Få lokale anmeldelser af dine lokationer

Med lokale anmeldelser kan du tage temperaturen på din virksomhed på lokalt plan og bruge det større antal anmeldelser til at øge din virksomheds synlighed og opbygge tillid.

Når du har opsat dine virksomhedslokationer, kan du komme i gang med at indsamle serviceanmeldelser med Trustpilot Local. Du kan bruge vores Automatisk Feedback Service, JavaScript-integration eller Invitation API til fomålet.

Bemærk: Det kræver muligvis teknisk ekspertise at udføre ovenstående, da du skal tilføje lokations-ID'et til hver invitation dynamisk.

Brug Automatisk Feedback Service (AFS)

Konfigurér din webshop eller dit e-mailsystem til at sætte Trustpilot bcc i dine ordrebekræftelser. Ved at sætte Trustpilot bcc i dine kundemails trigger du vores AFS-værktøj til automatisk at sende en anmeldelsesinvitation til de pågældende kunder.

Med Trustpilot Local kan du knytte dine kundeanmeldelser sammen med specifikke lokationer ved at inkludere lokations-ID'et som en struktureret data-snippet i dine e-mails. Du skal blot følge de to nedenstående trin:

 1. Foretag indstillingerne for Automatisk Feedback Service.
 2. Tiløj følgende strukturerede data-snippet til triggermailens kildekode for at sikre, at lokations-ID'et bliver inkluderet dynamisk afhængigt af brugerens lokation.

Bemærk: Der skelnes mellem store og små bogstaver i lokations-ID'et.

{
 "recipientName": "Jens Hansen",
 "recipientEmail": "jens@eksempel.dk",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1"
}

Du kan læse mere om at bruge en struktureret data-snippet og finde ud af, hvilke andre data du kan overføre.

Brug JavaScript-integrationen

Du kan tilføje JavaScript-integrationen til de fleste skræddersyede websites og dermed sende invitationer til at skrive lokale anmeldelser. 

 1. Gå ind på din virksomhedskonto > Integrationer > JavaScript-integration, og klik på Kopiér kode.
 2. Indsæt din kode-snippet i <head>-elementet i dit websites HTML-kildekode, eller brug Google Tag Manager.
 3. Gå ind på din virksomhedskonto igen, angiv dit domæne, og klik på Verificér for at bekræfte og sikre, at din kode er blevet korrekt tilføjet.
 4. Angiv, hvilke invitationer du vil automatisere, i det sidste trin Afslut opsætningen. Klik på Kopiér kode, og indsæt scriptet i HTML-kildekoden på din bekræftelsesside.
 5. Erstat dataelementerne med de tilsvarende værdier fra dit website.

Bemærk: Der skelnes mellem store og små bogstaver i lokations-ID'et.

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 const trustpilot_invitation_data = {
 recipientEmail: 'hans@eksempel.dk',
 recipientName: 'Hans',
 referenceId: 'Ordre_123',
 source: 'InvitationScript',
 locationId: 'lokation_1',
 };
 tp('createInvitation', trustpilot_invitation_data);
});

Brug Invitation API'et

Du kan også bruge vores Invitation API til at trigge invitationer.

 1. Hent en API key og secret.
 2. Brug slutpunktet for Invitation API'et for at trigge invitationer.
 3. Inkludér brugerens lokation dynamisk i hver invitation.

Bemærk: Der skelnes mellem store og små bogstaver i lokations-ID'et.

{
 "recipientEmail": "jens@eksempel.dk",
 "recipientName": "Jens Hansen",
 "referenceId": "1234abcd",
 "locationId": "id1",
 "senderEmail": "min@virksomhed.dk",
 "replyTo": "min@virksomhed.dk",
 "preferredSendTime": "2018-10-12T13:37:00",
 "senderName": "Min virksomhed",
 "locale": "da-DK",
 "templateId": "507f191e810c19729de860ea"
}

Når én af dine kunder modtager en invitation, bliver vedkommende bedt om at anmelde den specifikke lokation.

Brug Business Generated Links

Hvis du bruger Business Generated Links til at sende dine egne invitationer, skal du sørge for at inkludere lokationsfeltet, når du tilføjer kundens oplysninger til payload-kodestrengen. Brug det lokations-ID, du har givet den specifikke lokation.

Bemærk: Der skelnes mellem store og små bogstaver i lokations-ID'et.

{
 "email":"hans@eksempel.dk",
 "name":"Hans Jensen",
 "ref":"1234",
 "locationId": "id1",
 "skus":["sku1","sku2","sku3"],
 "tags":["tag1","tag2","tag3"]
}

I vores vejledning til udviklere om Business Generated Links finder du flere oplysninger om, hvilke andre data du kan overføre.

Når du begynder at få anmeldelser for dine lokationer, kan du administrere og analysere dem, så du kan tage temperaturen på din virksomhed på lokalt plan.