Meerdere bedrijfsprofielen samenvoegen

Deze functie is onderdeel van het Free-pakket.

Als iemand je domein heeft beoordeeld op Trustpilot, heb je een bedrijfsprofiel voor dat domein. Heeft je bedrijf meerdere domeinen, dan heb je misschien diverse bedrijfsprofielen op Trustpilot. Door de profielen samen te voegen, breng je al deze profielen samen onder één dak.

Zodra je profielen zijn samengevoegd, worden alle reviews van de afzonderlijke profielen weergegeven in Trustpilot via het gecombineerde hoofdprofiel. De TrustScore van je hoofdprofiel wordt berekend aan de hand van reviews die erin zijn samengevoegd.

Als je de profielen samenvoegt in één gecombineerd profiel, kunnen klanten je bedrijf gemakkelijker vinden en beoordelen. En jij kunt je reviews eenvoudiger beheren via één gecentraliseerd profiel.

Wanneer kan ik een samenvoeging van bedrijfsprofielen aanvragen?

Je kunt om een van deze drie redenen vragen of je profielen kunnen worden samengevoegd:

1. Identieke domeinen

 • Je hebt meer dan één domein, en elk samen te voegen domein leidt automatisch om naar één hoofddomein.
  Veelvoorkomend voorbeeld: bedrijf.nl is het hoofddomein en bedrijf.net en bedrijf.org leiden het verkeer automatisch om naar bedrijf.nl.

  Als je traffic omleidt omdat je de branding van je bedrijf hebt aangepast, kies je 'Rebranding'. Anders kan het verzoek tot samenvoegen worden geweigerd of vertraagd.

 • Je hebt meer dan één domein, en alle domeinen bevatten precies dezelfde inhoud.
  Veelvoorkomend voorbeeld: bedrijf.nl, bedrijf.net en bedrijf.org leiden traffic niet automatisch om, maar hebben wel identieke content.
 • Je hebt meer dan één domein met dezelfde inhoud, maar in verschillende talen (meestal als je bedrijf meerdere vestigingen heeft).
  Veelvoorkomend voorbeeld: bedrijf.nl is weergegeven in het Nederlands, bedrijf.fr heeft dezelfde inhoud in het Frans en op bedrijf.de vind je de Duitse versie.
 • We kunnen je naar eigen goeddunken toestaan om profielen samen te voegen van domeinen die niet precies dezelfde content hebben, maar die voldoende op elkaar lijken. We moeten dan van mening zijn dat het samenvoegen van deze profielen positief is voor consumenten. Is dit het geval, dan hebben we mogelijk meer tijd nodig om het verzoek tot samenvoeging te beoordelen.

2. Rebranding

Je hebt de naam of het merk van je bedrijf veranderd en je oude domein leidt je traffic om naar je nieuwe domein.

Veelvoorkomend voorbeeld: oudmerk.nl leidt traffic automatisch om naar nieuwmerk.nl.

Heeft de rebranding plaatsgevonden omdat je bedrijf is gefuseerd met een ander bedrijf of omdat een andere partij eigenaar is geworden van je bedrijf, dan kies je 'Bedrijfsfusie en/of verandering van eigenaar'. Anders wordt je verzoek tot samenvoeging mogelijk geweigerd of vertraagd.

Heb je een nieuw merk zonder dat je bezoekers automatisch omleidt, maar werk je wel met een andere methode om traffic door te leiden naar je nieuwe domein, dan bepalen wij of we je verzoek tot samenvoeging goedkeuren.

3. Bedrijfsfusie en/of verandering van eigenaar

We kunnen naar eigen goeddunken het samenvoegen van bedrijfsprofielen toestaan als een bedrijf een of meer andere bedrijven heeft gekocht of overgenomen.

Omdat er allerlei soorten fusies, overnames en acquisities zijn, hebben we mogelijk meer informatie van je nodig over je nieuwe, gecombineerde bedrijf. We keuren het samenvoegen van de profielen alleen goed als consumenten hier baat bij hebben.

Als het bedrijf dat is gekocht of overgenomen nog steeds wordt geëxploiteerd als een onafhankelijk bedrijf of merk, dan wordt het verzoek tot samenvoeging waarschijnlijk geweigerd.

