​Hvorfor er en anmeldelse ikke synlig længere?

Har du fået en notifikation om en ny anmeldelse, som du ikke kan finde på din virksomhedsprofilside på Trustpilot? Der kan være forskellige grunde til, at en anmeldelse pludselig forsvinder.

Hvis der er en bestemt anmeldelse på din virksomhedsprofilside, som du ikke kan se, kan det skyldes, at:

  • Brugeren har slettet sin anmeldelse. Vi anser en anmeldelse for at være brugergenereret indhold, som brugeren bag anmeldelsen til enhver tid kan redigere eller slette.
  • Anmeldelsen blev indberettet til os og er derfor blevet fjernet, mens vi undersøger den. Brugere kan indberette anmeldelser til os, der er i strid med vores brugerretningslinjer. Hvis uoverensstemmelsen ikke kan løses, forbliver anmeldelsen offline. Hvis anmeldelsen derimod kan ændres, så den er i overensstemmelse med vores retningslinjer, bliver den midlertidigt skjult, mens brugeren får mulighed for at redigere den. Hvis problemet bliver løst, lægger vi anmeldelsen online igen.
  • Vores scanningssoftware har fjernet anmeldelsen, fordi den ser mistænkelig ud. Du kan læse mere om vores specialudviklede software her.