Lokationsanmeldelser

Lokationsanmeldelser er en form for serviceanmeldelser, som du kan bruge til at få feedback fra dine kunder om dine fysiske butikker eller afdelinger.

Del dine oplevelser