Categorie FAQ op Trustpilot

Wanneer je huidige klanten over je spreken, lezen je potentiële klanten mee.

Begin vandaag nog met het verzamelen van reviews!

We hebben een categorie-systeem gecreëerd om het eenvoudiger te maken voor gebruikers om bedrijven en hun reviews op te zoeken en te vergelijken. Vind hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze categorieën.

Terminologie

 • Hoofdcategorie: een algemene categorie die als een paraplu fungeert voor meerdere specifieke subcategorieën. Bijvoorbeeld: 'Kleding en mode' of 'Elektronica'.
 • Subcategorie: een specifieke categorie die onder een hoofdcategorie valt. Bijvoorbeeld: 'Sportkleding' onder de hoofdcategorie 'Kleding en mode' of 'Mobiele accessoires' onder 'Elektronica'.
 • Primaire categorie: de categorie die de sector waarin je bedrijf actief is het beste beschrijft.
 • Extra categorieën: je kunt maximaal vijf andere sectoren kiezen waarin je bedrijf actief is. Dit betekent dat elk domein in totaal zes categorieën kan hebben - één primaire en vijf extra categorieën.

Een categorie toewijzen

Welke categorieën passen bij mijn bedrijf en hoeveel kan ik er kiezen?

Tips voor bedrijven met betrekking tot categorie-selectie:

 1. Bedenk welke categorie of categorieën het beste je bedrijf of bedrijfssector omschrijven.
 2. Bedenk onder welke categorieën je meest winstgevende producten en/of services vallen.

Voor ieder domein kunnen bedrijven één hoofdcategorie selecteren en vijf aanvullende categorieën aanvragen. Bekijk voor meer informatie onze Stapsgewijze handleiding voor het toevoegen van categorieën.

Nieuwe categorieën creëren

Ik kan geen andere categorieën vinden die bij mijn bedrijf passen. Kan Trustpilot een nieuwe categorie creëren?

We hebben honderden categorieën waaruit men kan kiezen. Wanneer er echter geen categorie tussen staat die bij je bedrijf past, dan kun je je suggestie mailen naar: compliance@trustpilot.com.

Bij het bepalen of een nieuwe categorie moet worden aangemaakt, houden we rekening met het volgende:

 1. Bestaat deze categorie al in exacte of soortgelijke vorm?
 2. Komt de voorgestelde categorie overeen met Google taxonomie of de SIC (Standard Industrial Classification)? Deze worden doorgaans door overheden gehanteerd voor het classificeren van bedrijven. Houd er rekening mee dat categorieën geen tags zijn, dus het kunnen geen willekeurige woorden zijn.
 3. Is de voorgestelde categorie breed genoeg? Het mag niet te productspecifiek zijn.
 4. Hoeveel andere bedrijven kunnen deze categorie gebruiken? Het is vereist dat minimaal zes bedrijven met reviews op Trustpilot ook onder onder deze nieuwe categorie vallen.

Wanneer je suggestie is goedgekeurd, duurt het zo'n 14 dagen voordat de nieuwe categorie live gaat.

Wanneer je voorgestelde categorie niet voldoet aan de bovengenoemde richtlijnen, kunnen we deze mogelijk aan onze database toevoegen voor toekomstige overwegingen.

Bedrijven in de verkeerde categorie

Dit bedrijf is in de verkeerde categorie geplaatst en het beïnvloedt mijn positie. Kunnen jullie het verplaatsen?

Bedrijven die in irrelevante categorieën zijn geplaatst, dienen te worden verwijderd of opnieuw te worden toegewezen aan een meer relevante categorie. We kunnen bedrijven echter alleen opnieuw toewijzen als de voorgestelde nieuwe categorie overeenkomt met het aanbod van dat bedrijf. We beoordelen dit aan de hand van onze vastgestelde categorie-definities. Als een bedrijf echter producten of services aanbiedt die relevant zijn voor de categorie waarin het bedrijf zich bevindt, kan het bedrijf in die categorie blijven.

Wanneer je het vermoeden hebt dat een bedrijf in de verkeerde categorie is geplaatst, kun je ons daarover mailen. Schrijf een e-mail naar compliance@trustpilot.com.

Niet-gecategoriseerde bedrijven of domeinen

Waarom valt dit bedrijf niet onder een bepaalde categorie?

Zolang bedrijven over reviews beschikken, kunnen niet-gecategoriseerde bedrijven worden toegewezen aan ten minste één subcategorie. Wanneer je een suggestie voor een bepaalde categorie wilt indienen, kun je mailen naar: compliance@trustpilot.com.

Hoe websites op de categorie-pagina worden gerangschikt en weergegeven

Wat zijn de regels voor de posities binnen een categorie?

De factoren die een rol spelen in de rangschikking binnen een categorie zijn, in volgorde van prioriteit: (1) de TrustScore en (2) het aantal reviews.

Bijvoorbeeld: wanneer Bedrijf A een hogere TrustScore heeft dan Bedrijf B, zal Bedrijf A een hogere positie hebben in de desbetreffende categorie, zelfs wanneer het over minder reviews beschikt. Wanneer zowel Bedrijf A als Bedrijf B over dezelfde TrustScore beschikken, zal het bedrijf met de meeste reviews een hogere positie toegeëigend krijgen.

Waarom is mijn bedrijf alleen gerangschikt in een categorie op nl.trustpilot.com en niet op de andere Trustpilot-domeinen? (zoals de.trustpilot.com, dk.tustpilot.com en fr.trustpilot.com)

Categorie posities zijn landspecifiek. Elk van de bedrijfsdomeinen kan alleen worden weergegeven in de categorie-rangschikking voor één Trustpilot-domein, afhankelijk van in welk land het is geregistreerd. Ga naar het Trustpilot-domein dat overeenkomt met je bedrijf voor het desbetreffende domein (bijvoorbeeld dk.trustpilot.com voor Denemarken) om je positie te controleren.

Het domein van mijn bedrijf is geregistreerd in Duitsland, maar ik verkoop meer producten in Frankrijk. Kan mijn domein worden geregistreerd op fr.trustpilot.com in plaats van de.trustpilot.com?

Ja dat kan. Een domein kan in één land worden geregistreerd voor het zakelijke account en in een ander land voor het Trustpilot-profiel. Dit moet echter wel worden geverifieerd door onze accountmanagers.

Zijn er bepaalde eisen voordat een bedrijf wordt weergegeven op een categoriepagina, zoals bijvoorbeeld het aantal reviews of de TrustScore?

Zodra een bedrijf minimaal één review heeft ontvangen en aan ten minste één subcategorie is toegewezen, zal het worden vermeld op de desbetreffende categoriepagina.

Hoe lang duurt het voordat mijn bedrijf wordt opgenomen in de categoriepagina?

Nadat de aanvraag is goedgekeurd, duurt het gemiddeld twee werkdagen voordat ons systeem de categorietoewijzing heeft aangepast. Wanneer de wijziging niet binnen dit tijdsbestek zichtbaar is, kun je contact met ons opnemen via compliance@trustpilot.om.

Hoe werken categorie-filters?

Consumenten kunnen verschillende filters toepassen om bedrijven in een bepaalde categorie met elkaar te vergelijken. Op deze manier is goed te zien welke bedrijven veel beoordeeld worden en welke bedrijven wel en niet actief reviews verzamelen.

Je kunt filteren op:

 • het aantal reviews dat een bedrijf binnen een bepaald tijdsbestek heeft ontvangen;
 • de bedrijfsstatus op Trustpilot (de drie verschillende statussen zijn Geclaimed, Niet geclaimed en Verzamelt reviews. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de verschillende statussen.)

Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.