Hallo! Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem een kijkje in ons Support Center voor meer informatie over Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxen, productreviews en handleidingen voor het aanpassen van uw reviews en account instellingen.

TrustScore Uitgelegd

Uw TrustScore is een directe meting van uw klanttevredenheid gebaseerd op de beoordelingen die u verzamelt op Trustpilot. De formule waarmee uw TrustScore wordt berekend houdt rekening met meerdere factoren, zoals het aantal beoordelingen, de leeftijd van de beoordelingen en de sterwaardering van iedere beoordeling. Het is meer dan alleen een gemiddelde van al uw beoordelingen gecombineerd.

De TrustScore is ontworpen om consumenten een sneller overzicht te geven van de beoordeling waarderingen die uw bedrijf heeft ontvangen, de nadruk op nieuwe beoordelingen ligt boven oude beoordelingen. We herberekenen uw TrustScore iedere keer wanneer u een nieuwe beoordeling op Trustpilot krijgt.

Hier is een uitgebreider overzicht van hoe de TrustScore is berekend.

Sterwaardering

Elke beoordeling die op Trustpilot wordt geplaatst heeft een sterwaardering, die door de gebruiker wordt gekozen. Elke sterwaardering tussen de 1 tot 5 sterren heeft een waarde tussen de 0-10:

1 ster = Waarde van 0
2 sterren = Waarde van 2.5
3 sterren = Waarde van 5
4 sterren = Waarde van 7.5
5 sterren = Waarde van 10

Weging van beoordelingen na verloop van tijd

Recente beoordelingen zijn voor consumenten relevanter dan oudere beoordelingen. Dus hoe ouder een beoordeling is hoe minder deze mee weegt in uw gehele TrustScore. Uw TrustScore wordt voor elke nieuwe beoordeling die u ontvangt opnieuw berekend. We herberekenen de waarde van oudere beoordelingen iedere keer wanneer een nieuwe beooreling is geplaatst, waardoor nieuwere beoordeling altijd meer meetellen dan de oudere.

Bayesiaans Gemiddelde

In alle TrustScore berekeningen voegen we automatisch de waarde van 7 beoordelingen toe die ieder een TrustScore waarde van 7.0 hebben. Dit staat bekend als een Bayesiaans Gemiddelde. We doen dit om te verzekeren dat bedrijven met weinig beoordelingen niet met een extreem hoge of extreem lage TrustScore eindigen wanneer ze net op Trustpilot zijn begonnen.

Zonder een Bayesiaans Gemiddelde in onze TrustScore berekening, kan een enkele positieve beoordeling een bedrijf direct een TrustScore van 10 opleveren en een enkele negatieve beoordelingn zou een bedrijf direct een TrustScore van 0 opleveren.

We gebruiken altijd het Bayesiaans Gemiddelde wanneer we uw TrustScore berekenen, maar wanneer u meer beoordelingen verzamelt zal het Bayesiaans Gemiddelde uiteindelijk een zeer kleine rol spelen in de berekening van uw totale TrustScore.

De uiteindelijke TrustScore

Bij ontvangst van iedere nieuwe beoordeling passen we de bovenstaande regels toe om uw TrustScore opnieuw te berekenen. Kort samengevat, iedere sterwaardering wordt geconverteerd naar een waarde tussen de 0 en 10, iedere beoordeling wordt berekend op basis van de leeftijd, en het Bayesiaans Gemiddelde is uiteindelijk ook meegenomen in de berekening.

Het uiteindelijke resultaat is een TrustScore die kan verschillen van 0.0 tot 10.0, deze wordt getoond op de profielpagina van uw bedrijf. We tonen bovendien een visuele sterwaardering van uw bedrijf gebaseerd op de TrustScore.

TrustScore tussen de 0 en 2.9 = 1 ster

TrustScore tussen de 3.0 en 4.9 = 2 sterren

TrustScore tussen de 5.0 en 6.9 = 3 sterren

TrustScore tussen de 7.0 en 8.9 = 4 sterren

TrustScore tussen de 9.0 en 10.0 = 5 sterren

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.