Wat is een TrustScore en sterrenscore precies?

Verbeter je online reputatie om nieuwe klanten aan te trekken en huidige klanten terug te laten keren.

Aan de slag

De TrustScore is een algemene meting voor klanttevredenheid op basis van de bedrijfs- en locatiereviews die een bedrijf op Trustpilot heeft verzameld. De sterrenscore geeft een visueel beeld van deze TrustScore. In dit artikel lees je hoe we de TrustScore en sterrenscore berekenen.

Zo wordt de TrustScore berekend

De TrustScore wordt weergegeven tussen 1 en 5 sterren, net als reviews. Elke keer dat een consument een bedrijf een review geeft, berekenen we de totale TrustScore. De berekening is gebaseerd op alle reviews die het bedrijf heeft verzameld, en met de volgende 3 hoofdfactoren: tijdsperiode, frequentie en Bayesiaans gemiddelde.

  • Tijdsperiode. De laatste reviews tellen en wegen het meest. Nieuwe reviews geven namelijk een beter inzicht in de huidige klanttevredenheid van het bedrijf.
  • Frequentie. Telkens wanneer een bedrijf een nieuwe review ontvangt, berekenen we een nieuwe TrustScore. Aangezien de meest recente reviews het zwaarst tellen zal de TrustScore van een bedrijf stabieler zijn als het regelmatig reviews verzamelt.
  • Bayesiaans gemiddelde. We berekenen de TrustScore met een Bayesiaans gemiddelde, zodat een bedrijf met weinig reviews vanaf het begin een meer evenwichtige TrustScore heeft. Dit betekent dat we automatisch de waarde van 7 reviews met elk 3,5 sterren opnemen in alle TrustScore-berekeningen. Naarmate het bedrijf meer reviews ontvangt, telt deze factor minder mee bij de berekening van de algehele TrustScore.

Van TrustScore naar sterrenscore

Zodra de TrustScore is berekend, wordt deze visueel weergegeven als de totale sterrenscore van 1 tot 5 sterren, inclusief halve sterren. Met behulp van standaard afrondingsregels ronden we de sterrenscore naar boven of beneden af ​​op een halve of hele ster.

Grafiek met een reeks TrustScores samen met sterrenscores en sterrenlabels

Opmerking: de TrustScore van een bedrijf wordt weergegeven als 0 totdat deze de eerste review ontvangt.

Waar kan ik mijn TrustScore zien?

Je vindt de TrustScore van je bedrijf op je Trustpilot-bedrijfsprofiel.

Vragen om reviews verhoogt je TrustScore en sterrenscore

Bedrijven die hun klanten regelmatig review-uitnodigingen sturen hebben doorgaans een hogere TrustScore dan bedrijven die dat niet doen. Actieve reviewverzameling kan veel meer mensen ertoe aanzetten een review te schrijven, ook tevreden klanten die er anders misschien niet de tijd voor hadden genomen. Bedrijven die regelmatig uitnodigen, krijgen bovendien meer inzicht in welke bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden.