Een review updaten of verwijderen

Meningen of omstandigheden kunnen veranderen. Dit artikel legt uit hoe je je review op Trustpilot kunt updaten of verwijderen.

Op Trustpilot worden reviews direct gepubliceerd, zonder enige vorm van censuur. Ze zijn ‘user-generated’; degene die de review heeft geschreven en er dus de eigenaar van is, kan deze dan ook op elk gewenst moment updaten of verwijderen.

Review bewerken

  1. Ga naar nl.trustpilot.com en klik rechtsboven op Inloggen. Log in met je accountgegevens.
  2. Selecteer Mijn reviews in het dropdown-menu, onder je gebruikersnaam rechtsboven.

  1. Vind de review die je wilt updaten. Klik onder de review op Bewerk.

  1. Herzie de tekst die je hebt geschreven. Om de review te updaten, voeg je een nieuw tekstgedeelte boven of onderaan je oorspronkelijke review toe en markeer je dit als een update.

  1. Klik Plaats je aangepaste review om de update te publiceren.

Review verwijderen

Let op: als je een review verwijdert, is deze voorgoed verdwenen. We kunnen het niet herstellen.
  1. Ga naar nl.trustpilot.com en klik rechtsboven op Inloggen. Log in met je accountgegevens.
  2. Selecteer Mijn reviews in het vervolgkeuzemenu, onder je gebruikersnaam rechtsboven.

  1. Vind de review die je wilt verwijderen. Klik onder de review op Verwijderen.

  1. Klik in het dialoogvenster op OK om dit te bevestigen.
Opmerking: het is ook mogelijk dat ons Content Integrity-team je vraagt ​​om je review te updaten als deze is gerapporteerd vanwege schending van onze richtlijnen voor reviewers. Ze kunnen een review niet namens de eigenaar updaten, maar ze kunnen deze wel verwijderen als de eigenaar deze niet aanpast om aan onze richtlijnen te voldoen.