Je Trustpilot-gebruikersaccount verwijderen

Zonder gebruikersaccount kun je nog steeds zoeken naar een bedrijf en reviews lezen op Trustpilot. Je kunt alleen geen reviews meer plaatsen.

Opmerking: Als je je account verwijdert, worden de door jou geschreven reviews ook verwijderd. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Je Trustpilot-gebruikersaccount verwijderen

  1. Ga in je Trustpilot-account naar je gebruikerspictogram rechtsboven. Selecteer Mijn Instellingen in het dropdown-menu.
  2. Klik onder Verwijder profiel op Verwijder mijn profiel.
  3. Voer in het dialoogvenster het e-mailadres in dat aan je account is gekoppeld. Klik op Bevestig.
Opmerking: Als je een review-uitnodiging hebt ontvangen van een bedrijf dat Trustpilot gebruikt, kun je het bedrijf vragen jouw gekoppelde gegevens te verwijderen. Neem hiervoor contact op met het bedrijf — deze is namelijk de gegevenscontroller. Verwijs hen naar dit artikel voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?