Waarom zijn sommige reviews gemarkeerd als 'Geverifieerd'?

Een Trustpilot-review wordt als 'Geverifieerd' gemarkeerd, wanneer we weten dat die review is geplaatst naar aanleiding van een daadwerkelijke koopervaring.

Als klanten op automatische wijze worden uitgenodigd om reviews op Trustpilot te plaatsen, wordt er een review-uitnodiging automatisch na elke aankoop verstuurd. De reviews die hieruit voortkomen worden dus gemarkeerd als 'Geverifieerd'. Ook als een reviewer ons documentatie heeft gestuurd die zijn of haar service- of koopervaring kan aantonen, wordt de bijbehorende review een geverifieerde review.

1. Uitnodigingen verzonden via Trustpilot

Alle bedrijven die (zowel gratis als betaald) gebruikmaken van Trustpilot, zijn in staat om review-uitnodigingen naar hun klanten te versturen. Wanneer ze dit doen met onze automatische uitnodigingstools, worden de daaruit voortkomende reviews gemarkeerd als 'Geverifieerd'.

verified-review-outlined.png

Opmerking: We verzoeken bedrijven die review-uitnodigingen versturen, om al hun klanten op gelijkwaardige en onpartijdige wijze uit te nodigen, en een neutrale toon te gebruiken. Lees over onze richtlijnen voor bedrijven of de beste manieren voor het maken van review-uitnodigingen.

2. Documentatie die de koopervaring aantoont

Reviewers op Trustpilot kunnen worden verzocht om documentatie te sturen die hun koopervaring kan aantonen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een review rapporteert omdat er vermoed wordt dat er geen koopervaring heeft plaatsgevonden.

Gerapporteerde reviews worden afgehandeld door ons Content integrity-team. Als zij documentatie aanvragen en ontvangen waaruit blijkt dat er daadwerkelijk een service- of koopervaring heeft plaatsgevonden met het bedrijf, zal de review weer online worden gezet. Om aan te geven dat ze geldige documentatie hebben ontvangen, zal ons Content integrity-team de review als 'Geverifieerd' markeren.

Vertrouwen behouden

We werken hard om ervoor te zorgen dat onze regels worden nageleefd, maar we stellen de hulp van onze community zeer op prijs. Wij horen het graag als je een review-uitnodiging hebt ontvangen die in strijd is met onze richtlijnen, of wanneer je als bedrijf vervalste informatie hebt ontvangen. Lees meer over onze klokkenluidersfunctie.