Dine nøgletal på Trustpilot: Din TrustScores udvikling

Din TrustScore er et effektivt værktøj til at måle, hvor tilfredse kunderne er med din virksomhed og dine produkter. På siden "Din TrustScores udvikling" får du et bedre indblik i din score, så du ved, hvordan du kan forbedre eller bevare den.

Du finder siden ved at gå ind på din virksomhedskonto > Dine nøgletal > Din TrustScores udvikling.

Øverst på siden finder du din aktuelle TrustScore sammen med din stjernebedømmelse og det antal anmeldelser, du har fået.

Eksempel på dashboard med en aktuel TrustScore

Du kan også se, hvor mange dage du har haft denne TrustScore, samt det antal anmeldelser, du har modtaget inden for de seneste 28 dage, med den procentvise stigning eller fald i antal anmeldelser.

TrustScore-prognose

Ved siden af oplysningerne om din aktuelle TrustScore finder du din TrustScore-prognose. Dette er en prognose for, hvordan din TrustScore burde udvikle sig baseret på din profils performance de seneste 28 dage. Du kan bruge oplysningerne til at estimere, hvad din TrustScore vil være de kommende uger. Prognosen forudsætter, at der ikke sker ændringer i din gennemsnitlige stjernebedømmelse eller i antallet af anmeldelser.

Eksempel på TrustScore-prognose

Din performance

Denne sektion er opdelt i flere kategorier, hvor du kan se detaljer om, hvad der påvirker din TrustScore.

Gennemsnitlig stjernebedømmelse

Her kan du se et søjlediagram over din gennemsnitlige stjernebedømmelse baseret på alle de anmeldelser, du har fået inden for de sidste 28 dage, sammenlignet med din aktuelle TrustScore. Diagrammet er opdelt i uger.

Eksempel på diagram over gennemsnitlig stjernebedømmelse

Emner

Her kan du se de emner, der oftest dukker op i dine anmeldelser, i hvilken slags anmeldelser de er nævnt, og hvordan de påvirker din TrustScore. Vi opdeler dem i 2 forskellige grupper: emner, der er nævnt i dine 4- og 5-stjernede anmeldelser, og emner, der er nævnt i dine anmeldelser med 1, 2 og 3 stjerner.

Eksempel på Emner opdelt i grupper

 

Din performance i forhold til din kategori

Her kan du sammenligne din performance med branchegennemsnittet og få et overblik over kategorispecifikke detaljer og tendenser i dine konverteringer på invitationer, så du kan se, hvordan du klarer dig i forhold til konkurrenterne.

TrustScore benchmark

Denne sektion viser din aktuelle TrustScore sammenlignet med den gennemsnitlige TrustScore for virksomheder i din kategori.

Eksempel på TrustScore benchmark

Konverteringer på invitationer

Her kan du se konverteringsraten på dine invitationer sammenlignet med den gennemsnitlige konverteringsrate på invitationer i din virksomhedskategori.

Eksempel på Konverteringer på invitationer

Var denne artikel en hjælp?