Waarom we geen reviews verwijderen van bedrijven op Trustpilot

Consumenten beslissen wie beoordeeld wordt op Trustpilot. Wanneer een bedrijf eenmaal is beoordeeld, zullen we de profielpagina of de bijgevoegde reviews niet verwijderen. Wij doen dit omdat wij geloven in transparantie.

Consumenten beslissen wie wordt beoordeeld

Welke bedrijven beoordeeld worden op Trustpilot is niet aan ons — het is aan consumenten om dit te beslissen. Wij publiceren enkel de inhoud.

Een bedrijfsprofiel wordt automatisch aangemaakt wanneer iemand op ons platform naar het webadres van een bedrijf zoekt. Een profiel kan ook toegevoegd worden vanaf de zoekresultatenpagina . Zodra de profielpagina is aangemaakt, kunnen consumenten beginnen met het plaatsen van reviews over hun recente ervaringen met het bedrijf.

Opmerking: Als er binnen 14 dagen geen reviews worden gepost, worden deze profielpagina's automatisch verwijderd.

Trustpilot is er voor iedereen

Het is ons doel om een community van betrouwbare en nuttige reviews te creëren en te onderhouden. Elke review is user-generated content en is eigendom van de auteur, dus zodra een bedrijf is beoordeeld op Trustpilot, verwijderen we de profielpagina of de bijgevoegde reviews niet, tenzij we op de hoogte zijn gebracht van een schending van onze regels.

Dit geldt ongeacht of een bedrijf wel of niet actief gebruikmaakt van zijn account (ook wanneer het bedrijf heeft gekozen om zijn profielpagina terug te zetten naar een ongeclaimde status), of geabonneerd is op de betaalde of gratis diensten van Trustpilot. We verwijderen ook geen reviews wanneer een bedrijf veranderd is van eigenaar.

Bedrijven kunnen communiceren met reviewers en hun zegje doen door een antwoord achter te laten onder een review vanaf hun Trustpilot Business-account. Dit kan op zowel onze gratis als betaalde pakketten.

Online reviews kunnen vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwen

We begrijpen dat sommige bedrijven bezorgd zijn over de mogelijkheid om online beoordeeld te worden. Maar we denken ook dat er significante voordelen behaald kunnen worden voor bedrijven die betrokken raken met en leren van hun klanten. Dit bouwt bijvoorbeeld vertrouwen en geloofwaardigheid op, wat conversies omhoog tilt.

Dankzij het internet is het nu makkelijker dan ooit om ervaringen en feedback te delen. Bedrijven kunnen nu kiezen in hoeverre zij willen deelnemen aan deze online conversaties. Trustpilot is één van de vele opties voor het verzamelen en gebruiken van een constructieve dialoog tussen bedrijf en consument.