Waarom zijn sommige reviews gemarkeerd als 'Geverifieerd'?

Trustpilot-reviews worden als geverifieerd gemarkeerd, wanneer we over informatie beschikken waaruit blijkt dat de feedback is geplaatst naar aanleiding van een daadwerkelijke koopervaring.

Dit gebeurt automatisch wanneer het bedrijf ons platform gebruikt om klanten uit te nodigen om een review achter te laten. Dit gebeurt ook wanneer een reviewer ons documentatie heeft gestuurd die hun service- of koopervaring kan aantonen.

1. Uitnodigingen verzonden via Trustpilot

Alle bedrijven die gebruikmaken van Trustpilot, ongeacht of ze gebruikmaken van onze betaalde diensten of niet, zijn in staat om review-uitnodigingen naar hun klanten te versturen. Wanneer bedrijven gebruikmaken van onze geautomatiseerde systemen (onderdeel van onze gratis en betaalde diensten), zijn wij in staat om de review te koppelen aan de email-link die naar de klant wordt verstuurd. Zodoende kunnen wij de review automatisch als 'Geverifieerd' bestempelen.

verified-review-outlined.png

Opmerking: als bedrijven review-uitnodigingen versturen, verzoeken we ze om al hun klanten op gelijkwaardige en onpartijdige wijze uit te nodigen. Bekijk onze gebruikersrichtlijnen voor meer informatie over reviews en uitnodigingen.

2. Documentatie die de koopervaring aantoont

Reviewers op Trustpilot kunnen worden verzocht om documentatie te sturen die hun koopervaring kan aantonen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een review rapporteert omdat er vermoed wordt dat er geen koopervaring heeft plaatsgevonden.

Gerapporteerde reviews worden afgehandeld door ons Content integrity-team. Als zij documentatie aanvragen en ontvangen waaruit blijkt dat er daadwerkelijk een service- of koopervaring heeft plaatsgevonden met het bedrijf, zal de review weer online worden gezet. Om aan te geven dat ze geldige documentatie hebben ontvangen, zal ons Content integrity-team de review als 'Geverifieerd' markeren.

Opmerking: Reviews die op deze manier worden geverifieerd, komen niet in aanmerking voor Google seller-ratings.

Vertrouwen behouden

We werken hard om ervoor te zorgen dat onze regels worden nageleefd, maar we stellen de hulp van onze community zeer op prijs. Wij horen het graag als je een review-uitnodiging hebt ontvangen die in strijd is met onze richtlijnen, of wanneer je als bedrijf informatie hebt ontvangen van een reviewer die vervalst is.

Je kunt de informatie mailen naar compliance@trustpilot.com. Wij zullen vervolgens een onderzoek starten. Lees meer over onze klokkenluidersfunctie.