Richtlijnen voor het samenvoegen van bedrijfsprofielen

Als je bedrijf meerdere domeinen heeft, heb je misschien ook meerdere Trustpilot-bedrijfsprofielen. Door de profielen samen te voegen, breng je al deze profielen samen onder één dak.

Zodra je profielen zijn samengevoegd, worden alle reviews van de afzonderlijke profielen weergegeven in Trustpilot via het gecombineerde hoofdprofiel. De TrustScore van je hoofdprofiel wordt berekend aan de hand van reviews die erin zijn samengevoegd.

Als je de profielen samenvoegt in één gecombineerd profiel, kunnen klanten je bedrijf gemakkelijker vinden en beoordelen. En jij kunt je reviews eenvoudiger beheren via één gecentraliseerd profiel.

Wanneer kan ik een samenvoeging van bedrijfsprofielen aanvragen?

Gebruik dit formulier als je profielen wilt samenvoegen. Selecteer een van de volgende drie redenen:

1. Identieke domeinen

 • Je hebt meer dan één domein, en elk samen te voegen domein leidt automatisch om naar één hoofddomein.
  Voorbeeld: bedrijf.nl is het hoofddomein en bedrijf.net en bedrijf.org leiden het verkeer automatisch om naar bedrijf.nl.

  Als je traffic omleidt omdat je de branding van je bedrijf hebt aangepast, kies je 'Rebranding'. Anders kan het verzoek tot samenvoegen worden geweigerd of vertraagd.

 • Je hebt meer dan één domein, en alle domeinen bevatten precies dezelfde inhoud.
  Voorbeeld: bedrijf.com, bedrijf.net en bedrijf.org leiden traffic niet automatisch om, maar bevatten wel allemaal identieke content.
 • Je hebt meer dan één domein met dezelfde inhoud, maar in verschillende talen (meestal als je bedrijf meerdere vestigingen heeft).
  Voorbeeld: bedrijf.nl is weergegeven in het Nederlands, bedrijf.fr heeft dezelfde inhoud in het Frans en op bedrijf.de vind je de Duitse versie.
 • We kunnen je naar eigen goeddunken toestaan om profielen samen te voegen van domeinen die niet precies dezelfde content hebben, maar die voldoende op elkaar lijken. We moeten dan van mening zijn dat het samenvoegen van deze profielen positief is voor consumenten. Is dit het geval, dan hebben we mogelijk meer tijd nodig om het verzoek om samenvoeging te beoordelen.

2. Rebranding

Je hebt de naam of het merk van je bedrijf veranderd en je oude domein leidt je traffic om naar je nieuwe domein.

Voorbeeld: oudmerk.nl leidt verkeer automatisch om naar nieuwmerk.nl.

Heeft de rebranding plaatsgevonden omdat je bedrijf is gefuseerd met een ander bedrijf of omdat een andere partij eigenaar is geworden van je bedrijf, dan kies je 'Bedrijfsfusie en/of verandering van eigenaar'. Anders wordt je verzoek tot samenvoeging mogelijk geweigerd of vertraagd.

Heb je een nieuw merk zonder dat je bezoekers automatisch omleidt, maar werk je wel met een andere methode om traffic door te leiden naar je nieuwe domein, dan bepalen wij of we je verzoek om samenvoeging goedkeuren.

3. Bedrijfsfusie en/of verandering van eigenaar

We kunnen naar eigen goeddunken het samenvoegen van bedrijfsprofielen toestaan als een bedrijf een of meer andere bedrijven heeft gekocht of overgenomen.

Omdat er allerlei soorten fusies, overnamen en acquisities zijn, hebben we mogelijk meer informatie van je nodig over je nieuwe, gecombineerde bedrijf. We keuren het samenvoegen van de profielen alleen goed als consumenten hier baat bij hebben.

Als het bedrijf dat is gekocht of overgenomen nog steeds wordt geëxploiteerd als een onafhankelijk bedrijf of merk, dan wordt het verzoek om samenvoeging waarschijnlijk geweigerd.

