Voeg een TrustBox-widget toe aan een single-page applicatie

Afhankelijk van hoe je je applicatie maakt, voeg je een TrustBox-widget toe met behulp van JavaScript of het relevante framework van je app.

Voeg een TrustBox-widget toe met behulp van JavaScript

Zo voeg je een TrustBox toe met JavaScript:

 1. Zorg ervoor dat het TrustBox-script in je applicatie is ingevoerd, bij voorkeur in de head tag.
  <!-- TrustBox script -->
  <script type="text/javascript" src="//widget.trustpilot.com/bootstrap/v5/tp.widget.bootstrap.min.js" async></script>
  <!-- End TrustBox script -->
  
 2. Voer de TrustBox HTML-snippet in je applicatie in.
 3. Voeg een referentie toe aan het TrustBox HTML-element in JavaScript. Je kunt bijvoorbeeld een aangepast id kenmerk invoeren op de <div>.
  <div
   id="trustbox"
   class="trustpilot-widget"
   [ long list of data attributes...]>
  <a 
   href="https://www.trustpilot.com/review/example.com" 
   target="_blank" 
   rel="noopener">
   Trustpilot
  </a>
  </div>
  
 4. Refereer naar het TrustBox HTML-element en laad de TrustBox.
const trustbox = document.getElementById('trustbox');
window.Trustpilot.loadFromElement(trustbox);

React-applicaties

Om een TrustBox in een React-applicatie weer te geven:

 1. Voer het TrustBox-script in je applicatie in, bij voorkeur in de head tag.
  <!-- TrustBox script -->
  <script type="text/javascript" src="//widget.trustpilot.com/bootstrap/v5/tp.widget.bootstrap.min.js" async></script>
  <!-- End TrustBox script -->
  
 2. Maak een component voor het renderen van de TrustBox. Er zijn twee manieren om dit te doen – door gebruik te maken van een klassecomponent of door gebruik te maken van een functioneel component en de nieuwe hooks-API van React (versie 16.8 of later).
  • Hier is een voorbeeld dat een klassecomponent gebruikt:
   import React, { Component } from 'react';
   const TrustBox = ({ trustBoxRef }) => (
    <div
   ref={trustBoxRef} // We need a reference to this element to load the TrustBox in componentDidMount.
   className="trustpilot-widget" // Renamed this to className.
   // [ long list of data attributes...]
    >
   <a
    href="https://www.trustpilot.com/review/example.com"
    target="_blank"
    rel="noopener noreferrer"
   >
    Trustpilot
   </a>
    </div>
   );
   class TrustBoxContainer extends Component {
    constructor(props) {
   super(props);
   this.trustBoxRef = React.createRef();
    }
    componentDidMount() {
   // If window.Trustpilot is available it means that we need to load the TrustBox from our ref.
   // If it's not, it means the script you pasted into <head /> isn't loaded just yet.
   // When it is, it will automatically load the TrustBox.
   if (window.Trustpilot) {
    window.Trustpilot.loadFromElement(this.trustBoxRef.current, true);
   }
    }
    render() {
   return <TrustBox trustBoxRef={this.trustBoxRef} />;
    }
   }
   export default TrustBoxContainer;
   
  • Hier is een voorbeeld van het gebruik van een functioneel component en de hooks-API van React (vereist minstens versie 16.8 van React).
   import React from 'react';
   const TrustBox = () => {
    // Create a reference to the <div> element which will represent the TrustBox
    const ref = React.useRef(null);
    React.useEffect(() => {
   // If window.Trustpilot is available it means that we need to load the TrustBox from our ref.
   // If it's not, it means the script you pasted into <head /> isn't loaded just yet.
   // When it is, it will automatically load the TrustBox.
   if (window.Trustpilot) {
    window.Trustpilot.loadFromElement(ref.current, true);
   }
    }, []);
    return (
   <div
    ref={ref} // We need a reference to this element to load the TrustBox in the effect.
    className="trustpilot-widget" // Renamed this to className.
    // [ long list of data attributes...]
   >
    <a href="https://www.trustpilot.com/review/example.com" target="_blank" rel="noopener"> Trustpilot
    </a>
   </div>
    );
   };
   export default TrustBox;
   

Als je de TrustBox-component wilt hergebruiken en meerdere TrustBoxen in je app wilt renderen, kun je het data-template-id attribuut converteren naar een prop en de verschillende sjabloon-ID's die je wilt gebruiken doorgeven. De template-ID is de unieke identificatie van de TrustBox die je kunt krijgen in de configuratiepagina van de Trustpilot Business-applicatie.

Angular applicaties

Om een TrustBox in een Angular-applicatie weer te geven:

 1. Voer het TrustBox-script in je applicatie in, bij voorkeur in de head tag.
  <head>
   <!-- TrustBox script -->
   <script 
  type="text/javascript" 
  src="//widget.trustpilot.com/bootstrap/v5/tp.widget.bootstrap.min.js" 
  async>
   </script>
   <!-- End TrustBox script -->
  </head>
  
 2. Maak een component voor het renderen van de TrustBox met de ng g c trustbox component.
 3. In het template-bestand, plak de codesnippet vanuit de integratie pagina en voeg een aangepast id kenmerk toe op de <div>.
  // file: trustbox.component.html
  <div  
   id="trustbox"  // our custom id attribute
   class="trustpilot-widget"
   [ long list of data attributes...]
  >
   <a
  href="https://www.trustpilot.com/review/example.com"
  target="_blank"
  rel="noopener">
  Trustpilot
   </a>
  </div>
  
 4. In de Component class:
  • Implementeer OnInit.
  • Krijg een verwijzing naar het element dat we eerder hebben geplakt.
  • Roep de loadFromElement-functie op.
  // file: trustbox.component.ts
  import { Component, OnInit } from '@angular/core';
  @Component({
   selector: 'app-trustbox',
   templateUrl: './trustbox.component.html'
  })
  export class TrustboxComponent implements OnInit {
   constructor() {}
   ngOnInit() {
  const trustboxRef = document.getElementById('trustbox');
  window.Trustpilot.loadFromElement(trustboxRef);
   }
  }
  
 5. Render de component in je app waar je de TrustBox wilt weergeven.
<app-trustbox></app-trustbox>

Opmerking: Als je een ander app-framework gebruikt, dat hier niet wordt behandeld, overweeg dan om een TrustBox toe te voegen met behulp van JavaScript en pas het aan je framework aan.