Meerdere bedrijfsprofielen samenvoegen

Indien je over meerdere Trustpilot-profielen beschikt en je deze graag samen wilt voegen, dan kun je hier een aanvraag voor indienen.

Je kunt je Trustpilot-profielen uit verschillende landen laten samenwerken door ze te bundelen op één plek. Hierdoor zullen al je reviews onder één profiel te vinden zijn, zodra de samenvoeging is voltooid. Dat maakt het eenvoudiger voor consumenten om je bedrijf te vinden en te beoordelen, en eenvoudiger voor jou om je reviews te beheren.

Het is geen probleem als je reviews uit verschillende landen ontvangt, omdat de reviews op je profiel in de voorkeurstaal van de desbetreffende bezoeker zullen verschijnen.

Belangrijk: We hebben bewijs nodig dat je eigenaar bent van de domeinen die je wilt samenvoegen, dus voeg een factuur bij van je domeinhost om aan te tonen dat je eigenaar bent van de relevante domeinen.

Wanneer kan ik een samenvoeging van profielen aanvragen?

Hier volgen een paar typische scenario's die te maken hebben met het samenvoegen van profielen:

Beschrijving Ja Nee
Identieke domeinen – Wanneer je een domein in meerdere talen hebt met dezelfde inhoud (zoals www.voorbeeld.com, www.voorbeeld.nl en www.voorbeeld.de).  
Bedrijfsvernieuwing – Wanneer je www.voorbeeld.nl verandert naar www.hetvoorbeeld.nl en het oude domein naar het nieuwe domein leidt.  
Overname - Wanneer een bedrijf een ander bedrijf koopt, kunnen we de profielen niet samenvoegen. De reviews van beide oude bedrijven moeten beschikbaar blijven voor consumenten.  
Bedrijfsfusie - Wanneer twee bestaande bedrijven fuseren tot een nieuw bedrijf.  

Belangrijke informatie

Voordat je je profielen samenvoegt, zijn er een paar dingen die je moet weten:

  • Het samenvoegen van profielen is permanent.
  • Alle reviews verschijnen op het hoofdprofiel.
  • De uitnodigingsgeschiedenis, templates en bedrijfsbeschrijving op het hoofdprofiel blijven ongewijzigd, maar deze informatie zal niet langer beschikbaar zijn voor de andere profielen die zijn samengevoegd.
  • Je hoofdprofiel is het enige profiel dat in aanmerking komt voor Google Seller-ratings.
  • Samengevoegde profielen = samengevoegde reviews = herberekende TrustScore.

Een samenvoeging aanvragen

  1. Ga in je Trustpilot Business-account naar Instellingen en klik onder Bevoegdheden. In de sectie Accountmanagement, activeer permissies voor alle relevante domeinen door op de switches te klikken.
  2. Herhaal stap 1 voor alle profielen die je wilt samenvoegen. Doe daarna een aanvraag tot samenvoeging van profielen bij Trustpilots support-team om het samenvoegen te beginnen.

Wanneer je je verzoek hebt ingediend, neemt één van onze support-agents contact met je op om je door het proces heen te leiden.