​De 6 beste manieren voor bedrijven om reviews te rapporteren

Bedrijven kunnen reviews rapporteren indien ze niet voldoen aan Trustpilots Gebruikersrichtlijnen. We zetten de beste manieren voor je op een rij om iedereen te helpen op de juiste manier te rapporteren.

1. Alleen rapporteren bij schendingen

Bedrijven moeten reviews alleen rapporteren wanneer ze onze Gebruikersrichtlijnen schenden. Als je het niet eens bent of je niet tevreden bent met een review, is dit geen geldige reden om deze review te rapporteren. Bekijk dan de lijst met redenen waarvoor je kunt rapporteren.

Indien het een redelijke optie is, kan het plaatsen van een reactie op de reviews in plaats van ze te rapporteren veel voordeel opleveren, omdat je aan iedereen laat zien dat je naar je klanten luistert. Bovendien laat je zien dat je bereid bent om problemen op te lossen.

2. Rapporteer consequent

Wees consequent en eerlijk. Rapporteer niet alleen je kritische reviews, zoals al je 1- of 2-sterrenreviews. Gebruik de rapporteerfunctie consequent en op de juiste manier om vertrouwen met reviewers te behouden.

3. Selecteer de juiste rapporteerredenen

Indien je je Business-account gebruikt om een review te rapporteren, ben je in staat om de reden(en) te selecteren waarom je van mening bent dat het Trustpilots Gebruikersrichtlijnen schendt, en kun je verdere details opgeven.

Zorg ervoor dat de reden die je kiest overeenkomt met de problemen die je hebt geïdentificeerd. Indien je niet correct rapporteert, loop je het risico dat je rapportage ongeldig wordt verklaard, wat kan betekenen dat de review terug online wordt geplaatst.

4. Wees heel specifiek over het probleem

Geef exact aan wat het probleem is, om ons Content integrity-team te helpen je rapportage te behandelen. We kunnen bedrijven makkelijker assisteren als je duidelijk aangeeft wat er aangepast moet worden.

5. Houd je rapporteerreden professioneel en beleefd

Wanneer je een review rapporteert door je Business-account te gebruiken, wordt je gevraagd om publiekelijk uitleg te geven voor het rapporteren van de review. Houd er rekening mee dat iedereen die Trustpilot-reviews leest, dit kan zien. Dus wees beleefd en handel in lijn met je merk.

6. Rapporteer alle redenen waarvoor de reviews onze regels schenden

Indien een review onze regels wegens verschillende redenen schendt, voorzie ons dan van al deze redenen wanneer je deze rapporteert. Iedere review kan eenmalig gerapporteerd worden, tenzij deze wordt aangepast. Door ons te informeren over alle problemen die je bij het rapporteren bent tegengekomen, kunnen deze problemen tegelijkertijd behandeld worden.

Wat gebeurt er wanneer ik reviews onjuist rapporteer?

Als ons Content integrity-team de melding van een bedrijf als incorrect beschouwt, dan wordt deze als ‘ongeldig’ bestempeld en wordt de review over het algemeen weer online gezet. Houd er rekening mee dat het onjuist rapporteren van een hoog aantal reviews, kan worden gezien als misbruik van onze rapporteerfunctie, wat kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Meer informatie