​Kategorier og filtre

Vi vil gerne gøre det nemmere for dig at finde og sammenligne de bedste og mest troværdige virksomheder med Trustpilots kategorier.

Kategorier

Du kan bruge Trustpilots kategorier til at sammenligne virksomheder inden for den samme branche.

Der er mere end 4.000 kategorier på Trustpilot. De gør det nemt for dig at finde og sammenligne virksomheder inden for alle forretningsområder, så du kan træffe velovervejede købsbeslutninger.

Virksomheder kan vælge at indgå i op til 6 kategorier. Den første kategori er virksomhedens hovedkategori. Hvis virksomheden ønsker at indgå i flere kategorier, kan den sende en anmodning. Alle anmodninger bliver håndteret af Trustpilots compliance-team, som undersøger om en virksomhed opfylder betingelserne for at blive optaget i den pågældende kategori.

Filtrér virksomheder

Du kan bruge følgende filtre til at finde og sammenligne de bedste virksomheder i en kategori:

  1. Antal anmeldelser: Minimumsantal af anmeldelser
  2. Tidsperiode: Den tidsperiode, hvor minimumsantallet af anmeldelser blev indsamlet
  3. Virksomhedsstatus: En virksomheds status kan enten være tilegnet, ikke-tilegnet eller beder om anmeldelser

Hvis du eksempelvis vil sammenligne virksomheder, der har indsamlet det højeste antal nye anmeldelser, kan du filtrere efter Antal anmeldelser, så du kun ser virksomheder, der har modtaget minimum 500 anmeldelser. Tilføj herefter filteret Tidsperiode for at begrænse anmeldelserne til de seneste 6 måneder. Får du ingen resultater, kan du prøve med andre kriterier.

Standardfiltre

Trustpilot anvender som standard filtre, der kun viser virksomheder, som:

  • Aktivt inviterer deres kunder til at skrive en anmeldelse på Trustpilot
  • Har fået mindst 25 anmeldelser de seneste 12 måneder

Dermed får du en liste over virksomheder, der har haft et vist aktivitetsniveau det seneste år og aktivt søger feedback fra deres kunder – to vigtige faktorer, der hjælper dig med at finde de bedste og mest troværdige virksomheder.

Rangering i en kategori

Vi vil gerne give forbrugerne mulighed for at finde og sammenligne de bedste virksomheder i en kategori. For at rangere i en kategori skal:

  1. Virksomheden skal have indsamlet 25 eller flere anmeldelser inden for de sidste 12 måneder.
  2. Status på en virksomheds profil være Beder om anmeldelser. Dette angiver, at de aktivt beder om anmeldelser fra deres kunder.

Alle virksomheder, der abonnerer på Trustpilots gratis eller betalte services, kan rangere i en kategori, så længe de opfylder ovenstående kriterier og viser, at de aktivt indsamler feedback fra deres kunder.