Om anmeldelser

Her kan du finde svarene på dine hv-spørgsmål om Trustpilot samt læse om vores community for online-anmeldelser, og hvordan vi sikrer tillid.

​Databeskyttelse

Sådan fungerer Trustpilot

For anmeldere: Skriv og rediger anmeldelser

For virksomheder: Indsaml anmeldelser

Sådan fungerer vores TrustScore

Rapportering og indberetning af anmeldelser

Beskyttelse af vores online anmeldelsescommunity

Trustpilots rolle i konflikter og i overtagelser af virksomheder