Kom godt i gang med serviceanmeldelser

Denne funktion er en del af Free-pakken.

Når en kunde skriver en anmeldelse af en virksomhed på Trustpilot, kaldes det en serviceanmeldelse. Disse anmeldelser giver dig kontakt med dine kunder, samtidig med at du kan bruge deres feedback til at forbedre din service.

Hvad er serviceanmeldelser?

Serviceanmeldelser er de anmeldelser, kunderne skriver på Trustpilot. Alle kunder, der har haft en oplevelse med din virksomhed, kan skrive en serviceanmeldelse. Og alle kan læse dem på din virksomhedsprofil på Trustpilot. Hver anmeldelse består af en stjernebedømmelse, en titel og en tekst, som beskriver brugerens oplevelse. Serviceanmeldelser bruges til at beregne din virksomheds TrustScore.

Fordele

Serviceanmeldelser gavner både virksomheder og forbrugere. Virksomhederne får værdifuld feedback fra deres kunder, og potentielle kunder kan læse anmeldelser, som de kan bruge til at finde troværdige virksomheder. Uanset om anmeldelserne er positive eller negative, bliver du klogere på, hvad din virksomhed gør godt, og hvor der er plads til forbedringer. Du vil også kunne svare brugerne for at løse problemer og udvikle din virksomhed.

Invitér dine kunder til at skrive serviceanmeldelser

Dine kunder kan skrive organiske serviceanmeldelser, eller de kan skrive dem som svar på en invitation. Du kan sende dine kunder invitationer til at skrive serviceanmeldelser manuelt, eller du kan automatisere processen med vores Automatiske Feedback Service (AFS), e-handelintegrationer og API'er. Hvis du sender invitationer automatisk, bliver dine kunders anmeldelser markeret som "verificeret", hvilket betyder, at de er blevet verificeret som en reel oplevelse fra en rigtig kunde. Du kan læse mere om vores forskellige anmeldelsesmarkeringer her.

Andre typer anmeldelser

Trustpilot tilbyder virksomheder to andre typer anmeldelser: lokationsanmeldelser og produktanmeldelser. Lokationsanmeldelser er til virksomheder, som ønsker at indsamle anmeldelser for flere lokationer, og produktanmeldelser er for virksomheder, som ønsker at vise anmeldelser for et specifikt produkt på deres website.

Næste: Sådan opretter du en CSV-fil for serviceanmeldelser

Related articles