Hallo! Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem een kijkje in de Support Sectie om meer informatie te vinden over Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxen, Productbeoordelingen plus handleidingen voor het aanpassen van uw beoordelingen en account instellingen.

Hoe werkt onze fraude detectiesofware?

We gebruiken een krachtige combinatie van geautomatiseerde en handmatige processen om de integriteit en betrouwbaarheid van onze online beoordeling community te beschermen. Het belangrijkste is onze software die valse beoordelingen detecteert, ondersteund door een toegewijd Compliance Team.

Trustpilot's aangepaste software

Om trouw te blijven aan onze basis als een innovatieve tech start-up, vindt Trustpilot bij de noodzaak voor een nieuwe tool, altijd een manier om iets te creëren binnen ons team van technische specialisten.

Om valse beoordelingen te detecteren en te verwijderen, hebben we een team specialisten dat is toegewijd aan het ontwikkelen en verfijnen van onze unieke fraude detectiesoftware. We hebben tot nu toe veelbelovende resultaten gezien, maar we werken er altijd aan om dit te verbeteren.

Zoals Google niet publiekelijk zijn algoritmes promoot, kunnen we niet gedetailleerd ingaan op hoe onze software werkt omdat dit de functie ervan teniet zou doen. Door alle details prijs te geven, krijgt het kleine deel van de mensen dat hier kwaad mee zou willen doen de kans om het systeem te omzeilen.

Maar wat we wel kunnen doen is u uitleggen wat we doen en waarom we erin geloven:

De kracht van onafhankelijke systemen

Als uitgangspunt, worden alle beoordelingen gelijkwaardig behandeld door onze software. Het heeft geen toegang tot, of invloed op, of informatie over of een bedrijf zich abonneert op Trustpilot's diensten of niet. In lijn met onze toewijding tot betrouwbaarheid, geloven we dat het zo moet zijn.

De unieke software die we hebben gebouwd werkt onafhankelijk en onuitputtelijk 24 uur per dag met ons platform om een groot aantal gedragsparameters te onderzoeken. Het systeem gebruikt een algoritme dat dan de waarschijnlijkheid berekent of beoordelingen vals zijn. Dit wordt gepresenteerd als een 'valse score'.

Wanneer de score voor een individuele beoordeling erg hoog is, zal onze software automatisch de beoordeling offline halen en een e-mail sturen om de beoordelaar hiervan op de hoogte te brengen. Tot zover is niemand van onze werknemers direct betrokken - alles is afgehandeld via de software.

Waarom starten met gedragsfactoren om beoordelingen te controleren?

Gewoonlijk richten ongetrainde lezers van beoordelingen zich op de taal, het ritme en de toon van het schrijven - taalkundige indicatoren - om de betrouwbaarheid vast te stellen. Onze software bekijkt gedragsmatige aspecten gebaseerd op ruwe data. Het blijkt dat taalkundige indicatoren de minder nauwkeurige is van de twee methoden** omdat goede schrijvers uitdrukkingen kunnen kopiëren die gebruikt zijn in echte beoordelingen om lezers te kunnen bedriegen.

In beide gevallen is het altijd nodig om te kijken naar alle indicatoren. We verwijderen nooit een beoordeling op basis van enkel één parameter - het zijn altijd meerdere factoren die leiden tot iets offline te halen.

En terwijl het proces extreem nauwkeurig neigt te zijn, erkennen we het belang om beoordelaars de mogelijkheid te geven om contact met ons op te nemen wanneer ze geloven dat er een misverstand heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt zeer zelden, maar omdat we beoordelingen offline halen in plaats van verwijderen bestaat er voor iedere beoordeling die door ons systeem vals wordt geacht, altijd de mogelijkheid om op een later tijdstip te worden teruggeplaatst.

Ondersteuning van ons handmatige proces

Om ervoor te zorgen dat onze processen optimaal werken, combineren wij mensen met technologie. Naast Trustpilot's volledig geautomatiseerde software, hebben onze speciaal getrainde Compliance Agents en Onderzoekers toegang hebben tot krachtige tools om afwijkende of vreemde patronen in de beoordelingen te vinden. Deze systemen lichten alle ongewone en hardnekkige patronen uit met behulp van een grote hoeveelheid aan data.

Ons team kan deze factoren gebruiken om te investeren en te beslissen of bepaalde uitzonderlijke patronen problemen veroorzaken of juist een logische verklaring hebben. Dit neemt het beste van twee werelden - technologie markeert patronen die het menselijk oog niet kan zien, en ons Compliance Team gebruikt deze elementen om verder te onderzoeken.

Onze verantwoordelijkheid

We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus om de geloofwaardigheid van beoordelingen hoog te houden en onderzoeken altijd zaken die als verdacht onder onze aandacht worden gebracht.

Leden van onze community die beoordelingen willen rapporteren op Trustpilot kunnen altijd contact opnemen met ons Compliance Team op compliance@trustpilot.com. Lees meer over onze Klokkenluidersfunctie hier.

*Bekijk: http://www.news.cornell.edu/stories/2011/07/cornell-computers-spot-opinion-spam-online-reviews

**Mukherjee, A.; Venkataraman, V.; Liu, B.; Glance, N. What Yelp Fake Review Filter Might Be Doing? International AAAI Conference on Web and Social Media, North America, jun. 2013. Beschikbaar op: http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/view/6006. Geraadpleegd: 18 juli 2016.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.