Få lokale anmeldelser af dine lokationer

Med lokale anmeldelser kan du tage temperaturen på din virksomhed på lokalt plan og bruge det større antal anmeldelser til at øge din virksomheds synlighed og opbygge tillid.

Få lokale anmeldelser af dine lokationer

Når du har opsat din virksomheds lokationer, kan du begynde at indsamle serviceanmeldelser med Trustpilot Local, f.eks. ved hjælp af vores Automatisk Feedback Service eller Invitation API.

Bemærk: Det kræver muligvis teknisk ekspertise, da du skal tilføje et lokations-ID dynamisk til hver invitation.

Brug Automatisk Feedback Service (AFS)

AFS konfigurerer din webshop eller dit e-mailsystem, så Trustpilot bliver sat bcc i dine ordrebekræftelser, og det trigger AFS til at sende anmeldelsesinvitationer til de pågældende kunder.

Med Trustpilot Local kan du knytte dine kundeanmeldelser til specifikke lokationer. Det kræver blot, at du inkluderer lokations-ID'et som en struktureret data-snippet i dine mails ved at følge disse to trin:

 1. Opsæt Automatisk Feedback Service.
 2. Tilføj den følgende strukturerede data-snippet i invitationens kildekode. Det sikrer, at lokations-ID'et bliver dynamisk inkluderet, afhængigt af hvor brugeren befinder sig.

Bemærk: Lokations-ID’et skelner mellem store og små bogstaver.

{
 "recipientName": "Jens Hansen",
 "recipientEmail": "kunde@e-mail.dk",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1"
}

Du kan læse mere om, hvordan du bruger en struktureret data-snippet, og hvilke andre data du kan tilføje.

Brug vores Invitation API

Du kan også trigge invitationer ved hjælp af vores Invitation API.

 1. Hent en API key og secret.
 2. Brug Invitation API-endpoints til at trigge invitationer.
 3. Inkludér hver enkelt brugers lokation dynamisk i hver invitation.

Bemærk: Lokations-ID’et skelner mellem store og små bogstaver.

{
 "recipientEmail": "kunde@e-mail.dk",
 "recipientName": "Jens Hansen",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1",
 "senderEmail": "min@virksomhed.dk",
 "replyTo": "min@virksomhed.dk",
 "preferredSendTime": "2018-10-12T13:37:00",
 "senderName": "Min virksomhed",
 "locale": "da-DK",
 "templateId": "507f191e810c19729de860ea"
}

Når én af dine kunder bliver inviteret til at skrive en anmeldelse, bliver vedkommende bedt om at anmelde den specifikke lokation.

Brug Business Generated Links

Hvis du bruger Business Generated Links til at sende dine egne invitationer, skal du inkludere lokationsfeltet, når du tilføjer kundeoplysninger til payload-kodestrengen. Brug det lokations-ID, du har givet den pågældende lokation.

Bemærk: Lokations-ID’et skelner mellem store og små bogstaver.

{
 "email":"jens@domæne.dk",
 "name":"Jens Hansen",
 "ref":"1234",
 "locationId": "id1",
 "skus":["sku1","sku2","sku3"],
 "tags":["tag1","tag2","tag3"]
}

I vores vejledning til udviklere om Business Generated Links finder du flere oplysninger om, hvilke andre data du kan tilføje.

Når du har fået anmeldelser af dine lokationer, kan du begynde at administrere og analysere dem og dermed opnå værdifuld indsigt i, hvad dine kunder synes om en specifik lokation.