Om anmeldelser

Her kan du finde svarene på dine hv-spørgsmål om Trustpilot samt læse om vores community for online-anmeldelser, og hvordan vi sikrer tillid.

Sådan fungerer Trustpilot

Gå til toppen

For anmeldere: Skriv og rediger anmeldelser

Gå til toppen

For virksomheder: Indsaml anmeldelser

Gå til toppen

Sådan fungerer vores TrustScore

Gå til toppen

Rapportering og indberetning af anmeldelser

Gå til toppen

Beskyttelse af vores online anmeldelsescommunity

Se alle 7 artikler
Gå til toppen

Trustpilots rolle i konflikter og i overtagelser af virksomheder

Gå til toppen