Categorieën - FAQ

Deze functie is onderdeel van het Free-pakket.

Aan de slag

We hebben een categorieënsysteem ontwikkeld, zodat consumenten eenvoudig bedrijven met elkaar kunnen vergelijken. In dit artikel vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat zijn categorieën?

Trustpilot beschikt over ruim vierduizend bedrijfscategorieën. De bedrijfcategorieën op Trustpilot zijn afgestemd op Google My Business, wiens categorieënsysteem wereldwijd erkend wordt door consumenten en bedrijven. Dit maakt het eenvoudiger om bedrijven te vinden online en met elkaar te vergelijken.

De bedrijfscategorieën zijn gerangschikt volgens verschillende hoofdcategorieën (bv. 'Winkelen en mode' en 'Elektronica en technologie'), en bevatten op hun beurt een groot aantal subcategorieën (bv. 'kledingwinkel' of 'mobiele telefoonwinkel').

Hoe weet ik welke categorieën het beste bij mijn bedrijf passen?

 

 1. Bedenk goed welke categorieën het beste aansluiten bij de branche waar je bedrijf tot behoort.
 2. Ga na onder welke categorieën je meest verkochte producten en/of diensten vallen.
 3. Als je bedrijf over een Google My Business-account beschikt, kun je dezelfde categorieën aanhouden.

Hoeveel categorieën kan ik selecteren?

Je kunt één hoofdcategorie kiezen. Dit betreft de categorie die het beste aansluit op je bedrijfsactiviteiten. Je kunt daarnaast maximaal vijf extra categorieën kiezen die van toepassing zijn op je bedrijf.

Kan ik een nieuwe categorie voorstellen?

Dat kan helaas niet. Onze categorieën zijn geheel afgestemd op Google My Business, waardoor dit niet mogelijk is.

Ik heb een bedrijf in de verkeerde categorie aangetroffen. Kan Trustpilot dit wijzigen?

Een bedrijf dat zich in de verkeerde categorie bevindt, moet worden verplaatst of toegevoegd aan een relevantere categorie. Dit doen we alleen als de nieuwe voorgestelde categorie overeenkomt met de producten of diensten van het bedrijf. Als de producten of diensten van het bedrijf relevant zijn voor de huidige categorie, verplaatsen we deze niet.

Je kunt contact opnemen met ons Content integrity-team, waarna zij de kwestie zullen afhandelen.

Hoe bepaalt Trustpilot de rangorde van de categorieën?

Om in een categorie te worden ingedeeld, moet een bedrijf aan twee eisen voldoen:

 1. Bedrijven moeten in de afgelopen 12 maanden minimaal 25 reviews hebben verzameld.
 2. Bedrijven moeten over de status 'Vraagt klanten om reviews' beschikken. Dit geeft aan dat een bedrijf zijn klanten actief uitnodigt om een review achter te laten.

Deze twee voorwaarden zorgen ervoor dat consumenten zien welke bedrijven op proactieve wijze vertrouwen opbouwen en online geloofwaardigheid bevorderen.

Opmerking: Als een bedrijf niet de status Vraagt klanten om reviews heeft, bevindt het zich alsnog in een categorie, maar heeft het geen rangschikking zolang het bedrijf niet actief reviews verzamelt.

Een bedrijf bevindt zich in een categorie. Wat nu?

Bedrijven worden gerangschikt op basis van hun:

 1. TrustScore 
 2. aantal reviews.

Voorbeeld: bedrijf A voldoet aan de twee minimumeisen om binnen een categorie te worden gerangschikt en heeft een hogere TrustScore dan bedrijf B. Bedrijf A zal in die specifieke categorie een hogere positie hebben, zelfs als het minder reviews heeft dan bedrijf B.

If Company A and Company B have the same TrustScore, the company with more reviews will be ranked higher.

Wat houdt de status 'Vraagt klanten om reviews' precies in?

Elk bedrijf komt in aanmerking voor de status Vraagt klanten om reviews. De status verandert automatisch zodra aan de volgende eisen wordt voldaan:

 • Een bedrijf heeft minimaal 50 review-uitnodigingen verstuurd in de afgelopen 12 maanden met behulp van Trustpilots uitnodigingsdiensten.
 • Een bedrijf heeft uitnodigingen verstuurd met zijn eigen systeem en heeft tenminste één review ontvangen in de afgelopen 30 dagen.

Waarom is mijn bedrijf maar in één land gerangschikt? Hoe zit het met de andere Trustpilot-domeinen? (bijvoorbeeld de.trustpilot.com of fr.trustpilot.com).

De rangschikking van categorieën is landspecifiek. Als je over meerdere Trustpilot-domeinen beschikt, krijgt elk domein een categorie-indeling in het desbetreffende land. Ga naar de desbetreffende Trustpilot-website om je categorie-positie te controleren.

Het domein van mijn bedrijf is geregistreerd in Nederland, maar ik verkoop mijn producten vooral Frankrijk. Kan mijn domein geregistreerd worden op fr.Trustpilot.com in plaats van nl.Trustpilot.com?

Ja, dat kan. Een domein kan in één land worden geregistreerd voor het zakelijke account en in een ander land voor het Trustpilot-profiel. Dit moet echter wel worden geverifieerd door onze accountmanagers.

Moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan voordat een bedrijf in een categorie kan worden opgenomen?

Zodra een bedrijf een review heeft ontvangen en tot ten minste één subcategorie is toegewezen, zal het worden opgenomen in de lijst op de relevante categoriepagina.

Hoe werken de categorie-filters?

Consumenten kunnen verschillende filters toepassen om bedrijven binnen een bepaalde categorie met elkaar te vergelijken. Zo kunnen ze zien welke bedrijven proactief gebruikmaken van Trustpilot.

Je kunt filteren op:

 • het aantal reviews dat een bedrijf heeft ontvangen;
 • de periode waarbinnen de reviews zijn verzameld;
 • de status van bedrijven op Trustpilot ('Vraagt klanten om reviews', 'Geclaimd' en 'Niet geclaimed').