Wat is een TrustScore en sterrenscore precies?

Trustpilot is toegewijd aan transparantie. Bekijk hier het transparantierapport van 2024.

De TrustScore is een algemene meting voor klanttevredenheid op basis van de bedrijfs- en locatiereviews die een bedrijf op Trustpilot heeft verzameld. De sterrenscore geeft een visueel beeld van deze TrustScore. In dit artikel lees je hoe we de TrustScore en sterrenscore berekenen.

Zo wordt de TrustScore berekend

Een TrustScore wordt berekend op een schaal van 1 tot 5.

Voor bedrijven met minder dan 10.000 reviews wordt de algehele TrustScore herberekend zodra een nieuwe review is geplaatst. Voor bedrijven met meer dan 10.000 reviews vindt de TrustScore-herberekening eenmaal per dag plaats, omdat de TrustScore in dit geval niet zo snel verandert.

De berekening is gebaseerd op alle reviews die het bedrijf heeft verzameld, en met de volgende drie hoofdfactoren: tijdsperiode, frequentie en Bayesiaans gemiddelde.

  • Tijdsperiode. Een TrustScore geeft meer gewicht aan nieuwere reviews en minder aan oudere. Nieuwe reviews geven namelijk een beter inzicht in de huidige klanttevredenheid van het bedrijf.
  • Frequentie. Telkens wanneer een bedrijf een nieuwe review ontvangt, berekenen we een nieuwe TrustScore. Omdat de meest recente review het zwaarst weegt, zal een TrustScore stabieler zijn als er regelmatig reviews binnenkomen.
  • Bayesiaans gemiddelde. We berekenen de TrustScore met een Bayesiaans gemiddelde, zodat een bedrijf met weinig reviews vanaf het begin een meer evenwichtige TrustScore heeft. Dit betekent dat we automatisch de waarde van zeven reviews met elk 3,5 sterren opnemen in alle TrustScore-berekeningen. Naarmate het bedrijf meer reviews ontvangt, telt deze factor minder mee bij de berekening van de algehele TrustScore.

Van TrustScore naar sterrenscore

Zodra de TrustScore is berekend, wordt deze visueel weergegeven als de totale sterrenscore van 1 tot 5 sterren, inclusief halve sterren. Met behulp van standaard afrondingsregels ronden we de sterrenscore naar boven of beneden af ​​op een halve of hele ster.

Wat is een TrustScore en sterrenscore precies?

De TrustScore van een bedrijf wordt weergegeven als 0 totdat deze de eerste review ontvangt.

Waar kan ik mijn TrustScore zien?

Je vindt de TrustScore van je bedrijf op je Trustpilot-bedrijfsprofiel.

Vragen om reviews verhoogt je TrustScore en sterrenscore

Bedrijven die hun klanten regelmatig review-uitnodigingen sturen, hebben doorgaans een hogere TrustScore dan bedrijven die dat niet doen. Actief reviews verzamelen kan veel meer mensen ertoe aanzetten een review te schrijven – ook tevreden klanten die er anders misschien niet de tijd voor hadden genomen. Bovendien kunnen bedrijven die hun klanten uitnodigen om reviews te schrijven, hun feedback constructief gebruiken om hun bedrijf te verbeteren.

Was dit artikel nuttig?

Related articles