Belangrijke informatie

Houd, voordat je een verzoek tot samenvoeging indient, met het volgende rekening:

 • Samenvoeging van profielen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • Alle reviews van elk individueel bedrijfsprofiel zullen op één gecombineerd hoofdprofiel verschijnen. Dit betekent dat je TrustScore op het hoofdprofiel wordt herberekend op basis van de samengevoegde reviews.
 • Als je bedrijf voorheen meerdere locaties per domein gebruikte, blijven alleen de locaties van het samengevoegde profiel bestaan. De locaties van oude profielen worden verwijderd.
 • Het gecombineerde hoofdprofiel en de reviews van je andere profielen worden altijd openbaar gelabeld als 'Samengevoegd'.
 • Op de pagina 'Bedrijfsactiviteit', die is gelinkt aan het hoofdprofiel van je bedrijf, zie je je activiteit van de afgelopen 12 maanden. Als je profielen samenvoegt, wordt dit ook weergegeven. Dit omvat:
  • De datum waarop je de profielen hebt samengevoegd.
  • Welke domeinen zijn samengevoegd, de eerdere TrustScores en het aantal reviews.
  • Eén van de drie redenen die het beste beschrijft waarom je profiel is samengevoegd.

In dit artikel vind je meer informatie over wat openbaar wordt weergegeven over het samenvoegen.

 • Je hoofdprofiel is het enige profiel dat in aanmerking komt voor Google seller-ratings en Google Shopping. Het kan tot 6 weken duren voordat Google de reviews van het hoofddomein aan de hand van hun eigen procedures verwerkt heeft. Noch Trustpilot noch Google hebben invloed op de verwerkingstijd.
 • Gebruikers die aan elk apart profiel zijn gekoppeld, blijven behouden en worden verplaatst naar het hoofdprofiel.
 • Je kunt alleen de uitnodigingsgeschiedenis, templates, uitnodigingsinstellingen en/of bedrijfsomschrijving opslaan voor het domein dat je kiest als hoofdprofiel (houd er rekening mee dat een nieuw profiel deze gegevens mogelijk niet heeft). Als een of meer van de andere profielen in de samenvoeging een uitnodigingsgeschiedenis, templates, uitnodigingsinstellingen en/of een bedrijfsomschrijving hebben, worden deze gegevens verwijderd. Aangezien we geen gegevens voor elk profiel kunnen opslaan, moet je je TrustBoxen mogelijk opnieuw installeren.
 • Wanneer je productreviews gebruikt, worden ze gebundeld in het hoofdprofiel. Om ze te kunnen tonen, dien je jouw Trustbox bij te werken met het bedrijfseenheid-ID van dat hoofdprofiel..
 • Houd er rekening mee dat terwijl je productreviews worden overgebracht naar je nieuwe hoofdprofiel, de productcatalogus van je vorige profiel zal worden verwijderd. Dit betekent dat overgedragen productreviews niet langer zijn gekoppeld aan een actief productcatalogusitem.
 • Gebruik je een van onze integraties, dan moet je deze ontkoppelen voor alle samen te voegen profielen. Je kunt de integratie opnieuw koppelen zodra de profielsamenvoeging is voltooid.
 • Wanneer bezoekers op zoek gaan naar een van de samengevoegde domeinen op Trustpilot, worden ze omgeleid naar het gecombineerde hoofdprofiel. De reviews worden weergegeven in de relevante taal van de bezoeker. Lees hier meer over taalfilters.
 • Profielen zijn landspecifiek, dus als ze worden samengevoegd, is het hoofdprofiel alleen zichtbaar in de categoriepagina's van het land waarin het is geregistreerd. 

Een samenvoeging aanvragen

Wil je je bedrijfsprofielen onderbrengen in een enkel hoofdprofiel? Dan kun je hier vragen of je profielen kunnen worden samengevoegd.

 

Related articles