Belangrijke informatie

Houd, voordat je een verzoek tot samenvoeging indient, met het volgende rekening:

 • Samenvoeging van profielen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • Alle reviews van elk individueel bedrijfsprofiel zullen op één gecombineerd hoofdprofiel verschijnen. Dit betekent dat je TrustScore op het hoofdprofiel wordt herberekend op basis van de samengevoegde reviews.
 • Het gecombineerde hoofdprofiel en de reviews van je andere profielen worden altijd openbaar gelabeld als 'Samengevoegd'.
 • Op de pagina 'Bedrijfsactiviteit', die is gelinkt aan het hoofdprofiel van je bedrijf, zie je je activiteit van de afgelopen 12 maanden. Als je profielen samenvoegt, wordt dit ook weergegeven. Dit omvat:
  • De datum waarop je de profielen hebt samengevoegd.
  • Welke domeinen zijn samengevoegd, de eerdere TrustScores en het aantal reviews.
  • Welke van de 3 bovenstaande redenen van toepassing was op het samenvoegen van de domeinen.

In dit artikel vind je meer informatie over wat openbaar wordt weergegeven over het samenvoegen.

 • Je hoofdprofiel is het enige profiel dat in aanmerking komt voor Google seller-ratings en Google Shopping.
 • Gebruikers die aan elk apart profiel zijn gekoppeld, blijven behouden en worden verplaatst naar het hoofdprofiel.
 • Je kunt alleen de uitnodigingsgeschiedenis, templates, uitnodigingsinstellingen en/of bedrijfsomschrijving opslaan voor het domein dat je kiest als hoofdprofiel (houd er rekening mee dat een nieuw profiel deze gegevens mogelijk niet heeft). Als een of meer van de andere profielen in de samenvoeging een uitnodigingsgeschiedenis, templates, uitnodigingsinstellingen en/of een bedrijfsomschrijving hebben, worden deze gegevens verwijderd. Aangezien we geen gegevens voor elk profiel kunnen opslaan, moet je je TrustBoxen mogelijk opnieuw installeren.
 • Als je productreviews gebruikt, worden deze samengevoegd in het hoofdprofiel. Ze moeten worden geïmplementeerd door een TrustBox aan je website toe te voegen.
 • Gebruik je een van onze integraties, dan moet je deze ontkoppelen voor alle samen te voegen profielen. Je kunt de integratie opnieuw koppelen zodra de profielsamenvoeging is voltooid.
 • Wanneer bezoekers op zoek gaan naar een van de samengevoegde domeinen op Trustpilot, worden ze omgeleid naar het gecombineerde hoofdprofiel. De reviews worden weergegeven in de relevante taal van de bezoeker. Lees hier meer over taalfilters.
 • Profielen zijn landspecifiek, dus als ze worden samengevoegd, is het hoofdprofiel alleen zichtbaar in de categoriepagina's van het land waarin het is geregistreerd.

Een samenvoeging aanvragen

Ga als volgt te werk om je bedrijfsprofielen samen te voegen:

 1. Claim alle bedrijfsprofielen
  Je moet eerst de bedrijfsprofielen claimen voor alle domeinen die worden samengevoegd. In dit artikel lees je hoe je een profiel kunt claimen.
 2. Controleer of je een admin bent voor alle bedrijfsprofielen

  We accepteren alleen aanvragen voor samenvoegingen van een admin van alle profielen die in de samenvoeging worden opgenomen. Zorg ervoor dat je een admin bent op alle domeinen die worden samengevoegd. Daarnaast moet je een e-mailadres opgeven dat bij ons bekend is als het e-mailadres van een beheerder van ten minste één van de betreffende domeinen.

 3. Controleer of alle domeinen onderdeel zijn van hetzelfde pakket.

  Als je een betaald abonnement hebt, moeten alle domeinen die worden samengevoegd onderdeel zijn van hetzelfde pakket. Als je een betaald abonnement hebt, kan je Customer Success Manager je helpen alle domeinen aan je abonnement toe te voegen. Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het toevoegen van meer domeinen.

 4. Machtigingen voor accountbeheer inschakelen

  Ga in je Business-account naar Instellingen > Toestemming gegevens. Schakel onder Accountbeheer de bevoegdheden in voor ALLE domeinen die worden samengevoegd.

  Gebruik je een van onze integraties, dan moet je deze ook ontkoppelen. Je kunt de integratie opnieuw koppelen zodra de profielsamenvoeging is voltooid.

 5. Vul het aanvraagformulier voor samenvoeging in
  Vul het volgende formulier in en stuur het naar ons support-team:

  AANVRAAGFORMULIER SAMENVOEGING

  Omdat we alle samengevoegde domeinen bij moeten houden, moet je mogelijk het formulier opnieuw indienen als je veranderingen aanbrengt aan je verzoek na het indienen (bijvoorbeeld als je een extra domein wilt samenvoegen).

Wanneer je je verzoek hebt ingediend, neemt één van onze supportmedewerkers contact met je op om je door het proces heen te leiden.

 

Related articles