Hvor længe opbevares anmeldelser på Trustpilot?

Vi opbevarer anmeldelser, så længe brugeren, der har skrevet dem, har en brugerkonto på Trustpilot. Hvis en brugerkonto bliver slettet, bliver vedkommendes anmeldelser også slettet.

Brugerne ejer deres egne anmeldelser

Alle, der vil skrive en anmeldelse på Trustpilot, skal have en brugerkonto. Vi anser anmeldelser for at være brugergenereret indhold, hvilket betyder, at de er ejet af dem, der skriver dem. Det betyder også, at det kun er brugerne, der kan redigere eller slette deres anmeldelser permanent

Hvor længe opbevarer vi anmeldelser?

Medmindre en bruger sletter sine anmeldelser, opbevarer vi dem, så længe vedkommende har en brugerkonto på Trustpilot. Hvis en bruger sletter sin konto, bliver vedkommendes anmeldelser også slettet permanent. Du kan læse mere om emnet under 'Hvor længe lagrer vi dine personoplysninger?' i vores persondatapolitik.

Var denne artikel en hjælp?

Related articles