Hoe consumenten reviews kunnen rapporteren die in strijd zijn met onze richtlijnen

Om de betrouwbaarheid en integriteit op het Trustpilot-platform in stand te kunnen houden, is een nauw betrokken community onmisbaar. Daarom stellen we reviewers in staat om reviews die de regels overschrijden aan ons te rapporteren.

Om welke redenen je een review kunt rapporteren:

1. Bevat schadelijke en/of illegale inhoud

Als je voor deze reden kiest, word je gevraagd om een aanvullende reden op te geven:

 • Haatdragende taal of discriminatie. We kunnen reviews verwijderen die racistische uitlatingen of verbale aanvallen op bepaalde groepen mensen bevatten.
 • Terroristische inhoud. We kunnen inhoud verwijderen die bedoeld is om mensen te radicaliseren, schadelijke propaganda te verspreiden, steun te mobiliseren voor terroristische activiteiten of die verband houdt met gewelddadig extremisme.
 • Bedreigende taal. We kunnen inhoud verwijderen die pestgedrag, intimiderende opmerkingen of doodsbedreigingen bevat.
 • Obscene taal. We kunnen inhoud verwijderen die als extreem beledigend kan worden ervaren.

We verwijderen geen reviews simpelweg omdat de inhoud kritisch is of je niet bevalt.

2. Bevat persoonlijke informatie

We kunnen informatie verwijderen zoals namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en alle andere gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren.

We verwijderen echter geen informatie die al openbaar is, of de persoonlijke informatie van de reviewer zelf.

3. Bevat promotionele inhoud

We kunnen inhoud verwijderen die een kortingscode of reclame m.b.t. een ander bedrijf of een niet-gerelateerd product bevat.

We verwijderen geen inhoud omdat er een ander bedrijf wordt vermeld of omdat je het niet eens bent met de mening van de auteur.

4. Er heeft geen service- of koopervaring plaatsgevonden

We kunnen een review verwijderen als de schrijver een werknemer of concurrent is van het bedrijf in kwestie. Ook gefabriceerde reviews kunnen we verwijderen.

We verwijderen een review niet omdat deze anders is dan je ervaring met het bedrijf, de review niet zo gedetailleerd en informatief is als je zou willen of omdat het bedrijf plotseling een toestroom aan nieuwe reviews ontvangt (dit kan zijn omdat ze begonnen zijn met het proactief uitnodigen van hun klanten).

Hoe kan ik een review rapporteren?

 1. Vind de desbetreffende review en klik op het vlag-icoontje.
 2. Bevestig dat je niet werkzaam bent bij het bedrijf in kwestie. Als je wel onderdeel bent van het bedrijf, word je gevraagd om de review vanaf je Business-account te rapporteren.
 3. Kies de reden waarom je de review wilt rapporteren en klik op Volgende.
 4. In bepaalde gevallen word je gevraagd om een aanvullende reden op te geven.
 5. Om je review in te dienen, moet je je e-mailadres invullen ter bevestiging dat de verstrekte informatie correct is. Klik vervolgens op Verzenden.
 6. Je krijgt nu de melding te zien dat de review gerapporteerd is. Klik tot slot op Voltooien.

Wij gaan aan de slag

 1. Elke rapportage zorgt er automatisch voor dat er een ticket wordt verstuurd naar ons Content integrity-team, dat vervolgens onderzoek zal doen naar de melding. Gedurende dit proces blijft de review zichtbaar op Trustpilot en blijft deze meetellen voor de sterrenscore en TrustScore.
 2. Als de gerapporteerde review niet in strijd blijkt te zijn met onze richtlijnen, zal de rapportage ongeldig worden verklaard en de review weer online worden gezet.
 3. Als een review in strijd is met onze richtlijnen, maar a.d.h.v. enkele aanpassingen gecorrigeerd kan worden, wordt de review tijdelijk offline gehaald. Zodra de aanpassingen zijn verricht door de auteur, wordt de review weer online gezet. Als de auteur geen actie onderneemt, blijft de review offline.
 4. Als een review onze gebruikersrichtlijnen schendt en een aanpassing van de auteur niet vereist is - bijvoorbeeld omdat de schrijver niet bevoegd was om een review te schrijven over dit specifieke bedrijf - zal deze worden verwijderd.

Kan ik meerdere reviews op hetzelfde bedrijfsprofiel rapporteren?

Je dient een review alleen te rapporteren als je ervan overtuigd bent dat de review in strijd is met onze richtlijnen om een van de bovengenoemde redenen. Wees ervan bewust dat het rapporteren van veel reviews, of het herhaaldelijk rapporteren van reviews zonder goede reden, kan worden gezien als misbruik van onze rapporteer-tool.

Opmerking: Wanneer je iets verdachts tegenkomt of op fraude of misbruik stuit, kun je via onze klokkenluidersfunctie rechtstreeks contact opnemen met ons compliance-team, door simpelweg te mailen naar compliance@trustpilot.com. We zullen de melding en het bewijs onderzoeken, waarna we de benodigde stappen zullen ondernemen om het probleem op te lossen.

Wat gebeurt er als iemand mijn review rapporteert?

Als iemand een review rapporteert aan Trustpilot die jij hebt geplaatst, krijg je hier geen melding van. Maar wanneer ons Content integrity-team je review als een inbreuk op onze gebruikersrichtlijnen beschouwt, zullen ze je een e-mail sturen waarin wordt uitgelegd wat het probleem is en hoe het opgelost kan worden.

Hoe kun je als bedrijf reviews rapporteren?

Dit kan vanaf het Business-account. Bedrijven die nog geen Business-account hebben, kunnen zich kosteloos registreren.