Build trust to find new customers and keep existing customers coming back for more.

Get started now

Meerdere bedrijfsprofielen samenvoegen

Build trust to find new customers and keep existing customers coming back for more.

Get started now

Indien je over meerdere Trustpilot-profielen beschikt en deze wilt samenvoegen, kun je hier een aanvraag voor indienen.

Door je bedrijfsprofielen samen te voegen, worden de reviews van al je (internationale) Trustpilot-profielen gebundeld op één profiel. Dat maakt het eenvoudiger voor consumenten om je bedrijf te vinden en te beoordelen en eenvoudiger voor jou om je reviews te beheren.

Het is geen probleem als je reviews uit verschillende landen ontvangt, omdat de reviews op je profiel in de voorkeurstaal van de desbetreffende bezoeker zullen verschijnen.

Belangrijk: We hebben bewijs nodig dat je de rechtmatige eigenaar bent van alle profielen die samengevoegd moeten worden, dus voeg alsjeblieft een recente factuur van je domeinhost toe om aan te tonen dat je eigenaar bent van de domeinen.

Wanneer kan ik een samenvoeging van profielen aanvragen?

We geven hieronder enkele voorbeelden van wanneer het wel en niet mogelijk is om je profielen samen te voegen:

Scenario Uitleg Samenvoeging mogelijk?
Identieke domeinen Wanneer je een domein in meerdere talen hebt met dezelfde inhoud (zoals www.voorbeeld.com, www.voorbeeld.nl en www.voorbeeld.de). Ja
Bedrijfsvernieuwing Wanneer je www.voorbeeld.nl verandert naar www.hetvoorbeeld.nl en het oude domein naar het nieuwe domein leidt. Ja
Bedrijfsovername Wanneer een bedrijf een ander bedrijf overneemt, kunnen we de profielen niet samenvoegen. De reviews van beide bedrijven moeten in dat geval beschikbaar blijven voor consumenten.  Nee
Bedrijfsfusie Wanneer twee bestaande bedrijven fuseren tot een nieuw bedrijf.  Nee

Belangrijke informatie

Denk hieraan, voordat je een aanvraag tot samenvoeging van profielen overweegt:

  • Het samenvoegen van profielen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • Alle reviews van elk individueel bedrijfsprofiel zullen op het nieuwe hoofdprofiel verschijnen.
  • De uitnodigingsgeschiedenis, templates en bedrijfsbeschrijvingen van het hoofdprofiel worden bewaard. Je krijgt de keuze om deze informatie te bewaren voor de bedrijfsprofielen die in het hoofdprofiel worden opgenomen, maar dat moet je dan op het aanvraagformulier aangeven. Als de gegevens niet worden bewaard, heeft dit invloed op de TrustBoxen, die mogelijk opnieuw geïnstalleerd moeten worden.
  • Je hoofdprofiel is het enige profiel dat in aanmerking komt voor Google seller-ratings.
  • Als je bedrijfsprofielen samenvoegt, worden alle reviews van elk profiel ook samengevoegd. Dit betekent dat je TrustScore zal worden herberekend op basis van de samengevoegde reviews.
  • Productreviews van de samengevoegde bedrijfsprofielen zullen worden verplaatst naar het hoofdprofiel. Je kunt productreviews tonen op je website door het toevoegen van een TrustBox

Een samenvoeging aanvragen

  1. Ga in je Trustpilot Business-account naar Instellingen > Bevoegdheden. Selecteer onder Accountmanagement de domeinen die je wilt samenvoegen.
  2. Herhaal stap 1 voor ieder profiel dat je wilt samenvoegen.
  3. Doe daarna een aanvraag tot samenvoeging van profielen bij Trustpilots support-team. 

Wanneer je je verzoek hebt ingediend, neemt één van onze support-agents contact met je op om je door het proces heen te leiden.