een review verwijderen als de reviewer nauw verbonden is met het bedrijf, bijvoorbeeld als de reviewer een werknemer of concurrent van het bedrijf is. Ook kunnen we valse reviews verwijderen.

We verwijderen een review niet enkel omdat deze verschilt van jouw ervaring, de review niet zo gedetailleerd en informatief is als je zou willen of omdat het bedrijf plotseling een toestroom aan nieuwe reviews ontvangt (wellicht begonnen ze net met het proactief uitnodigen van hun klanten).

Hoe rapporteer ik een review?

 1. Vind de desbetreffende review en klik op het vlag-icoon. Voorbeeldreview met het icoon Rapporteren gemarkeerd
 2. Bevestig dat je niet werkzaam bent bij het bedrijf in kwestie. Als je wel onderdeel bent van het bedrijf, wordt je gevraagd om de review vanaf je Business-account te rapporteren.
 3. Kies je rapportage-reden en klik op Volgende.
 4. Mogelijk wordt je gevraagd om te specificeren waarom de review onze richtlijnen schendt, en om de problematische woorden te selecteren.
 5. Vul vervolgens je e-mailadres in ter bevestiging dat de verstrekte informatie correct is. Klik op Volgende.
 6. Je ziet een bevestiging dat de review is gerapporteerd. Klik op Voltooien.

Wij gaan aan de slag

 1. Elke rapportage verstuurt automatisch een ticket naar ons Content Integrity-team, dat vervolgens onderzoek doet naar de melding. Gedurende dit proces blijft de review zichtbaar op Trustpilot en blijft deze meetellen voor de sterrenscore en TrustScore.
 2. Als de gerapporteerde review niet in strijd blijkt te zijn met onze richtlijnen, wordt de rapportage ongeldig verklaard en blijft de review online.
 3. Als een review onze richtlijnen schendt en deze kan worden aangepast (bijvoorbeeld als deze te verwijderen persoonlijke informatie bevat), vragen we de reviewer om deze te updaten. Doen ze dit niet, dan wordt de review verwijderd.
 4. Als een review onze richtlijnen voor reviewers schendt en een aanpassing van de reviewer niet vereist is — bijvoorbeeld omdat de reviewer te nauw verbonden is om een review te schrijven over dit specifieke bedrijf — wordt deze verwijderd.

Kan ik meerdere reviews op hetzelfde bedrijfsprofiel rapporteren?

Rapporteer een review alleen als je ervan overtuigd bent dat de review onze richtlijnen schendt om een van de bovengenoemde redenen. Let op: het rapporteren van veel reviews, of het herhaaldelijk rapporteren van reviews zonder goede reden, kan worden gezien als misbruik van onze rapportage-tool.

Opmerking: wanneer je iets verdachts tegenkomt of op fraude of misbruik stuit, kun je dit rapporteren via onze klokkenluidersfunctie. We zullen het vervolgens onderzoeken, waarna we de benodigde stappen ondernemen om het probleem op te lossen.

Wat als iemand mijn review rapporteert?

Als iemand jouw review rapporteert, krijg je hier nog geen melding van. Alleen als wij vaststellen dat je review onze richtlijnen schendt, krijg je een e-mail met uitleg over hoe je dit kunt oplossen.

Hoe rapporteer je reviews als bedrijf?

Dit kan vanaf het Business-account. Bedrijven die nog geen Business-account hebben, kunnen zich kosteloos registreren.