Meerdere domeinen of bedrijven beheren

Als je meerdere domeinen of bedrijven op Trustpilot hebt, kun je die centraal via één Trustpilot Business-account beheren.

Een domein of bedrijf toevoegen

Afhankelijk van je pakket kun je een bepaald aantal domeinen of bedrijven toevoegen.

Heb je meerdere domeinen of bedrijven, neem dan contact op met je accountmanager of ons support-team om het andere aan je account toe te voegen. Nadat ze zijn toegevoegd en geverifieerd, kun je gemakkelijk via hetzelfde account overstappen en ze beheren.

Domeinen wisselen

Als je meerdere domeinen aan je Trustpilot Business-account hebt gekoppeld, kun je van de ene naar de andere overschakelen.

  1. Klik in Trustpilot Business op de naam van je bedrijf linksboven.

  1. Wijs je huidige domein aan in het dropdown-menu. Selecteer in de lijst de naam van het domein dat je wilt kiezen.
  1. Je wordt doorgeleid naar het gekozen domein.

Bedrijven wisselen

Als je meerdere domeinen aan je Trustpilot Business-account hebt gekoppeld, kun je van de ene naar de andere overschakelen.

  1. Klik in Trustpilot Business op de naam van je bedrijf linksboven.
  1. Wijs in het dropdown-menu Bedrijf selecteren aan. Selecteer in de lijst de naam van het bedrijf dat je wilt kiezen. Je wordt doorgeleid naar het gekozen bedrijf.

 

Je ziet alleen de accountinformatie van het bedrijf dat je hebt geselecteerd.

Related articles