Een review bewerken of verwijderen

Trustpilot is toegewijd aan transparantie. Bekijk hier het transparantierapport van 2024.

Misschien heb je je bedacht of was je wat vergeten. Misschien wil je je ervaring liever niet meer delen. Wat de reden ook is, je kunt je reviews op Trustpilot altijd bewerken of verwijderen.

Trustpilot-reviews zijn user-generated content, dus het is aan de schrijver van de review om deze te bewerken of te verwijderen. Ben je van gedachten veranderd of wil je de review bijwerken? Zo kun je de review bewerken of verwijderen.

Wijzig je review

 1. Ga naar nl.trustpilot.com en klik rechtsboven op Inloggen. Log in met je accountgegevens.
 2. Selecteer Mijn reviews in het dropdown-menu (onder je gebruikersnaam rechtsboven).

 1. Vind de review die je wilt bewerken. Klik onderaan de review op Bewerken.

 1. Bewerk je review. Je kunt de sterrenscore en de tekst van je review aanpassen. Werk je de review bij, dan raden we aan om in de tekst aan te geven dat je de review hebt gewijzigd.

 1. Klik op Plaats bijgewerkte review om de wijzigingen te publiceren.

Een productreview bewerken

 1. Ga naar nl.trustpilot.com en klik rechtsboven op Inloggen. Log in met je accountgegevens.
 2. Selecteer Mijn reviews in het dropdown-menu (onder je gebruikersnaam rechtsboven). Selecteer het tabblad Productreviews.

 1. Zoek de review die je wilt wijzigen en klik dan op Bewerken. Je ziet een nieuw venster. Klik hierin op Review bewerken.

 1. Bewerk je review. Je kunt de sterrenscore en de tekst van je review aanpassen. Werk je de review bij, dan raden we aan om in de tekst aan te geven dat je de review hebt gewijzigd.

 1. Klik op Plaats bijgewerkte review om de wijzigingen te publiceren.

Productreviews die ouder zijn dan 1 jaar, kunnen niet meer worden bewerkt.

Review verwijderen

Als je een review verwijdert, is deze voorgoed verdwenen. We kunnen je review niet herstellen, dus wees voorzichtig.

   1. Ga naar nl.trustpilot.com en klik rechtsboven op Inloggen. Log in met je accountgegevens.
   2. Selecteer Mijn reviews in het dropdown-menu (onder je gebruikersnaam rechtsboven).

   1. Je kunt filteren op Bedrijfsreviews of Productreviews. Vind de review die je wilt verwijderen. Klik onderaan de review op Verwijderen.

   1. Klik in het dialoogvenster op OK om dit te bevestigen.

Ons Content Integrity Team kan je ook vragen je review te bewerken als deze is gerapporteerd omdat deze in strijd is met onze Richtlijnen voor reviewers (Amerikaanse gebruikers, Britse gebruikers). Ze kunnen een review niet namens de eigenaar bijwerken, maar ze kunnen deze wel verwijderen als de eigenaar deze niet aanpast om aan onze richtlijnen te voldoen.

 

Was dit artikel nuttig?

Related articles