​Dashboardet "Invitation conversion"

Dashboardet "Invitation conversion" giver dig indsigt i, hvad du får ud af dine anmeldelsesinvitationer fra Trustpilot. Og ved at tilpasse din opsætning og overvåge effekten kan du opnå flere anmeldelser fra dine kunder.

Du finder dashboardet ved at gå ind på din virksomhedskonto > Analytics > Invitation conversion.

Dashboardet Invitation conversion

Du kan let sammenligne og få overblik over, hvor effektive dine invitationsopsætninger og -strategier er. Alt, hvad du skal gøre, er at angive en tidsperiode øverst og sortere de ønskede data efter indsamlingsmetoder, e-mailskabeloner og sprog.

På dashboardet kan du se, hvor mange invitationer du har sendt i den valgte periode, samt antallet af anmeldelser, de har genereret. Og hvis du sender påmindelser til dine kunder, kan du også se, hvilken effekt de har haft på din konvertering i den valgte periode.

Invitation-to-review conversion

Søjlediagrammet Invitation-to-review conversion viser en konverteringskanal med følgende fire trin:

  • Invitations delivered
  • Invitations opened
  • Invitation-links clicked
  • Reviews written

For hvert trin efter Invitations delivered kan du se procentdelen af kunder, som har fuldført trinnet, samt hvor mange der er faldet fra siden det forrige trin. Ved at holde markøren over et trin i konverteringskanalen kan du se antallet af kunder, som enten fuldførte eller faldt fra på det pågældende trin.

Bemærk: Reviews written viser, hvor mange anmeldelser der er skrevet som svar på de invitationer, du har sendt, i den valgte periode. Dette antal kan være et andet end det samlede antal anmeldelser for samme periode i dashboardet Analyze > Review ratings, da dine kunder ikke nødvendigvis har skrevet en anmeldelse inden for samme periode, som invitationerne blev sendt.

Under diagrammet Invitation-to-review conversion finder du gode tips og vejledning til at forbedre din konverteringsrate på invitationer og få flere anmeldelser. Disse tips bliver dynamisk genereret baseret på dine data. Klik på Læs mere og få hjælp til at optimere din invitationsopsætning.

Conversion over time

Denne graf giver dig et detaljeret overblik over din konverteringsrate på invitationer for den valgte periode, og ved at vælge daglige, ugentlige eller månedlige intervaller kan du lettere spotte trends og mønstre.

Invitations delivered

Dette diagram viser fordelingen af invitationer sendt til dine kunder i daglige, ugentlige og månedlige intervaller. Hvis du vil se, hvor mange anmeldelser der er skrevet i hvert interval, skal du bruge skydeknappen til at vælge Reviews so far under diagrammet for at tilføje en søjle mere.

Bemærk: Søjlen Reviews so far viser alle anmeldelser skrevet på baggrund af de invitationer, du har sendt, i den valgte periode. Dette antal kan være et andet end det samlede antal anmeldelser for samme periode i dashboardet Analyze > Review ratings, da dine kunder ikke nødvendigvis har skrevet en anmeldelse inden for samme periode, som invitationerne blev sendt.